Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan pemangkuan jawatan Pembantu Akauntan Gred W17 ke Gred W22. Pegawai-pegawai yang layak memohon mestilah yang telah dilantik ke jawatan Pembantu Akauntan Gred W17 sebelum atau pada 31 DISEMBER 2005. Permohonan beserta dokumen-dokumen lengkap perlu dikemukakan ke Jabatan ini selewat-lewatnya 21 Ogos 2015.

Sila klik di sini untuk surat siaran.

image