KHIDMAT PENGURUSAN PELANGGAN

Bil Tajuk  
1. Manual Pengguna iGFMAS Service Desk     Muat Turun            
2. Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa Pusat Tanggung Jawab (PTJ)                        Muat Turun
3. Borang Pendaftaran dan Penamatan Pembekal Sistem e-VendorJANM (Pembekal)                              Muat Turun
4. Borang Pendaftaran / Penamatan Penerima Bayaran 1GFMAS (Penjawat Awam)                   Muat Turun

DANA/BAYARAN

Bil Tajuk  
 1.  Sijil AP58

Muat Turun

 2.  Kew 310 – Borang Mewujud/Membatal Akaun Pukal

Muat Turun

 3.  Kew 311 – Borang Mengubah Kod Perakaunan Pukal

Muat Turun

 4.  Pelaksanaan Sistem Bayaran Pukal - PETRON Fuel International Sdn. Bhd.  Muat Turun
 5.  Semakan Maklumat Pembayaran Bagi Akaun Pukal PETRONAS Muat Turun
 6.  Penyediaan Waran Udara Malaysia Airline Berhad (MAB) Menggunakan Sistem GTS 2.0 Muat Turun
 8.  Surat Permohonan Pembayaran Di Bawah AP58(a) Muat Turun
 9.  Penggunaan Kod Pembekal One Time Vendor (OTV) Bagi Bayaran Kepada Penjawat Awam Di iGFMAS  Muat Turun
 10.  Semakan Cetakan Bank Pada Penyata Pemungut Muat Turun
 11.  BORANG PERMOHONAN KELULUSAN TERIMAAN SECARA ELETRONIC FUND TRANFERS (EFT) Muat Turun
 12.  Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (GRN)  
   a. Surat Peringatan Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan Mei 2021                      

 Muat Turun

   b. Lampiran A - Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan Mei 2021                      

 Muat Turun

  c.  Lampiran A - Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan Mei 2021 Muat Turun
13. PANDUAN PENGGUNA SISTEM eAP96 Muat Turun

AKAUN

Bil Tajuk  
 1.  Borang Tuntutan Pembayaran Balik Cek/ EFT Terbatal (APCT)

MuatTurun

 2.  Format Penyesuaian Amanah

Muat Turun

 3.  Daftar Cek

Muat Turun

 4.  Contoh Format Sijil Pengesahan Baki Muat Turun
 5.  Baucar Jurnal Manual (Kew.306) Tahun 2019 Muat Turun
 6.  Penyata Pemungut Manual (Kew.305E) Tahun 2019 Muat Turun
7. Borang Pendaftaran/ Penamatan Maklumat Bayaran 1GFMAS MuatTurun
8. SENARAI EFT TERBATAL SEHINGGA 31 MEI 2021 YANG MASIH BELUM DIGANTI MuatTurun
9. SURAT MAKLUMAN PENYEDIAAN SIJIL PENGESAHAN BAKI DAN PENYATA PENYESUAIAN VOT,TERIMAAN DAN DEPOSIT
BAGI BULAN FEBRUARI 2021
MuatTurun
10. SURAT PERINGATAN SIJIL PENGESAHAN BAKI DAN PENYATA PENYESUAIAN VOT, TERIMAAN DAN DEPOSIT BAGI BULAN APRIL 2021 MuatTurun
11. PENYEDIAAN PENGESAHAN BAKI OLEH PTJ PEMBAYAR BAGI PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN LEJAR AKRUAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PRA-PERALIHAN TAHUN KEWANGAN 2020  
  a. SURAT DAN PANDUAN PENGESAHAN BAKI OLEH PTJ PEMBAYAR MuatTurun
  b. LAMPIRAN PTJ MuatTurun
  c. CONTOH PANDUAN PENGESAHAN PTJ-AKAUN MuatTurun
  d. CONTOH PANDUAN PENGESAHAN PTJ - ASET DAN INVENTORI MuatTurun

PENTADBIRAN & KEWANGAN

Bil  Tajuk  
 1.  Permohonan Tempahan Kenderaan Jabatan   Muat Turun
 2.  Surat Pertukaran Pengarah   Muat Turun
 3.  Surat Makluman Pengarah Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Negeri Sembilan    Muat Turun
 4.  Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Jabatan    Muat Turun

