Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2015

Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2015

 

Pelaksanaan kaji selidik untuk tahun 2015 telah tamat.

Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan

Bil Tajuk  
1 Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JANM Tahun 2015   Muat Turun
1 Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JANM Tahun 2014   Muat Turun
3 Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JANM Tahun 2013   Muat Turun
4 Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JANM Tahun 2012   Muat Turun
5 Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan JANM Tahun 2011   Muat Turun

Maklumbalas Cadangan Penambahbaikan

Bil Tajuk  
1 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2015   Muat Turun
2 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2014   Muat Turun
3 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2013   Muat Turun
4 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2012   Muat Turun
5 Maklum Balas Cadangan Penambahbaikan 2011   Muat Turun

image
image