BORANG UNTUK KEGUNAAN DALAMAN PEJABAT PERAKAUNAN KENINGAU SAHAJA

Bil.

Perkara

Muat Turun

 

1

BORANG PERMOHONAN EMEL RASMI JANM

Muat Turun

 

2

KEW.290E-02-PIN.1/18: BORANG PERMOHONAN CAPAIAN PENGGUNA DAN HADKUASA iGFMAS PEJABAT PERAKAUNAN (AO)

Muat Turun

 

3

  BORANG MUAT NAIK BAHAN KE PORTAL JANM CAWANGAN KENINGAU (JANM/KGU.IT/2019-01)

   Muat Turun

 

4

  BORANG ADUAN KEROSAKAN PERALATAN ICT (JANM/KGU.IT/2019-02)

   Muat Turun

 
    5    BORANG TEMPAHAN BILIK MESYUARAT/BILIK LATIHAN JANM CAWANGAN KENINGAU (JANM/KGU.IT/2020-01)    Muat Turun  

BORANG UNTUK KEGUNAAN PUSAT TANGGUNGJAWAB SELIAAN JANM CAWANGAN KENINGAU

Bil.

Perkara

Muat Turun

 

1

PERMOHONAN AKSES / PEMBATALAN CAPAIAN ePENYATA GAJI & LAPORAN

Muat Turun

 

2

BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI PCB 2016 (LAMPIRAN A)

Muat Turun

 

3

KEW.290E-01-PIN.1/18: BORANG PERMOHONAN CAPAIAN PENGGUNA DAN HADKUASA iGFMAS PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Muat Turun

 

4

BORANG PENDAFTARAN / PINDAAN / PENAMATAN VENDOR iGFMAS

Muat Turun

 

5

BORANG TUNTUTAN PERJALANAN (KURSUS/TAKLIMAT/BENGKEL/TUGAS RASMI)

Muat Turun

 

6

LAMPIRAN A (LAPORAN TERIMAAN SECARA MANUAL DAN ELEKTRONIK)

Muat Turun

 

7

BORANG PERUBAHAN GAJI KEW.320

Muat Turun

 

    8

  BORANG KUASA TETAP (AKAUN SEKOLAH) - AK52

 Muat Turun  

BORANG UNTUK KEGUNAAN ORANG AWAM

Bil.

Perkara

Muat Turun

 

1

BORANG PENDAFTARAN / PENAMATAN PEMBEKAL (eVENDOR)                                                                                          

Muat Turun

 

2

PERMOHONAN TUNTUTAN WTD

Muat Turun

 

SENARAI SEMAK

 No

Perkara 

PIC

Muat Turun 

 

KPM    

 1 

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN SEWAAN MESIN FOTOSTAT (KPM)

Pn Rumini Ismail

Muat Turun 

 

2

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN KAWASAN (KPM)

En Abdul Hafiz

Muat Turun 

 

3

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI PERKHIDMATAN KEBERSIHAN KAWASAN PEJABAT / ASRAMA (KPM)

Pn Noraniza Adin

Muat Turun 

 

4

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BEKALAN BAHAN MENTAH UNTUK GOTONG ROYONG

Pn Noraniza Adin

Muat Turun

 

PEROLEHAN    

 5 

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI PEMBELIAN TERUS (BEKALAN & PERKHIDMATAN)

Pengarah

Muat Turun

 

6

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI SEBUTHARGA BEKALAN & PERKHIDMATAN 

Pn Rumini Ismail

Muat Turun 

 

 7 

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI 'SEBUTHARGA B' BEKALAN PERKHIDMATAN

Pn Rumini Ismail

Muat Turun 

 

8

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI PEROLEHAN KERJA (PEMBELIAN TERUS)

Pn Norhaswati

Muat Turun

 

9

SENARAI SEMAK PEMBAYARAN BAGI PEROLEHAN KERJA SECARA SEBUTHARGA

Pn Sherolanti

Muat Turun

 

10

SENARAI SEMAK KONTRAK PUSAT

En Abdul Hafiz

Muat Turun

 

GAJI    

11

SENARAI SEMAK GAJI : BAGI KAKITANGAN BARU

En Danise Savio

Muat Turun 

 

