Bil Tajuk  
1 Prosedur Pembukaan Sekatan Pin Kad Pintar

Muat Turun

2 Tanggungjawab AP

Muat Turun

3 (Nota Kursus) Dasar, Prinsip & Perancangan Perolehan 

Muat Turun

 

Muat Turun

 

Muat Turun

4 (Nota Kursus) Kaedah Perolehan Pengenalan

Muat Turun

5 (Nota Kursus) Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan

Muat Turun

6 (Nota Kursus) Kaedah Perolehan Sebutharga & Tender 2017

Muat Turun

7 (Nota Kursus) Perolehan Sebutharga & Tender

Muat Turun

8 (Nota Kursus) Pengurusan & Pentadbiran Kontrak

Muat Turun

9 (Nota Kursus) SPRM Integriti

Muat Turun

10 (Nota Kursus) SPRM Rasuah

Muat Turun

11 (Nota Kursus) Penyesuaian Akaun Hasil

Muat Turun

12 (Nota Kursus) Pengenalan Kepada Pelaksanaan e-payment

Muat Turun

13 (Nota Kursus) Slide eTerimaan Kursus Generik

Muat Turun

14 (Nota Kursus) Tatacara Terimaan Dan Hasil Manual

Muat Turun

15 (Nota Kursus) Slide Pengauditan 2017 - Peserta

Muat Turun

16 (Nota Kursus) Slide Taklimat Pemusnahan 2017 - Peserta Muat Turun
17 Pengenalan Kepada eSPKB

Muat Turun

18 Jurnal Sistem Bayaran

Muat Turun

19 Dokumen Bayaran

Muat Turun

20 Pengurusan Perbelanjaan dan Bayaran

Muat Turun

21 Pengenalan Perakaunan Bayaran Kerajaan

Muat Turun

22 Taklimat Persediaan Ke Arah Perakaunan Akruan

Muat Turun

image