Borang (Kegunaan PTJ Negeri Melaka)

Unit Pentadbiran

Bil  Perkara Excel / Word PDF
1. Borang AK52 (Kuasa Tetap) – Akaun Sekolah Muat Turun Muat Turun

Unit Akaun
Bil  Perkara Excel / Word PDF
1. Borang AK52 - Surat Kuasa Pemungut Tunai Muat Turun Muat Turun

Unit Pengurusan Dana
Bil  Perkara Excel / Word PDF
1. Borang AK52 (Kuasa Tetap) – Akaun Sekolah Muat Turun Muat Turun
2. Format Sijil AP58(a)   Muat Turun
3. Borang AK52 - Surat Kuasa Pemungut Tunai Muat Turun Muat Turun

Unit Khidmat Pengurusan Pelanggan
Bil  Perkara Excel / Word PDF
1. Borang Permohonan Akses ePenyata Gaji dan eLaporan   Muat Turun

Unit Gaji
Bil  Perkara Excel / Word PDF
1. Borang BGE01 - Permohonan Kelulusan Bayaran Gaji Secara Baucar Berasingan    Muat Turun
2. Borang Pendaftaran/Penamatan Vendor iGFMAS Muat Turun
3. Borang Tahan Gaji Muat Turun 

Borang (Kegunaan Pejabat Perakaunan Negeri Melaka)

Bil   Perkara Excel / Word PDF
1. Borang Muat Naik Bahan Ke Portal  Muat Turun  

custom_html