Semakan Keputusan Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Tahun 2015

 

Keputusan Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) boleh disemak di sini.

image