Pengenalan

Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri  atau SPEKS merupakan sistem perakaunan yang berasaskan tunai ubahsuai. Sistem ini telah mula digunakan sejak Mac 2002 di sebelas (11)  Kerajaan Negeri. Objektif utama pembangunan SPEKS adalah untuk:
 1. Menambahbaik pentadbiran kewangan Kerajaan Negeri;
 2. Meningkatkan produktiviti dan keberkesanan dalam Pengurusan Kewangan; dan
 3. Penyediaan Penyata Kewangan yang tepat dan cepat.

Sistem SPEKS masih digunakan oleh tujuh (7) Kerajaan Negeri sehingga 2020 memandangkan landskap perakaunan Kerajaan masih dalam proses transisi dari perakaunan berasaskan tunai ubahsuai ke perakaunan akruan.

Carta Aliran SPEKS

Faedah-faedah SPEKS

 1. Penyediaan Penyata Kewangan yang tepat dan cepat
 2. Penggunaan format yang seragam
 3. Proses kerja yang seragam
 4. Pemantauan dan koordinasi yang lebih berkesan
 5. Penjimatan masa dan mengurangkan kesilapan
 6. Pencarian maklumat dengan cepat
 7. Pembayaran lebih cepat dengan adanya EFT dan Autopay
 8. Boleh berintegrasi dengan sistem lain
 9. Penggunaan satu sistem di semua negeri yang menyeluruh
 10. Meningkatkan akauntabiliti di peringkat PTJ/Jabatan

custom_html