KHIDMAT PENGURUSAN PELANGGAN

Bil Tajuk  
1. Manual Pengguna iGFMAS Service Desk     Muat Turun            
2. Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa Pusat Tanggung Jawab (PTJ)                        Muat Turun
3. Borang Pendaftaran dan Penamatan Pembekal Sistem e-VendorJANM (Pembekal)                              Muat Turun
4. Borang Pendaftaran / Penamatan Penerima Bayaran 1GFMAS (Penjawat Awam)                   Muat Turun

DANA/BAYARAN

Bil Tajuk  
 1.  Sijil AP58

Muat Turun

 2.  Kew 310 – Borang Mewujud/Membatal Akaun Pukal

Muat Turun

 3.  Kew 311 – Borang Mengubah Kod Perakaunan Pukal

Muat Turun

 4.  Pelaksanaan Sistem Bayaran Pukal - PETRON Fuel International Sdn. Bhd.  Muat Turun
 5.  Semakan Maklumat Pembayaran Bagi Akaun Pukal PETRONAS Muat Turun
 6.  Penyediaan Waran Udara Malaysia Airline Berhad (MAB) Menggunakan Sistem GTS 2.0 Muat Turun
 7.  Surat Makluman Akaun Belum DiBayar (ABB)

 a) Senarai Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan Belum DiBayar (Lampiran A)
Muat Turun

Muat Turun
 8.  Surat Permohonan Pembayaran Di Bawah AP58(a) Muat Turun
 9.  Penggunaan Kod Pembekal One Time Vendor (OTV) Bagi Bayaran Kepada Penjawat Awam Di iGFMAS  Muat Turun
 10.  Semakan Cetakan Bank Pada Penyata Pemungut Muat Turun
 11  Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (GRN)  
   a. Surat Peringatan Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan Oktober 2020        Muat Turun
   b. Senarai Edaran Oktober 2020 Muat Turun
   c. Lampiran A - Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan    Muat Turun

AKAUN

Bil Tajuk  
 1.  Borang Tuntutan Pembayaran Balik Cek/ EFT Terbatal (APCT)

Muat Turun

 2.  Format Penyesuaian Amanah

Muat Turun

 3.  Daftar Cek

Muat Turun

 4.  Surat Pekeliling JANM NS Bil.1/2018 - Peraturan Penutupan Akaun Akhir Tahun Kewangan 2018 Muat Turun
 5.  Contoh Format Sijil Pengesahan Baki Muat Turun
 6.  Baucar Jurnal Manual (Kew.306) Tahun 2019 Muat Turun
 7.  Penyata Pemungut Manual (Kew.305E) Tahun 2019 Muat Turun
 8.  Penutupan Bulanan Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas Tahun 2019 Muat Turun
 9.  Surat Makluman Garis Panduan Pengurusan Pulangan Balik Hasil Muat Turun
 10.  Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Bulanan dan Interim Bagi Bulan September 2019 Muat Turun
11. Borang Pendaftaran/ Penamatan Maklumat Bayaran 1GFMAS Muat Turun
12. Penyediaan Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot, Akaun Terimaan dan Akaun Deposit bagi Bulan September 2020 Muat Turun
13. SURAT PERINGATAN SIJIL PENGESAHAN BAKI 092020 Muat Turun
14. PENYEDIAAN SIJIL PENGESAHAN BAKI DAN PENYATA PENYESUAIAN VOT, AKAUN TERIMAAN DAN AKAUN DEPOSIT
BAGI BULAN OKTOBER 2020
Muat Turun
15. SENARAI EFT TERBATAL BAGI TAHUN 2014 HINGGA 2017 YANG MASIH BELUM DIGANTI Muat Turun
16. SURAT PERINGATAN BIL 102020 SENARAI EFT TERBATAL BAGI TAHUN 2018 HINGGA 31 OKTOBER YANG MASIH BELUM DIGANTI Muat Turun

PENTADBIRAN & KEWANGAN

Bil  Tajuk  
 1.  Permohonan Tempahan Kenderaan Jabatan   Muat Turun
 2.  Surat Pertukaran Pengarah   Muat Turun
 3.  Surat Makluman Pengarah Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Negeri Sembilan    Muat Turun
 4.  Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Jabatan    Muat Turun

