Visi

Menjadi sebuah organisasi terbilang dalam perkhidmatan perakaunan dan kewangan sektor awam

Misi

Menyedia dan memantapkan perkhidmatan perakaunan dan kewangan Kerajaan yang komprehensif bagi mempertingkatkan akauntabiliti sektor awam

 
 

Objektif

  1. Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan.
  2. Mempertingkatkan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan agensi Kerajaan.
  3. Membantu Kerajaan dalam membuat keputusan yang berkesan.
  4. Membangun dan melaksanakan sistem pengurusan sumber manusia bagi perkhidmatan perakaunan.
  5. Mempertingkatkan penguatkuasaan Akta Wang Tak Dituntut 1965.
image