Bil Tajuk  
1 Borang Permohonan Atau Pembatalan Akses Sistem ePENYATA GAJI & eLAPORAN

Muat Turun

2 Borang Mengemas Kini Maklumat Peribadi Bagi Tujuan Pengiraan PCB

Muat Turun

3 Borang Pengguna ePEROLEHAN

Muat Turun

4 KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) Muat Turun
5 Borang Permohonan Pelarasan Baucar Jurnal Melebihi Peruntukan Muat Turun
6 Lampiran I-2 Sijil Pengesahan Baki Elektronik Muat Turun
image