Borang (Kegunaan PTJ Negeri Melaka)

Bil  Perkara Excel / Word PDF
1. Borang Format AP101       Muat Turun
2. Borang AK52 (Kuasa Tetap) – Akaun Sekolah  Muat Turun  Muat Turun
3.  Borang Akaun Transit    Muat Turun
4. Format Sijil AP58(a)   Muat Turun
5. Borang Akaun Transit (Borang BGE 01)
(untuk permohonan kelulusan Bayaran Gaji Secara Baucar Berasingan)
  Muat Turun
6. Borang Kuasa Tetap (Surat Kuasa Pemungut Tunai) – Borang AK52 Muat Turun Muat Turun
7. Borang Permohonan Akses ePenyata Gaji dan eLaporan   Muat Turun
8. Borang Permohonan Capaian ID Pengguna & Had Kuasa 1GFMAS (Borang JANM AUTH-01) - Untuk PTJ  Muat Turun  
 9. Panduan Mengisi Borang JANM AUTH-01   Muat Turun

Borang (Kegunaan Pejabat Perakaunan Negeri Melaka)

Bil   Perkara Excel / Word PDF
 1. Borang Permohonan Capaian ID Pengguna & Had Kuasa 1GFMAS (Borang JANM AUTH-02) - Untuk AO   Muat Turun                   

image