Pengenalan

Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS) adalah sistem perakaunan bersepadu yang dibangunkan untuk Kerajaan-Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia. Pembangunan SPEKS adalah bertujuan untuk:

 1. Melicinkan dan mempertingkatkan produktiviti serta kecekapan pengurusan kewangan.
 2. Menyediakan Penyata Kewangan yang sempurna dan tepat pada masa.
 3. Memperbaiki Pentadbiran Kewangan Negeri.
 4. Mengadakan Pusat Sumber Maklumat Kewangan.
 5. Menyediakan Kerajaan Negeri ke era Kerajaan Elektronik.

Carta Aliran SPEKS

Faedah-faedah SPEKS

 1. Penyediaan Penyata Kewangan yang tepat dan cepat
 2. Penggunaan format yang seragam
 3. Proses kerja yang seragam
 4. Pemantauan dan koordinasi yang lebih berkesan
 5. Penjimatan masa dan mengurangkan kesilapan
 6. Pencarian maklumat dengan cepat
 7. Pembayaran lebih cepat dengan adanya EFT dan Autopay
 8. Boleh berintegrasi dengan sistem lain
 9. Penggunaan satu sistem di semua negeri yang menyeluruh
 10. Meningkatkan akauntabiliti di peringkat PTJ/Jabatan

image