Borang (Kegunaan PTJ Negeri Melaka)

Bil  Perkara Excel / Word PDF
1. Borang AK52 (Kuasa Tetap) – Akaun Sekolah Muat Turun Muat Turun
2. Format Sijil AP58(a)   Muat Turun
3. Borang BGE01 - Permohonan Kelulusan Bayaran Gaji Secara Baucar Berasingan    Muat Turun
4. Borang AK52 - Surat Kuasa Pemungut Tunai Muat Turun Muat Turun
5. Borang Permohonan Akses ePenyata Gaji dan eLaporan   Muat Turun
6. KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) Muat Turun  
7. Panduan Mengisi Borang KEW.290E-01-PIN.1/18
  Muat Turun

Borang (Kegunaan Pejabat Perakaunan Negeri Melaka)

Bil   Perkara Excel / Word PDF
1. KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO)  Muat Turun                   
2. Panduan Mengisi Borang KEW.290E-02-PIN.1/18   Muat Turun
3. Borang Muat Naik Bahan Ke Portal  Muat Turun  

image