Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

YBhg. Dato'/Tuan/Puan

KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI SKIM PERAKAUNAN, SKIM GUNASAMA DAN BUKAN GUNASAMA JANM YANG BERADA DI GRED LANTIKAN (SEPANJANG TAHUN)

Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan bagi jawatan Perakaunan, Gunasama dan Bukan Gunasama kepada pegawai yang telah berkhidmat 13 Tahun dan lebih. Sebagai makluman, urusan kenaikan pangkat ini ini dilaksanakan sepanjang tahun dan tidak ada tarik tutup.

Muat turun surat edaran di sini
Muat turun Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based bagi

  1. Pegawai Perkhidmatan Perakaunan JANM - klik di sini
  2. Pegawai Perkhidmatan Gunasama Persekutuan – klik di sini

Catatan:
Borang permohonan boleh juga diperolehi di ruangan Muat Turun > Borang-borang yang disediakan di dalam laman web JANM.

image