Pelaksanaan Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan “Standard Accounting System For Government Agencies” (SAGA)

 

Mulai 1 April 2004, JANM merupakan agensi yang mengetuai dalam pelaksanaan projek perluasan SAGA setelah mengambil alih daripada MAMPU.

 

Status Pelaksanaan

Pembangunan sistem SAGA telah dilaksanakan mengikut fasa, sehingga kini 5 fasa telah dibangunkan di bawah Projek Perluasan SAGA yang terdiri daripada 51 agensi Badan-badan Berkanun Persekutuan (BBP) sepertimana di Lampiran di bawah:

Fasa Bilangan BPP
1 12
2 10
3 15
4 7
5 7

Sila klik pada nombor untuk senarai nama agensi untuk lihat)

Carta Proses Aliran SAGA

sys saga chart
Bahagian Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan  Negara Malaysia

Pematuhan Kepada PKPA Bil. 1 Tahun 2011

Pekeliling ini bertujuan memberi garis panduan pelaksanaan dan pemantauan SAGA di agensi kerajaan. Ringkasan mengenai pelaksanaan SAGA dan senarai agensi yang telah mendapat Sijil Pematuhan SAGA adalah sepertimana berikut:

 

Bil Perkara Tindakan
1 Agensi yang telah mempunyai sistem sendiri Perlu mendapatkan Sijil Pematuhan SAGA.
2 Agensi yang telah mempunyai sistem pakej SAGA Perlu mendapatkan Sijil Pematuhan SAGA.
3 Agensi yang menyelenggara akaun secara manual Hendaklah beralih kepada sistem perakaunan berkomputer dan mendapat Sijil Pematuhan SAGA.
4 Agensi yang telah mendapat Sijil Pematuhan:
 1. Lembaga Getah Malaysia (LGM)
 2. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
 3. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER)
 4. Universiti Sains Malaysia (USM)
 5. Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)
 6. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negera (SPAN)
 7. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
 8. Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (LPKM)
 9. Perbadanan Putrajaya
 10. Lembaga Pembangunan Wilayah Kedah (KEDA)
 11. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 12. Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)
 13. Perbadanan Labuan (PL)
 14. Lembaga Pelabuhan Bintulu (LPB)
5 Skop pelaksanaan SAGA melalui PKPA Bil.1/2011 Badan Berkanun Negeri;
Pihak Berkuasa Tempatan ; dan
Majlis Agama Islam.

image