GAJI

Bil Tajuk  
 1.  Skim Perlindungan Keselamatan Sosial Kepada Kakitangan Awam Bertaraf Sementara dan Kontrak Muat Turun
 2.  Perlaksanaan Skim PERKESO kepada kakitangan awam bertaraf Sementara, Kontrak dan Interim  
   a. Surat Perlaksanaan        Muat Turun
   b. Prosedur Pembayaran Caruman PERKESO Menggunakan Baucar Berasingan Muat Turun
   c. Tatacara Kemaskini Capaian EFT    Muat Turun
 3.  Jadual Aktiviti Payroll Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan Tahun 2020  Muat Turun
 4.  Surat Pelarasan Kadar Bayaran Imbuhan Sara Hidup Majlis Perbandaran Jempol Muat Turun
 5.  Surat COLA Majlis Bandaraya Seremban Muat Turun
 6.  Pembayaran Gaji Pekerja Sambilan Harian (PSH) Bagi Bulan Mei 2020 dan Bantuan Khas Aidilfitri 2020 Muat Turun
 7.  SPANM Bil 1/2020 - Tatacara Pengurusan Bayaran Emolumen Pegawai Awam Persekutuan Muat Turun
 8.  Borang Perubahan Gaji Muat Turun
 9.  Panduan Mengisi Borang Perubahan Gaji Muat Turun
 10.  Borang Maklumat Peribadi Bagi Tujuan Pengiraan Potongan Cukai Bulanan (PCB) Muat Turun
 11.  Borang Permohonan Akses/Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun
 12.  Borang Mengujud, Membatal dan Meminda Buti-butir Pusat Pembayar Muat Turun

WANG TAK DITUNTUT (WTD)

Bil Tajuk  
 1.  Borang Permohonan Tuntutan                                                          

Muat Turun

PENGURUSAN ASET

Bil Tajuk  
1. Borang Pertanyaan Kod Carta Akaun Akruan Aset

Muat Turun

2. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Ogos 2020  
   a. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan                      

Muat Turun

   b. Laporan Susut Nilai (AFBP) - Ogos 2020                      

Muat Turun

   c. Paparan general Legder (FAGLL03) - Ogos 2020                      

Muat Turun

   d. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - Ogos 2020                      

Muat Turun

3. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan September 2020  
   a. Surat Arahan Pengesahan Laporan Susut Nilai September 2020                      

Muat Turun

   b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan                      

Muat Turun

   c. Laporan Susut Nilai (AFBP) - September 2020                      

Muat Turun

   d. Paparan general Legder (FAGLL03) - September 2020                      

Muat Turun

   e. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - September 2020                      

Muat Turun

4. Penyediaan Penyesuaian Baki Aset Alih dan Pemantauan Aset Dalam Pembinaan (AUC)  
   a. Surat Makluman Penyedian Penyesuaian Baki Aset Alih dan Pemantauan Aset Dalam Pembinaan(AUC)                      

Muat Turun

   b. Tatacara Penyesuaian Baki Aset Alih_ Muat Turun Laporan Aset IGFMAS Dan SPPA                      

Muat Turun

   c. Template Penyesuaian Aset Alih SPPA iGFMAS                      

Muat Turun

   d. Laporan Kedudukan AUC Oktober 2020                      

Muat Turun

   e. Lampiran D - Template Penyelenggaraan AUC                      

Muat Turun

   f. Contoh _Template Penyesuaian Aset Alih SPPA iGFMAS                      

Muat Turun

UNIT TEKNIKAL

Bil Tajuk  
 1.  Semakan Spesifikasi Komputer Dan Instalasi Software Anti Virus Di Komputer iGFMAS

Muat Turun

 2.  User Mapping Template (UMT) MyCost   Muat Turun 

PENGURUSAN PRESTASI

NAZIRAN

LAIN-LAIN

Bil Tajuk  
1. Surat Jemputan Majlis Perjumpaan Bersama Akauntan Negara Malaysia - Akauntan    Muat Turun   
2. Surat Jemputan Majlis Perjumpaan Bersama Akauntan Negara Malaysia - Penolong Akauntan dan Pembantu Akauntan  Muat Turun
3. Iklan Jawatan Kosong bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 di Jabatan Akauntan Negara Negeri Sembilan    Muat Turun

image