Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia dengan kerjasama Persatuan Penolong Akauntan JANM Putrajaya (PERPENA) akan menganjurkan Seminar `Groom & Boom Your Image' bagi Penolong Akauntan Sektor Awam.


Klik disini untuk surat tawaran.

image