12

SENARAI SEMAK GAJI : PERUBAHAN GAJI SELAIN LANTIKAN BARU

Pn Marylin Wong

Muat Turun 

 

13 

SENARAI SEMAK GAJI : BAGI PERPINDAHAN KELUAR PEGAWAI

Pn Marylin Wong

Muat Turun 

 

14 

SENARAI SEMAK GAJI : BAGI PERPINDAHAN MASUK PEGAWAI 

Pn Marylin Wong

Muat Turun 

 

   15

 SENARAI SEMAK GAJI : SUMBANGAN BADAN BERKANUN UNTUK PTJ

  En Danise Savio

 Muat Turun  

    TNT & ELAUN LEBIH MASA

16 

SENARAI SEMAK TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA 

Pn Nurfadhillah

Muat Turun 

 

17 

SENARAI SEMAK TUNTUTAN PERJALANAN 

Pn Nurfadhillah

Muat Turun 

 

TEKNOLOGI MAKLUMAT / TEKNIKAL

18

SENARAI SEMAK SPESIFIKASI DEPLOYMENT iGFMAS

En Christopher

Muat Turun 

 

LAIN - LAIN

19

SENARAI SEMAK BAYARAN BALIK HASIL 

En Jusly Hipin

Muat Turun

 

20 

SENARAI SEMAK PELARASAN JURNAL 

Pn Azlinah Nahip

Muat Turun 

 

21 

SENARAI SEMAK WARAN UDARA

En Valentine

Muat Turun

 

22

SENARAI SEMAK LAPORAN PEMBAYARAN PUKAL 

Pn Nurfadhillah

Muat Turun

 

23

SENARAI SEMAK EFT BATAL

Pn Lenneylia

Muat Turun

 

   24

 SENARAI SEMAK PWR

  En Patrick

  Muat Turun  

SPANM BIL 8 TAHUN 2018

Bil

Perkara

Muat Turun

1

TARIKH AKHIR PROSES DOKUMEN KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2018

Muat Turun

   

 

SPANM BIL 7 TAHUN 2018

Bil

  Perkara

Muat Turun

1

  LAMPIRAN B1 SIJIL KELULUSAN AP58 (a)

Muat Turun 

   2

  LAMPIRAN B2 SENARAI PENERIMA BAYARAN DI BAWAH AP58 (a)

Muat Turun

   3

  LAMPIRAN C1 BORANG PERMOHONAN BAYARAN DI BAWAH AP96 (a)

Muat Turun

   4

  LAMPIRAN C2 MAKLUMAT EFT BAYARAN DI BAWAH AP96 (a)

Muat Turun

   5

  LAMPIRAN C3 PENYATA PENERIMA WANG BAYARAN DI BAWAH AP96 (a)

Muat Turun

   6

  LAMPIRAN C4 DAFTAR PERMOHONAN BAYARAN DI BAWAH AP96 (a) PEJABAT PERAKAUNAN

Muat Turun

   7

  LAMPIRAN C5 DAFTAR PEMBAYARAN DI BAWAH AP98

Muat Turun

   8

  LAMPIRAN D2 BORANG KELULUSAN NO SHOW PASSENGER

Muat Turun

   9

  LAMPIRAN D3 DAFTAR NO SHOW PASSENGER

Muat Turun

 10

  LAMPIRAN D4 SURAT PERMOHONANBAYARAN BALIK

Muat Turun

 11

  LAMPIRAN F1 NOTIS PERINGATAN PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT) DITOLAK CEK TERBATAL

Muat Turun

 12

  LAMPIRAN F2 BORANG PENGGANTIAN/PELARASAN PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT) DITOLAK/CEK TERBATAL OLEH PEJABAT PERAKAUNAN

Muat Turun 

 13

  LAMPIRAN F3 DAFTAR PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT)/ CEK TERBATAL OLEH PEJABAT PERAKAUNAN

Muat Turun

14

  LAMPIRAN F4 DAFTAR PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT)/ CEK TERBATAL BELUM GANTI OLEH PEJABAT PERAKAUNAN

Muat Turun

15

  LAMPIRAN F5 BORANG PENGGANTIAN/ PELARASAN PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT) DITOLAK/ CEK TERBATAL OLEH PUSAT TANGGUNGJAWAB

