Sijil AP58

Bil Tajuk  
 1. Senarai Semak Permohonan Sijil AP58

 Muat Turun

 2. Sijil AP58

 Muat Turun

Nota Latihan HCM 1GFMAS 2016

Bil Tajuk  
 1. Tranning Manual

 Muat Turun

 2. Carta Alir HCM

 Muat Turun

 3. 1GFMAS_HCM_Deck EEU v1.0

 Muat Turun

 4. 46 EEU Sarawak

 Muat Turun

 5. 47 EEU Sarawak

 Muat Turun

Panduan P3 vot

Bil Tajuk  
1 Arahan Perbendaharaan

 

  Arahan Perbendaharaan 95

Muat Turun

  Arahan Perbendaharaan 143

Muat Turun

Surat Pekeliling

 

  Pekeliling Perbendaharaan Bil.8 Tahun 1987

Muat Turun

  Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.2 Tahun 1986

Muat Turun

  Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.8 Tahun 1993

Muat Turun

3 Pengenalan Penyesuaian Akaun Vot

Muat Turun

4 Format Penyata Penyesuaian

Muat Turun

Panduan Interaktif

 

  PTJ Bukan e-SPKB

Muat Turun

  PTJ e-SPKB

Muat Turun

Video Interaktif

 

  PTJ Bukan e-SPKB

Muat Turun

  PTJ e-SPKB

Muat Turun

Panduan P3 Hasil

Bil Tajuk  
1 Arahan Perbendaharaan

Muat Turun

2 Surat Pekeliling ANM 2-1986

Muat Turun

3 Pengenalan Penyesuaian Akaun Hasil

Muat Turun

4 Format penyesuaian hasil

Muat Turun

Panduan Interaktif  
  PTJ Bukan eTerimaan

Muat Turun

  PTJ eTerimaan

Muat Turun

Video Interaktif  
  PTJ Bukan eTerimaan

Muat Turun

  PTJ eTerimaan

Muat Turun

image