Pelaksanaan Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan “Standard Accounting System For Government Agencies” (SAGA)

 

Mulai 1 April 2004, JANM merupakan agensi yang mengetuai dalam pelaksanaan projek perluasan SAGA setelah mengambil alih daripada MAMPU.

 

Status Pelaksanaan

Senarai Agensi (BBP/BBN/PBT/MAIN) Yang Telah Mendapat Kelulusan Rekabentuk Sistem Perakaunan oleh JANM Bagi Tahun 2012-2018

BIL

AGENSI

TAHUN KELULUSAN

1

Majlis Amanah Rakyat (MARA)

2012

2

Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)

2012

3

Institut Sukan Negara (ISN)

2012

4

Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC)

2012

5

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

2012

6

Majlis Sukan Wilayah Persekutuan (MSWP)

2012

7

Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPk)

2012

8

Pihak Berkuasa Peranti Perubatan (MDA)

2013

9

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)

2013

10

e-PBT Negeri Johor

2013

11

Perbadanan Kampong Bharu (PKB)

2013

12

Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ)

2013

13

Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

2013

14

Lembaga Urus Air Selangor (LUAS)

2013

15

Universiti Malaya (UM)

2014

16

Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP) @ LPPSA

2014

17

Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM)

2014

18

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK)

2014

19

Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

2014

20

ePBT oleh Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT

2014

21

Majlis Perbandaran Kajang (MPKj)

2014

22

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

2014

23

Majlis Perubatan Malaysia (MMC)

2015

24

Lembaga Perumahan Johor

2015

25

Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)

2015

26

Lembaga Penapisan Filem Nasional (FINAS)

2015

27

Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)

2015

28

Majlis Amanah Rakyat (MARA)

2016

29

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

2016

30

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

2016

31

Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)

2016

32

Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)

2016

33

Lembaga Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA)

2016

34

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

2016

35

Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)

2016

36

Lembaga Pelabuhan Bintulu (LPB)

2016

37

Universiti Utara Malaysia (UUM)

2017

38

Majlis Perbandaran Port Dickson (MPPD)

2017

39

Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan Malaysia (SIAP)

2017

40

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

2017

41

Perbadanan Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA)

2017

42

Perbadanan Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)

2017

43

Majlis Perbandaran Seremban Negeri Sembilan  (MPSNS)

2018

 

Senarai Agensi (BBP/BBN/PBT/MAIN) Yang Telah Mendapat Sijil Pematuhan SAGA

 

BIL

AGENSI

1

Lembaga Getah Malaysia (LGM)

2

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

3

Majlis Pembangunan Wilayah dan Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)

4

Universiti Sains Malaysia (USM)

5

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

6

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

7

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)

8

Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (MYSIHAT)

9

Lembaga Pelabuhan Bintulu (LPB)

10

Perbadanan Labuan (PL)

11

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

12

Institut Penyelidikan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

13

Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)

14

Perbadanan Putrajaya (PPJ)

15

Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

16

Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

17

Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)

18

Maktab Koperasi Malaysia (MKM)

19

Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (SPPP)

20

Institut Penyelidikan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

21

Lembaga Pelabuhan Johor (LPJ)

22

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

23

Lembaga Tabung Haji (LTH)

24

Malaysian Pepper Board (MPB)

25

Malaysian Productivity Corporation (MPC)

26

Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)

27

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

28

Lembaga Pelabuhan Kuantan (LPKTN)

29

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)

30

Perbadanan Industri Kecil & Sederhana Malaysia (SMECorp)

31

Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)

32

Universiti Teknologi Malaysia (UiTM)

33

Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL)

34

Universiti Tun Hussin Onn (UTHM)

35

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

36

Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)

37

Lembaga Pelabuhan Klang (LPK)

38

Perbadanan Aset Keretapi (PAK)

39

Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)

40

Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza)

41

Lembaga Koko Malaysia (LKM)

42

Lembaga Kemajuan MUDA (MADA)

43

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)

44

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs)

45

Lembaga Air Perak (LAP)

46

Majlis Perbandaran Sepang (MP Sepang)

47

Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)

48

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

49

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)

50

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

51

Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP)

52

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS)

53

Universiti Putra Malaysia Serdang (UPMS)

54

Perbadanan Kemajuan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (SWCorp)

55

Majlis Sukan Wilayah Persekutuan (MSWP)

56

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

57

Akademi Sains Malaysia (ASM)

58

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

59

Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

Carta Proses Aliran SAGA

sys saga chart
Bahagian Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan  Negara Malaysia

Pematuhan Kepada SPANM Bil. 3 Tahun 2018

Surat Pekeliling Akauntan Negara Bilangan 3 Tahun 2018 ini dikeluarkan bertujuan memberi garis panduan pelaksanaan, pemantauan dan pematuhan SAGA kepada agensi kerajaan yang terdiri daripada Badan Berkanun Persekutuan (BBP), Badan Berkanun Negeri (BBN), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN).


SPANM Bil. 3 Tahun 2018

image