Borang (Kegunaan dalam JANM Negeri)

Bil. Tajuk  
 1 Borang Capaian ePenyata & Gaji                                      Muat Turun
 2 Borang Capaian Sistem eSPKB  Muat Turun
 3 Borang Capaian Sistem eTerimaan  Muat Turun
 4 Borang Permohonan Kursus  Muat Turun
 5 Borang Aduan ICT (ADUKOM)  Muat Turun
 6 Borang Permohonan BULETIN ESPKB  Muat Turun
 7 Borang Pendaftaran/ Penamatan Vendor iGFMAS  Muat Turun

Borang Maklumbalas Penyata Penyesuaian

Bil. Tajuk  
 1 Surat Kuatkuasa Penggunaan Borang  Muat Turun
 2 Carta Alir Kerja Penyata Penyesuaian  Muat Turun
 3 Borang Maklumbalas Penyata Penyesuaian Kemaskini (Baru)  Muat Turun

image