Bil Tajuk  
1 Borang UMA-3 – Untuk Serahan WTD Muat Turun
2 Borang UMA-4 – Untuk Serahan WTD Muat Turun
3 Borang UMA-7 – Untuk Bayaran Balik WTD Muat Turun
4 SG20 – Borang Perubahan Gaji Muat Turun
5 SG10 – Borang Perubahan Butir-Butir Pusat Pembayaran Muat Turun
6 SG12 – Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir Penerima Bayaran Muat Turun
7 Lampiran A – Akses Penyata Gaji (V1) Muat Turun
8 Lampiran C – Kemaskini Maklumat Peribadi Kakitangan Muat Turun
9 Borang Kawalan Kelompok Muat Turun
10 Borang Aduan Kerosakan Telefon Muat Turun
11 Borang Cuti Rehat Muat Turun
12 Borang Pembatalan Cuti Rehat Muat Turun
13 Borang Permohonan Ke Luar Negara Muat Turun
14 Borang Permohonan Tugas Rasmi Luar Pejabat Muat Turun
image