PORTAL PERAKAUNAN AKRUAN

Portal Perakaunan Akruan menyediakan pelbagai informasi dan maklumat berkenaan pelaksanaan Sistem Perakaunan Kerajaan Persekutuan.

Capaian ke portal akruan :

KLIK DISINI Untuk akses ke dokumen terhad, sila masukkan ID dan kata laluan emel pengguna (warga JANM sahaja).

BENGKEL PEMURNIAN DATA ASET

Bil Tajuk Muat Turun
1 SLIDE PEMURNIAN DATA ASET  Muat Turun

MANUAL PENAMBAHBAIKAN FUNGSI KEMASKINI MAKLUMAT NOMBOR KONTRAK FIZIKAL DI DATA INDUK SST

Bil Tajuk Muat Turun
1 MANUAL PENAMBAHBAIKAN FUNGSI KEMASKINI MAKLUMAT NOMBOR KONTRAK FIZIKAL DI DATA INDUK SST Muat Turun
    Muat Turun

TAKLIMAT PENYESUAIAN AKAUN AMANAH DEPOSIT, BELANJA DAN HASIL 2019 - RUJUKAN PEKELILING

Bil Tajuk Muat Turun
1 SPANM Bil. 3/2019  Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 3 Tahun 2019 - Tatacara Pengurusan Terimaan  
2 SPANM Bil. 4/2019  Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 4 Tahun 2019 - Tatacara Pengurusan Akaun Deposit  

NOTA KURSUS PERAKAUNAN PERINGKAT PERTENGAHAN

Bil Tajuk Muat Turun
1 KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN (PERINGKAT PERTENGAHAN) - ZON SABAH PADA 19 JUN HINGGA 20 JUN 2019 Muat Turun

JADUAL NAZIRAN

Bil Tajuk Muat Turun
1 PROGRAM NAZIRAN SIRI 1 2019  Muat Turun
     

PANDUAN & TATACARA

Bil Tajuk Muat Turun
1 SEMAKAN GRN Muat Turun
2 PEROLEHAN SEWAAN MESIN PENYALIN & BACAAN METER Muat Turun

KURSUS PERAKAUNAN ASET

Bil Tajuk Muat Turun
1 PENGENALAN ASET – PERAKAUNAN AKRUAN Muat Turun
2 ASET PPE – PERAKAUNAN AKRUAN Muat Turun

KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN

Bil Tajuk Muat Turun
1 TAKLIMAT BORANG KEWANGAN Muat Turun
2 SLIDE PENGGUNAAN CAA Muat Turun
3 RINGKASAN CARTA AKAUN AKRUAN (CAA) Muat Turun
4 CARTA PERAKAUNAN AKRUAN 1GFMAS Muat Turun

KURSUS 1GFMAS : MODUL HCM

Bil Tajuk Muat Turun
1 EEU TRAINING KIT Muat Turun
2 TENTATIF KURSUS HCM Muat Turun

image