Mereka bentuk, membangun, membekal, menghantar, memasang, menguji, mentauliahguna dan menyenggara perisian Business Process Management (BPM) untuk Consultancy Management System (COMS) di Jabatan Akauntan Negara Malaysia.

Tarikh tawaran diiklan : 24/06/2015
Tarikh tawaran ditutup : 03/07/2015

Sila muat turun dokumen di sini.

image