Bayaran/Gaji/Akaun

 1. Staf saya mengikuti kursus Post Basic selama 6 bulan peralihan dari Jawatan Bidan ke Jawatan Jururawat Masyarakat.  Kursus ini melibatkan 3 bulan di Johor Bharu dan 3 bulan praktikal di Pasir Mas,Kelantan. Apakah beliau layak dan apakah tuntutan yang mereka layak?

  • Merujuk kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2007 (para 12), jururawat serta pembantu perubatan yang mengikuti kursus Post Basic dibenarkan diberi Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal sepanjang tempoh berkursus tersebut, maklumat lanjut pohon puan rujuk surat pekeliling ini.

 2. Saya merupakan pembantu tadbir kewangan,saya ada satu ketidakfahaman berkenaan dengan claim lebih masa yang ingin saya bertanya pada pihak tuan/puan…ketidakfahaman ini berkaitan dengan penjawat awam yang bekerja secara giliran. Begini, staf A telah bekerja pada hari Kelepasan Am menggantikan staf B sedangkan hari Kelepasan Am tersebut merupakan hari cuti rehat bagi staf A. Saya ingin tahu, apakah kadar yang sepatutnya diterima oleh staf A tersebut. Adakah kadar Kelepasan Am atau kadar cuti rehat biasa?.

  • Merujuk kepada email tuan, adalah dimaklumkan bahawa kadar yang sepatutnya diterima oleh staf A ialah kadar Hari Rehat Biasa.  Jika staf A bekerja pada hari berikutnya maka kadar hendaklah dikira mengikut kadar hari kelepasan am. Ini kerana hari kelepasan am ditunda pada ke hari berikutnya.

 3. Puan, saya ingin sedikit pandangan dari puan berkaitan dengan claim OT . Seorang staf ini bekerja di Klinik 1 Malaysia dan bekerja secara shif. Pada hari off staf tersebut, telah diarah berkerja di Klinik kerajaan yang lain di daerah yang sama pada hari kerja biasa bagi klinik tersebut. Apakah kadar yang sepatutnya diterima oleh staf A tersebut.

  • Merujuk kepada email tuan, kadar yang perlu digunakan ialah kadar Hari Rehat Biasa memandangkan Staf A telah diarahkan bekerja pada hari off berkenaan. Staf A juga layak menuntut perjalanan pergi dan balik pada hari berkenaan.

 4. Kadar tuntutan menggunakan kenderaan sendiri Butiran: saya menjalankan tugas rasmi jabatan dengan menggunakan kereta sendiri. Gred – J29 kereta – 1500cc gaji – RM1549.40 soalan saya ialah sekiranya saya membuat tuntutan perjalanan menggunakan kereta sendiri,apakah kelayakan saya berpandukan PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 2 TAHUN 2006. Adakah berpandukan kepada gaji semata-mata atau mengikut cc kereta atau gred jawatan? Minta penjelasan dari pihak ANM.

  • Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 Tahun 2007 Lampiran G para.3, bagi menentukan kelas tuntutan yang layak bagi pegawai membuat tuntutan adalah dengan menyemak antara Gaji Pokok Pegawai dengan Kuasa Kenderaan (c.c). Kadar per km mengikut kelas kenderaan dan jarak yang digunakan adalah dengan merujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil.2 Tahun 2006. Oleh yang demikian, kelayakan tuan adalah Kelas D memandangkan Gaji Pokok adalah kurang dari RM1,611.28 sebulan walaupun menggunakan kenderaan 1500cc. Kadar ditentukan mengikut mana yang lebih rendah samada Gaji Pokok atau cc Kenderaan pegawai.

 5. Saya ingin bertanya tentang kadar gandaan bayaran elaun lebihmasa bagi bulan november 2011 bagi waktu bekerja biasa pejabat dan bagi waktu kerja gilliran(syif).

  11/11/2011-hari jumaat (hari keputeraan sultan kelantan)
  12/11/2011-hari sabtu (hari keputeraan sultan kelantan)
  13/11/2011-hari ahad (hari keputeraan sultan kelantan-ganti sabtu)soalan saya ialah sekiranya anggota bekerja berturut-turut, kadar gandaan yang bagaimana mesti digunakan utk elaun lebihmasa mereka…adakah semuanya menggunakan kadar kelepasan am?

