BORANG UNTUK KEGUNAAN PTJ SELIAAN JANM CAWANGAN W.P. LABUAN

Bil.

Perkara

Muat Turun

1

  KEW.290E-01-PIN.1/18: BORANG PERMOHONAN CAPAIAN PENGGUNA DAN HAD KUASA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

 

     Muat Turun

2

  LAMPIRAN B1 - SIJIL KELULUSAN AP58

      Muat Turun 

3

  LAMPIRAN B2 - SENARAI PENERIMA BAYARAN DI BAWAH AP58

     Muat Turun

4

  LAMPIRAN C1 - BORANG PERMOHONAN BAYARAN DI BAWAH AP96

     Muat Turun

5

  LAMPIRAN C2 - MAKLUMAT EFT BAYARAN DI BAWAH AP96

     Muat Turun

6

  LAMPIRAN C3 - PENYATA PENERIMA WANG BAYARAN DI BAWAH AP96

     Muat Turun

7

  LAMPIRAN C4 - DAFTAR PERMOHONAN BAYARAN DI BAWAH AP96

     Muat Turun

8

  LAMPIRAN C5 - DAFTAR PEMBAYARAN DI BAWAH AP98

     Muat Turun 

9

  EVENDOR - LAMPIRAN B - BORANG MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN

     Muat Turun

10

  EVENDOR - BORANG PENDAFTARAN DAN PENAMATAN PEMBEKAL

     Muat Turun

11   BORANG PERMOHONAN AKSES, PEMBATALAN AKSES SISTEM EPENYATA GAJI DAN ELAPORAN      Muat Turun
12   BORANG SG10-1GFMAS MENGUJUD, MEMBATAL ATAU MEMINDA BUTIR BTUIR PUSAT PEMBAYARAN      Muat Turun
13   BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI PCB 2019      Muat Turun
14   PANDUAN MENGISI BORANG INPUT SG10 - 1GFMAS      Muat Turun
15   SG20 BORANG PERUBAHAN GAJI      Muat Turun
16   SG20 PANDUAN MENGISI BORANG PERUBAHAN GAJI      Muat Turun
17    BORANG B11       Muat Turun
18    CONTOH SURAT DARI JABATAN & PEMOHON BBH       Muat Turun
19    SENARAI SEMAK BBH       Muat Turun

BORANG UNTUK KEGUNAAN DALAMAN JANM CAWANGAN W.P. LABUAN

Bil.

Perkara

Muat Turun

1

  BORANG PERMOHONAN & PENAMATAN EMEL RASMI JANM

   Muat Turun

2

KEW.290E-02-PIN.1/18: BORANG PERMOHONAN CAPAIAN PENGGUNA DAN HADKUASA iGFMAS PEJABAT PERAKAUNAN (AO)

   Muat Turun

3

  BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KEWPA 9

     Muat turun

4

  BORANG KERJA LEBIH MASA

     Muat Turun

5

  BORANG KEBENARAN BERTUGAS DI LUAR PEJABAT

     Muat Turun

6

  BORANG PEMBATALAN CUTI REHAT

     Muat Turun

7

  BORANG PENERANGAN DATANG LEWAT

     Muat Turun

8

  BORANG PERMOHONAN PEROLEHAN

     Muat Turun

9

  BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN GUNASAMA PERSEKUTUAN

     Muat Turun

10

  BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN

     Muat Turun

11

  BORANG TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG

     Muat Turun

12

  KEBENARAN MEMBAWA KENDERAAN SENDIRI

     Muat Turun

13

  KEBENARAN MENGUMPUL CUTI REHAT GCR

     Muat Turun

14

  NOTIS PERGERAKAN HRMIS - CUTI

     Muat Turun

15

  PEMILIHAN WAKTU BEKERJA RAMADAN

     Muat Turun

16

  PEMILIHAN WAKTU BEKERJA

     Muat Turun

17

  PERMOHONAN KAD PENGENALAN JABATAN

     Muat Turun

18

  PERMOHONAN PENGGUNAAN KENDERAAN JABATAN

     Muat Turun

19

  PERMOHONAN TAMBANG WILAYAH ASAL

     Muat Turun

20

  TEMPAHAN BILIK MESYUARAT

     Muat Turun

21    BORANG MUAT NAIK BAHAN KE PORTAL       Muat Turun

image