PORTAL PERAKAUNAN AKRUAN

Portal Perakaunan Akruan menyediakan pelbagai informasi dan maklumat berkenaan pelaksanaan Sistem Perakaunan Kerajaan Persekutuan.

Capaian ke portal akruan : KLIK DISINI

Untuk akses ke dokumen terhad, sila masukkan ID dan kata laluan emel pengguna.

MANUAL PENAMBAHBAIKAN FUNGSI KEMASKINI MAKLUMAT NOMBOR KONTRAK FIZIKAL DI DATA INDUK SST

Bil Tajuk Muat Turun
1 MANUAL PENAMBAHBAIKAN FUNGSI KEMASKINI MAKLUMAT NOMBOR KONTRAK FIZIKAL DI DATA INDUK SST Muat Turun
    Muat Turun

TAKLIMAT PENYESUAIAN AKAUN AMANAH DEPOSIT, BELANJA DAN HASIL 2019 - RUJUKAN PEKELILING

Bil Tajuk Muat Turun
1 SPANM Bil. 3/2019  Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 3 Tahun 2019 - Tatacara Pengurusan Terimaan  
2 SPANM Bil. 4/2019  Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 4 Tahun 2019 - Tatacara Pengurusan Akaun Deposit  

NOTA KURSUS PERAKAUNAN PERINGKAT PERTENGAHAN

Bil Tajuk Muat Turun
1 KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN (PERINGKAT PERTENGAHAN) - ZON SABAH PADA 19 JUN HINGGA 20 JUN 2019 Muat Turun

JADUAL NAZIRAN

Bil Tajuk Muat Turun
1 PROGRAM NAZIRAN SIRI 1 2019  Muat Turun
     

TAKLIMAT TARIKH AKHIR PROSES DOKUMEN KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2018

Bil Tajuk Muat Turun
1 PENGURUSAN TERIMAAN Muat Turun

PANDUAN & TATACARA

Bil Tajuk Muat Turun
1 SEMAKAN GRN Muat Turun

KURSUS PERAKAUNAN ASET

Bil Tajuk Muat Turun
1 PENGENALAN ASET – PERAKAUNAN AKRUAN Muat Turun
2 ASET PPE – PERAKAUNAN AKRUAN Muat Turun

KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN

Bil Tajuk Muat Turun
1 TAKLIMAT BORANG KEWANGAN Muat Turun
2 SLIDE PENGGUNAAN CAA Muat Turun
3 RINGKASAN CARTA AKAUN AKRUAN (CAA) Muat Turun
4 CARTA PERAKAUNAN AKRUAN 1GFMAS Muat Turun

KURSUS 1GFMAS : MODUL HCM

Bil Tajuk Muat Turun
1 EEU TRAINING KIT Muat Turun
2 TENTATIF KURSUS HCM Muat Turun

TAKLIMAT PENGARAH JANM KENINGAU BERSAMA PTJ (22 Okt 2015)

Bil Tajuk Muat Turun
1 AKAUN Muat Turun
2 GAJI Muat Turun
3 NAZIRAN Muat Turun
4 BAYARAN Muat Turun

TAKLIMAT PANJAR WANG RUNCIT (27 Mac 2015)

Bil Tajuk Muat Turun
1 TAKLIMAT EFT PWR Muat Turun
2 Permohonan pengesahan Manual PWR EFT Muat Turun
3 Lampiran-D-Notis-Pembayaran-Sistem-eMaklum Muat Turun
4 Lampiran-C-Notis-Pembayaran-Melalui-Email Muat Turun
5 Dokumen PWR Muat Turun
6 Dokumen Manual eMaklum Muat Turun

BENGKEL PENGUMPULAN MAKLUMAT PENGGUNA & PERANAN (ROLE) FASA AKHIR BAGI PELAKSANAAN SISTEM 1GFMAS

Bil Tajuk Muat Turun
1 SLIDE ABC MODULE Muat Turun
2 SLIDE SOLMAN MODULE Muat Turun
3 SLIDE MM MODULE Muat Turun
4 SLIDE GL MODULE Muat Turun
5 SLIDE FM MODULE Muat Turun
6 SLIDE CO MODULE Muat Turun
7 SLIDE CM MODULE Muat Turun
8 SLIDE AR MODULE – Latest Muat Turun
9 SLIDE AP MODULE Muat Turun
10 Template Maklumat Pengguna Muat Turun

image