BORANG UNTUK KEGUNAAN DALAMAN PEJABAT PERAKAUNAN KENINGAU SAHAJA

Bil.

Perkara

Muat Turun

 

1

BORANG PERMOHONAN EMEL RASMI JANM

Muat Turun

 

2

KEW.290E-02-PIN.1/18: BORANG PERMOHONAN CAPAIAN PENGGUNA DAN HADKUASA iGFMAS PEJABAT PERAKAUNAN (AO)

Muat Turun

 

3

  BORANG MUAT NAIK BAHAN KE PORTAL JANM CAWANGAN KENINGAU (JANM/KGU.IT/2019-01)

Muat Turun

 

4

  BORANG ADUAN KEROSAKAN PERALATAN ICT (JANM/KGU.IT/2019-02)

   Muat Turun

 
    5    BORANG TEMPAHAN BILIK MESYUARAT/BILIK LATIHAN JANM CAWANGAN KENINGAU (JANM/KGU.IT/2020-01)    Muat Turun  

BORANG UNTUK KEGUNAAN PUSAT TANGGUNGJAWAB SELIAAN JANM CAWANGAN KENINGAU

Bil.

Perkara

Muat Turun

 

1

PERMOHONAN AKSES / PEMBATALAN CAPAIAN ePENYATA GAJI & LAPORAN

Muat Turun

 

2

BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI PCB 2016 (LAMPIRAN A)

Muat Turun

 

3

KEW.290E-01-PIN.1/18: BORANG PERMOHONAN CAPAIAN PENGGUNA DAN HADKUASA iGFMAS PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Muat Turun

 

4

BORANG PENDAFTARAN / PINDAAN / PENAMATAN VENDOR iGFMAS

Muat Turun

 

5

BORANG TUNTUTAN PERJALANAN (KURSUS/TAKLIMAT/BENGKEL/TUGAS RASMI)

Muat Turun

 

6

LAMPIRAN A (LAPORAN TERIMAAN SECARA MANUAL DAN ELEKTRONIK)

Muat Turun

 

7

BORANG PERUBAHAN GAJI KEW.320

Muat Turun

 

    8

  BORANG KUASA TETAP (AKAUN SEKOLAH) - AK52

   Muat Turun  

9

  BORANG TINDAKAN KERJA - PEWUJUDAN / KEMASKINI DATA INDUK ASET

   Muat Turun  

10

  FORMAT LAPORAN GRIR

   Muat Turun  

11

  LAMPIRAN A2 BORANG PERUBAHAN GAJI KEW.320 PIN 1@2019

   Muat Turun  

12

  LAMPIRAN A5 SENARAI SEMAK DOKUMEN SOKONGAN BAGI PEMBAYARAN EMOLUMEN PEGAWAI LANTIKAN BAHARU

   Muat Turun  

13

  LAMPIRAN A6 BORANG MENGEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI BAGI TUJUAN PENGIRAAN PCB

   Muat Turun  

14

  LAMPIRAN A8 BORANG PERGERAKAN DOKUMEN SAP HCM

   Muat Turun  

BORANG UNTUK KEGUNAAN ORANG AWAM

Bil.

Perkara

Muat Turun

 

1

BORANG PENDAFTARAN / PENAMATAN PEMBEKAL (eVENDOR)                                                                                          

Muat Turun

 

2

PERMOHONAN TUNTUTAN WTD

Muat Turun

 

SENARAI SEMAK

 No

Perkara 

PIC

Muat Turun 

 

KPM    

 1 

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN SEWAAN MESIN FOTOSTAT (KPM)

Pn Rumini Ismail

Muat Turun 

 

2

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN KAWASAN (KPM)

Pn Noraniza Adin

Muat Turun 

 

3

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI PERKHIDMATAN KEBERSIHAN KAWASAN PEJABAT / ASRAMA (KPM)

Pn Noraniza Adin

Muat Turun 

 

4

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BEKALAN BAHAN MENTAH UNTUK GOTONG ROYONG

Pn Noraniza Adin

Muat Turun

 

PEROLEHAN    

 5 

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI PEMBELIAN TERUS (BEKALAN & PERKHIDMATAN)

Pengarah

Muat Turun

 

6

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI SEBUTHARGA BEKALAN & PERKHIDMATAN 

Pn Rumini Ismail

Muat Turun 

 

 7 

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI 'SEBUTHARGA B' BEKALAN PERKHIDMATAN

Pn Rumini Ismail

Muat Turun 

 

8

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI PEROLEHAN KERJA (PEMBELIAN TERUS)

Pn Norhaswati

Muat Turun

 

9

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI PEROLEHAN KERJA SECARA SEBUTHARGA

Pn Sherolanti

Muat Turun

 

10

SENARAI SEMAK KONTRAK PUSAT

Pn Noraniza Adin

Muat Turun

 

GAJI    

11

SENARAI SEMAK GAJI : BAGI KAKITANGAN BARU

En Danise Savio

Muat Turun 

 

12

SENARAI SEMAK GAJI : PERUBAHAN GAJI SELAIN LANTIKAN BARU

Pn Marylin Wong

Muat Turun 

 

13 

SENARAI SEMAK GAJI : BAGI PERPINDAHAN KELUAR PEGAWAI

Pn Marylin Wong

Muat Turun 

 

14 

SENARAI SEMAK GAJI : BAGI PERPINDAHAN MASUK PEGAWAI 

Pn Marylin Wong

Muat Turun 

 

   15

 SENARAI SEMAK GAJI : SUMBANGAN BADAN BERKANUN UNTUK PTJ

  En Danise Savio

 Muat Turun  

    TNT & ELAUN LEBIH MASA

16 

SENARAI SEMAK TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA 

Pn Nurfadhillah

Muat Turun 

 

17 

SENARAI SEMAK TUNTUTAN PERJALANAN 

Pn Nurfadhillah

Muat Turun 

 

TEKNOLOGI MAKLUMAT / TEKNIKAL

18

SENARAI SEMAK SPESIFIKASI DEPLOYMENT iGFMAS

En Christopher

Muat Turun 

 

LAIN - LAIN

19

SENARAI SEMAK BAYARAN BALIK HASIL 

Pn Lenneylia

Muat Turun

 

20 

SENARAI SEMAK PELARASAN JURNAL 

Pn Azlinah Nahip

Muat Turun 

 

21 

SENARAI SEMAK WARAN UDARA

En Valentine

Muat Turun

 

22

SENARAI SEMAK LAPORAN PEMBAYARAN PUKAL 

Pn Nurfadhillah

Muat Turun

 

23

SENARAI SEMAK EFT BATAL

Pn Lenneylia

Muat Turun

 

   24

 SENARAI SEMAK PWR

  En Patrick

  Muat Turun  custom_html