Borang (Kegunaan PTJ Negeri Melaka)

Bil  Perkara Excel / Word PDF
1. Borang Format AP101   Muat Turun
2. Borang AK52 (Kuasa Tetap) – Akaun Sekolah Muat Turun Muat Turun
3.  Borang Akaun Transit   Muat Turun
4. Format Sijil AP58(a)   Muat Turun
5. Borang Akaun Transit (Borang BGE 01)  (untuk permohonan kelulusan Bayaran Gaji Secara Baucar Berasingan)    Muat Turun
6. Borang Kuasa Tetap (Surat Kuasa Pemungut Tunai) – Borang AK52 Muat Turun Muat Turun
7. Borang Permohonan Akses ePenyata Gaji dan eLaporan   Muat Turun
8. KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) - (Kemaskini 20 Okt 2018) Muat Turun  
9. Panduan Mengisi Borang KEW.290E-01-PIN.1/18 (Kemaskini 20 Okt 2018)   Muat Turun

Borang (Kegunaan Pejabat Perakaunan Negeri Melaka)

Bil   Perkara Excel / Word PDF
1. KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO) - (Kemaskini 20 Okt 2018)  Muat Turun                   
2. Panduan Mengisi Borang KEW.290E-02-PIN.1/18   Muat Turun
3. Borang Muat Naik Bahan Ke Portal  Muat Turun  

image