PORTAL PERAKAUNAN AKRUAN

Portal Perakaunan Akruan menyediakan pelbagai informasi dan maklumat berkenaan pelaksanaan Sistem Perakaunan Kerajaan Persekutuan.

Capaian ke portal akruan :

KLIK DISINI Untuk akses ke dokumen terhad, sila masukkan ID dan kata laluan emel pengguna (warga JANM sahaja).

PEKELILING SEMASA


Senarai Pekeliling di bawah disediakan untuk rujukan ekspres. Untuk melihat senarai lengkap Pekeliling ANM yang lain, sila klik:
DISINI 

 

Bil Tajuk Muat Turun
1 SPANM 1/2020: TATACARA PENGURUSAN BAYARAN EMOLUMEN PEGAWAI AWAM PERSEKUTUAN   Muat Turun
SPANM 3/2019: TATACARA PENGURUSAN TERIMAAN
  Muat Turun
SPANM 4/2019: TATACARA PENGURUSAN AKAUN DEPOSIT
  Muat Turun
4 SPANM 7/2018: TATACARA PENGURUSAN BAYARAN   Muat Turun
5 SPANM 6/2018: PENETAPAN KUASA & TUGAS PEGAWAI PENGAWAL KEPADA PEGAWAI PERAKAUNAN DI BAWAH KAWALANNYA (AP11)   Muat Turun 
                                                                                   NOTA : PC anda MESTI mempunyai perisian Winzip/Winrar untuk muat turun fail iniNOTA KURSUS / BENGKEL / TAKLIMAT

Bil Tajuk Muat Turun
KURSUS iGFMAS: PERAKAUNAN ASET (23 - 25 MAC 2020)
1 SLIDE KURSUS  Muat Turun
2 DATA SET (PC anda MESTI mempunyai perisian Winzip/Winrar untuk muat turun fail ini)  Muat Turun
BENGKEL PEMURNIAN DATA ASET (26 - 27 FEB 2020)
1 SLIDE KURSUS  Muat Turun
PERAKAUNAN PERINGKAT PERTENGAHAN (19 - 20 JUN 2019)   
 1 SLIDE KURSUS   Muat Turun
TAKLIMAT PENYESUAIAN AKAUN AMANAH DEPOSIT, BELANJA DAN HASIL
1 SILA RUJUK PEKELILING SPANM BIL 3 & 4 2019  
KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN   
 1  TAKLIMAT BORANG KEWANGAN  Muat Turun
 SLIDE PENGGUNAAN CAA  Muat Turun
3 RINGKASAN CARTA AKAUN AKRUAN (CAA) Muat Turun
4 CARTA PERAKAUNAN AKRUAN 1GFMAS Muat Turun

MANUAL PENGGUNA / PANDUAN & TATACARA

Bil Tajuk Muat Turun
1 MANUAL PENAMBAHBAIKAN FUNGSI KEMASKINI MAKLUMAT NOMBOR KONTRAK FIZIKAL DI DATA INDUK SST

Muat Turun

 

Muat Turun

2 SEMAKAN GRN Muat Turun
3 PEROLEHAN SEWAAN MESIN PENYALIN & BACAAN METER Muat Turun

JADUAL - JADUAL

Bil Tajuk Muat Turun
UNIT GAJI
1 TARIKH PROSESAN GAJI TAHUN 2020   Muat Turun
JADUAL KLINIK GAJI JANM CAWANGAN KENINGAU
  Muat Turun

custom_html