Dimaklumkan bahawa Jabatan ini sedang dalam proses mengumpul maklumat bagi urusan pertimbangan kenaikan pangkat Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional Perkhidmatan Perakaunan di bawah Jabatan Akauntan Negara Malaysia yang telah memangku pada 31 JULAI 2014 dan sebelum. Dokumen lengkap perlu dikemukakan ke Jabatan ini sebelum atau pada 15 JULAI 2015.

Sila klik di sini untuk surat siaran.

 

image