  • Jawapan kadar bayaran elaun lebih masa bagi bekerja biasa pejabat adalah seperti berikut:-
   • 11/11/11 (Jumaat)            Kadar Rehat Mingguan
   • 12/11/11 (Sabtu)              Kadar Rehat Mingguan
   • 13/11/11 (Ahad)               Kadar Kelepasan Am

     Bagi waktu kerja giliran syif, sila nyatakan sama ada anggota tersebut bekerja berturut-turut 3 hari ini bertugas secara hakiki sebagai jadual bertugas yang telah dijadualkan atau sebaliknya.

 6. Adakah pegawai tersebut layak untuk mendapat semua elaun-elaun seperti mana di bab B Perintah Am sebagaimana menjalankan tugas rasmi semasa mendapatkan rawatan susulan untuk anaknya sekiranya pegawai tersebut tinggal di Pulai Chondong dan mempunyai anak (tergolong dalam kanak-kanak istimewa dan terdapat komplikasi pada jantung). Masalah kesihatan anak pegawai tersebut memerlukan rawatan susulan yang berterusan dan telah dirujuk kepada HUSM Kubang Kerian. Pegawai tersebut telah sertakan kad pesakit anaknya, resit-resit asal dan menuntut elaun – elaun semasa mendapatkan rawatan.Adakah salinan kad pesakit telah mencukupi sebagai dokumen sokongan atau memerlukan juga surat pengesahan dari hospital bahawa kanak-kanak tersebut perlu mendapat rawatan di hospital berkenaan.

  • Pegawai layak mendapatkan semua elaun-elaun seperti mana di bab B Perintah Am sebagaimana menjalankan tugas rasmi semasa mendapatkan rawatan susulan untuk anaknya di HUSM Kubang Kerian sekiranya doktor di Pejabat Kesihatan Daerah sekitar Pulai Chondong mengarahkan pegawai ini merujuk rawatan susulan di HUSM Kubang Kerian secara bertulis dan memerlukan pegawai pengiring untuk mengiringi pesakit. Dokumen sokongan yang diperlukan untuk tuntutan adalah kad temujanji pesakit dan surat pengesahan daripada Pejabat Kesihatan Daerah sekitar Pulai Chondong mengenai pesakit ini.

 7. Penjelasan mengenai tuntutan perjalanan:- 1. Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri bersama Perdana Menteri-tuntutan Pengarah 2. Majlis Tilawah Al-Quran & Nasyid/ Kugiran/ Idol

  3. Jemputan Kejohanan Bowling-Peg. AADK & Pemandu

  Mohon penjelasan adakah layak untuk tuntutan TNT & ELM.

  • Merujuk kepada persoalan puan, majlis atau jemputan berkenaan dianggap rasmi apabila penganjur adalah samada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Badan-Badan Berkanun dan menggunakan Peruntukan Kerajaan. Jika penganjuran majlis berkenaan daripada Parti Politik, Kelab atau pihak luar dan sebagainya maka ia dianggap tidak rasmi. Jika dalam kes puan ini adalah majlis atau jemputan rasmi, maka pegawai yang layak menuntut perjalanan adalah yang dijemput sebagai Ketua Jabatan atau sebagai wakil Ketua Jabatan sahaja. Begitu juga dengan tuntutan Elaun Lebih masa iaitu bergantung kepada penganjuran majlis berkenaan dan arahan daripada Ketua jabatan.

 8. Berhubung perkara di atas, saya mewakili Unit Pentadbiran & Kewangan, Pejabat Parol Negeri Kelantan merasakan terdapat kekeliruan terhadap tuntutan perjalanan (TNT) kakitangan yang melibatkan 2 program yang berkaitan dengan Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Dalam Negeri (KDN) iaitu;1) Hari Inovasi / Jabatan Penjara Malaysia Peringkat Negeri Kelantan yang dianjurkan bersama oleh  Penjara Pengkalan Chepa dan Pejabat Parol Negeri Kelantan.2) Majlis Graduasi Untuk Program Sijil Amalan Koreksional, Sijil Eksekutif Amalan Koreksional (Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) dan Sijil Eksekutif Amalan Koreksional (Kerja Sosial) yang dianjurkan bersama Jabatan Penjara Malaysia dan Universiti Utara Malaysia (UUM).