Muat Turun

16

  LAMPIRAN F6 SENARAI SEMAK PENGENDALIAN PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT) DITOLAK/ CEK TERBATAL

Muat Turun

17

  LAMPIRAN G1 DAFTAR SENARAI BAYARAN MELALUI PINDAHAN TELEGRAF TELEGRAPHIC TRANSFER (TT)

Muat Turun

18

  LAMPIRAN I2  SIJIL PENGESAHAN BAKI ELEKTRONIK

Muat Turun

19

  LAMPIRAN I4 & I5  SIJIL PENGESAHAN BAKI ELEKTRONIK & INTEGRASI SISTEM

Muat Turun


SPANM BIL 6 TAHUN 2018

Bil

Perkara

Muat Turun

1

LAMPIRAN A1 - FORMAT JADUAL PENETAPAN KUASA DAN TUGAS PEGAWAI PENGAWAL - PTJ

Muat Turun

2

LAMPIRAN A2 - FORMAT JADUAL PENETAPAN KUASA DAN TUGAS PEGAWAI PENGAWAL - AO

Muat Turun

3

LAMPIRAN A3 - SURAT LITUP JADUAL PENETAPAN KUASA DAN TUGAS

Muat Turun

4

LAMPIRAN A4 - CONTOH FORMAT ARAHAN PERBENDAHARAAN AP11

Muat Turun

5

LAMPIRAN A9 - BORANG AP101 - PUSAT TANGGUNGJAWAB MANUAL

Muat Turun

6

LAMPIRAN A11 - BORANG PENGESAHAN CAPAIAN PENGGUNA DAN HADKUASA MEMPERAKU

Muat Turun

7

LAMPIRAN B1 - ARAHAN PERBENDAHARAAN 69 - KEBENARAN MENGUTIP DAN MENERIMA WANG

Muat Turun

8

LAMPIRAN B2 - ARAHAN PERBENDAHARAAN 65 (iii) & (iv) DAN 70 (b) - KEBENARAN MENGGUNAKAN SISTEM RESIT BERMESIN

Muat Turun

9

LAMPIRAN B3 - ARAHAN PERBENDAHARAAN 70 (a) - KEBENARAN MENULIS DAN MENANDATANGANI RESIT

Muat Turun

10

LAMPIRAN B4 - ARAHAN PERBENDAHARAAN 73 DAN 80 (b) - KEBENARAN MEREKOD PUNGUTAN DAN MENYEMAK BUKU TUNAI 

Muat Turun

11

LAMPIRAN B5 - ARAHAN PERBENDAHARAAN 62 (b) - KEBENARAN MEMBATALKAN RESIT RASMI

Muat Turun

12

LAMPIRAN B6 - ARAHAN PERBENDAHARAAN 78 & 79 - KEBENARAN UNTUK MEMASUKKAN PUNGUTAN KE DALAM BANK

Muat Turun

13

LAMPIRAN B7 - ARAHAN PERBENDAHARAAN 71 - KEBENARAN UNTUK MEREKOD DAN MENYEMAK DAFTAR MEL

Muat Turun

14

LAMPIRAN B8 - ARAHAN PERBENDAHARAAN 125 - PEMEGANG KUNCI DAN NOMBOR KOMBINASI BILIK KEBAL ATAU PETI BESI

Muat Turun

15

LAMPIRAN C1 - BORANG AK52 KUASA TETAP (CAPAIAN SISTEM PERBANKAN INTERNET (IB))

Muat Turun

16

LAMPIRAN C2 - BORANG AK52 KUASA TETAP (KEBENARAN MENANDATANGANI CEK)

Muat Turun

17

LAMPIRAN C3 - MENYEMAK PESANAN KERAJAAN, ARAHAN PEMBAYARAN DAN BAUCAR JURNAL

Muat Turun

18

LAMPIRAN C4 - KEBENARAN KHUSUS SECARA BERTULIS KEPADA PEGAWAI DI PEJABAT PERAKAUNAN

Muat Turun

19

LAMPIRAN C5 - MELULUS PERMOHONAN DRAF BANK & TELEGRAPHIC TRANSFER

Muat Turun

20

LAMPIRAN C6 - MELULUS BAYARAN PUKAL

Muat Turun

21

LAMPIRAN C7 - ARAHAN TAHAN BAYARAN EMOLUMEN DI BANK

Muat Turun

image