Dalam mendukung objektif untuk melahirkan lebih ramai akauntan sector awam memiliki kelayakan professional dari badan yang diiktiraf, Pusat Pembangunan Profesional, Institut Perakaunan Negara (IPNCPD) dengan kerjasama CIMA telah merangka program keahlian professional khusus untuk akauntan-akauntan kanan Gred W48 hingga Gred W54 Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM).

Maklumat lanjut sila muat turun surat edaran di sini.

image