Pengenalan

Sistem Perakaunan Mikro (SPM) diperkenalkan ke dalam sistem pentadbiran kerajaan melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 (1992). SPM merupakan satu kaedah atau proses untuk mengumpul, mengira dan menganalisis jumlah kos sebenar output bagi setiap program dan aktiviti kerajaan.

Carta Aliran SPM

Faedah-faedah SPM

  1. Menerapkan kesedaran kos bagi pihak pengurusan
  2. Perbandingan antara kos sebenar dan kos yang dirancang
  3. Membantu proses perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan penilaian
  4. Mengetahui arah aliran komponen kos output
  5. Asas untuk meletakkan harga sesuatu output

image