  • Merujuk kepada persoalan tuan, tuntutan perjalanan untuk kedua-dua program berkenaan adalah layak dituntut memandangkan ia adalah majlis rasmi yang dianjurkan oleh Jabatan Penjara Malaysia/Penjara Pengkalan Chepa bersama-sama dengan Jabatan-Jabatan Kerajaan yang lain.

 9. Adakah dibenarkan untuk pejabat mengeluarkan LO bagi perkhidmatan membekal dan mencetak baju korporat untuk kakitangan pejabat?

  • Sekiranya perkhidmatan membekal dan mencetak baju korporat adalah melibatkan peruntukan khas jabatan dan ianya dibuat atas tujuan program tertentu, maka ianya dibolehkan menggunakan peruntukan khas jabatan secara Pesanan Tempatan.  Sekiranya perkhidmatan membekal dan mencetak baju korporat ini tiada peruntukan khas jabatan dan hanya untuk pemakaian biasa, maka ianya tidak dibenarkan menggunakan peruntukan jabatan secara Pesanan Tempatan.

 10. Saya ingin bertanya berkenaan elaun harian yang layak dituntut semasa menjalankan tugas rasmi. sekiranya saya masuk kerja pada jam 8 pagi, kemudian pada jam 11 pagi saya keluar dari pejabat dan menjalankan kerja di luar. saya balik semula ke pejabat pada jam 6 petang. soalan:1- adakah saya layak menuntut elaun harian untuk situasi di atas? 8 jam untuk melayakan saya menuntut elaun harian bermula dari saya masuk kerja 8 pagi atau dari saya keluar dari pejabat sehingga saya balik semula ke pejabat?
  • Merujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan bil 3 Tahun 2003 (para 4.2.1), seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar ibu pejabat bagi tempoh 8 jam kurang 24 jam adalah layak menuntut Elaun Harian mengikut kadar separuh daripada kelayakan Elaun Makannya.  Merujuk kepada kes tuan, pengiraan untuk melayakkan elaun harian adalah dikira bermulanya tuan menjalankan kerja luar iaitu jam 11 pagi sehinggalah balik semula ke pejabat pada jam 6 petang dan perjalanan haruslah melebihi 25km dari ibu pejabat.  Di sini, pengiraan dari jam 11 pagi hinggalah 6 petang adalah 7 jam, oleh itu tuan tidak layak menuntut elaun  harian di dalam kes ini.


Wang Tak Dituntut

Aduan & soalan daripada peserta taklimat :

 

1.  Bagaimanakah sekiranya laporan audit masih dalam proses penyediaan semasa tarikh pemeriksaan?


  • Pihak syarikat boleh hantar surat permohonan penangguhan pemeriksaan kepada jabatan akauntan dan tetapkan tarikh pemeriksaan baru yang bersesuaian.

 

2.  Bagaimanakah Akta WTD boleh melindungi pemiutang daripada Limitation  Act 1953.


  • Limitation Act mengatakan hutang piutang yang tidak dituntut melebihi 6 tahun, tidak boleh dituntut lagi selepas tempoh berkenaan, namun begitu sekiranya hutang piutang tersebut berbentuk WTD diserahkan kepada Pendaftar WTD, empunya wang tersebut boleh membuat tuntutannya selagi mana wang tersebut dibawah selenggaraan Pendaftar WTD.

 

3.  Sekiranya syarikat hanya beroperasi sebagai cawangan sahaja, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak syarikat?


  • Syarikat tidak perlu menyediakan sebarang rekod perakaunan, walau bagaimanapun, wakil syarikat dikehendaki mengisi surat akuan cawangan di mana dalam surat berkenaan akan menyatakan syarikat hanya beroperasi sebagai cawangan sahaja dan tidak dapat mengemukakan rekod-rekod perakaunan seperti mana yang dikehendaki.

image