Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) dengan sukacitanya mempelawa mana-mana pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod 010201 yang berminat untuk menawarkan perkhidmatan pembekalan " Perolehan Kertas Untuk Kegunaan Di Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM), Jabatan Akauntan Negara Malaysia "

Tarikh tawaran diiklan : 04/02/2015
Tarikh tawaran ditutup : 09/02/2015

Sila muat turun dokumen di sini.

Sekian, terima kasih.

image