Unit Pentadbiran

Bil  Tajuk  
1. Borang Aduan Kerosakan Telefon Muat Turun
2. Borang Cuti Rehat Muat Turun
3. Borang Pembatalan Cuti Rehat Muat Turun
4.  Borang Permohonan Ke Luar Negara Muat Turun
5.  Borang Permohonan Tugas Rasmi Luar Pejabat Muat Turun
6.  Borang Permohonan Pindahan Aset Alih Kerajaan Muat Turun
7.  Borang Pengesahan Tamat Tugas (WBF) Muat Turun
8.  Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa Muat Turun
9.  Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri Muat Turun
10. Borang Permohonan Waran Perjalanan Udara Muat Turun
11.  Borang Permohonan Kelulusan Belanja

Unit Gaji

Bil  Tajuk  
1. SG20 – Borang Perubahan Gaji Muat Turun
2. SG10 DAN SG13 – Borang Perubahan Butir-Butir Pusat Pembayaran Muat Turun
3. SG12 – Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir Penerima Bayaran Muat Turun
4. Lampiran A – Akses Penyata Gaji (V1) Muat Turun
5. Lampiran C – Kemaskini Maklumat Peribadi Kakitangan Muat Turun
6. Borang Kawalan Kelompok Muat Turun

image