Unit Pentadbiran & Kewangan

Bil Perkara

Excel / Word

PDF
1 Borang Format Ap101                                    

 Muat Turun

2 Borang AK52 (Kuasa Tetap) – Akaun Sekolah

 Muat Turun

 Muat Turun

3 Borang Akaun Transit  

 Muat Turun

Unit Teknologi Maklumat

Bil Perkara

Excel / Word

PDF
1 Borang Permohonan Paparan Buletin di eSPKB

 Muat Turun

 Muat Turun

2 Borang Capaian ID Unicenter Service Desk  

 Muat Turun

Unit Pengurusan Dana

Bil Perkara

Excel / Word

PDF
1 Format Sijil AP58(a)                                                   

 Muat Turun

2 Borang Akaun Transit (Borang BGE 01)
(untuk permohonan kelulusan Bayaran Gaji Secara Baucar Berasingan)                                                   

 Muat Turun

3 Borang Kuasa Tetap (Surat Kuasa Pemungut Tunai) – Borang AK52                                                 

 Muat Turun

 Muat Turun

Unit Akaun

Bil Perkara

Excel / Word

PDF

1 Borang Maklumat Penerima Bayaran GFMAS  

 Muat Turun

Unit Khidmat Pengurusan Pelanggan, Seksyen Pengurusan

Bil Perkara

Excel / Word

PDF

1 Borang Permohonan Capaian eSPKB (JANM/01)  

 Muat Turun

2 Borang Permohonan Capaian eTerimaan (JANMeT/01)  

 Muat Turun

3 Borang Permohonan Akses ePenyata Gaji dan eLaporan  

 Muat Turun

image