Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) dengan sukacitanya mempelawa mana-mana pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod 020601 yang berminat untuk menawarkan " Perkhidmatan Pembekalan Toner Di Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Jabatan Akauntan Negara Malaysia"

Tarikh tawaran diiklan : 30/01/2015
Tarikh tawaran ditutup : 06/02/2015

Sila muat turun dokumen di sini.

Sekian, terima kasih.

image