Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan ini sedang dalam proses mengumpul maklumat bagi urusan pertimbangan kenaikan pangkat Pegawai Kumpulan Perkhidmatan Perakaunan di bawah Jabatan Akauntan Negara Malaysia yang telah memangku selama sekurang-kurang enam (6) bulan iaitu sebelum 31 Disember 2014.

Muat turun surat edaran di sini

image