Bil Tajuk Muat Turun
1 ASAS PERAKAUNAN AKRUAN  Muat Turun
2 INTEGRITI PENJAWAT AWAM  Muat Turun
3 PENGENALAN 1GFMAS DAN GFMAS  Muat Turun
4 PENGENALAN AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT  Muat Turun
5 PENGENALAN ORGANISASI DAN FUNGSI JANM  Muat Turun
6 PENGENALAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN  Muat Turun
7 PENGURUSAN AKAUN PANJAR  Muat Turun
8 PENGURUSAN ASET KERAJAAN - SLIDE PENCERAMAH  Muat Turun
9 PENGURUSAN ASET KERAJAAN  Muat Turun
10 PENGURUSAN DANA  Muat Turun
11 PENGURUSAN HASIL & TERIMAAN KERAJAAN  Muat Turun
12 PENGURUSAN HUTANG PERSEKUTUAN  Muat Turun
13 PENGURUSAN PELABURAN KERAJAAN PERSEKUTUAN  Muat Turun
14 PENGURUSAN PENGAUDITAN  Muat Turun
15 PENGURUSAN PERBELANJAAN & BAYARAN  Muat Turun
16 PENGURUSAN PEROLEHAN  Muat Turun
17 PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT  Muat Turun
18 TANGGUNGJAWAB, PERANAN PEGAWAI DAN LALUAN KERJAYA  Muat Turun
19 TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN  Muat Turun

 

 
 
image