Kursus / Bengkel

Bil Tajuk  
1 Kursus Perakaunan Akruan (Asas) pada 18.07.2019 di Bilik Mesyuarat JANM Cawangan Miri Anjuran JANM Miri Muat Turun
2 Kursus Pengurusan Kewangan pada 08.07.2018 di ParkCity Everly Hotel,Miri Anjuran Jabatan Kastam DiRaja Malaysia   Muat Turun
3 Nota Latihan My Cost 2019 - Pengenalan Perakaunan Pengurusan (Julai 2019)  Muat Turun

Taklimat

Bil Tajuk  
1 Nota Taklimat SPANM 7/2018 JANM Cawangan Miri Muat Turun

Perakaunan AKRUAN

Bil Tajuk  
1 Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia (Malaysian Public Sector Accounting Standards) [MPSAS]

 

  -Pengenalan Muat Turun
  -Penyata Kewangan Muat Turun
  -Hasil Pertukaran Dan Bukan Pertukaran Muat Turun
2 Perakaunan Akruan & Tanggungjawab Pegawai Perakaunan Muat Turun
Polisi Perakaunan (Accounting Policies)  
  Accounting Policy-Revised Sept 2014

Muat Turun

  Interpret of acc Policy-Revised Mac 2016

Muat Turun

4 Manual Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan (Federal Government Accrual Accounting Manual)

Muat Turun

image