GAJI

Bil Tajuk  
 1.  Skim Perlindungan Keselamatan Sosial Kepada Kakitangan Awam Bertaraf Sementara dan Kontrak Muat Turun
 2.  Perlaksanaan Skim PERKESO kepada kakitangan awam bertaraf Sementara, Kontrak dan Interim  
   a. Surat Perlaksanaan        Muat Turun
   b. Prosedur Pembayaran Caruman PERKESO Menggunakan Baucar Berasingan Muat Turun
   c. Tatacara Kemaskini Capaian EFT    Muat Turun
 3.  Surat Pelarasan Kadar Bayaran Imbuhan Sara Hidup Majlis Perbandaran Jempol Muat Turun
 4.  Surat COLA Majlis Bandaraya Seremban Muat Turun
 5.  SPANM Bil 1/2020 - Tatacara Pengurusan Bayaran Emolumen Pegawai Awam Persekutuan Muat Turun
 6.  Borang Perubahan Gaji Muat Turun
 7.  Panduan Mengisi Borang Perubahan Gaji Muat Turun
 8.  Borang Maklumat Peribadi Bagi Tujuan Pengiraan Potongan Cukai Bulanan (PCB) Muat Turun
 9.  Borang Permohonan Akses/Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun
 10.  Borang Mengujud, Membatal dan Meminda Buti-butir Pusat Pembayar Muat Turun
 11.  Jadual Aktiviti Payroll Tahun 2021 Muat Turun

PENGURUSAN ASET

Bil Tajuk  
1. Borang Pertanyaan Kod Carta Akaun Akruan Aset

Muat Turun

2. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Ogos 2020  
   a. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan                      

Muat Turun

   b. Laporan Susut Nilai (AFBP) - Ogos 2020                      

Muat Turun

   c. Paparan general Legder (FAGLL03) - Ogos 2020                      

Muat Turun

   d. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - Ogos 2020                      

Muat Turun

3. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan September 2020  
   a. Surat Arahan Pengesahan Laporan Susut Nilai September 2020                      

Muat Turun

   b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan                      

Muat Turun

   c. Laporan Susut Nilai (AFBP) - September 2020                      

Muat Turun

   d. Paparan general Legder (FAGLL03) - September 2020                      

Muat Turun

   e. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - September 2020                      

Muat Turun

4. Penyediaan Penyesuaian Baki Aset Alih dan Pemantauan Aset Dalam Pembinaan (AUC)  
   a. Surat Makluman Penyedian Penyesuaian Baki Aset Alih dan Pemantauan Aset Dalam Pembinaan(AUC)                      

Muat Turun

   b. Tatacara Penyesuaian Baki Aset Alih_ Muat Turun Laporan Aset IGFMAS Dan SPPA                      

Muat Turun

   c. Template Penyesuaian Aset Alih SPPA iGFMAS                      

Muat Turun

   d. Laporan Kedudukan AUC Oktober 2020                      

Muat Turun

   e. Lampiran D - Template Penyelenggaraan AUC                      

Muat Turun

   f. Contoh _Template Penyesuaian Aset Alih SPPA iGFMAS                      

Muat Turun

5. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Oktober 2020 dan November 2020  
   a. Surat Arahan Pengesahan Laporan Susut Nilai Oktober 2020 dan November 2020

Muat Turun

   b.Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan

Muat Turun

   c. Laporan Susut Nilai (AFBP) - Oktober 2020 dan November 2020

Muat Turun

   d. Paparan General Legder (FAGLL03) - Oktober 2020 dan November 2020

Muat Turun

   e. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - Oktober 2020 dan November 2020

Muat Turun

6. Penyediaan Penyesuaian Baki Aset Alih Sehingga 31 Disember 2020  
   a. Penyediaan Penyesuaian Baki Aset Alih Sehingga 31 Disember 2020

Muat Turun

   b.Tatacara Penyesuaian Baki Aset Alih_ Muat Turun Laporan Aset IGFMAS Dan SPPA

Muat Turun

   c. Template Penyesuaian Aset Alih SPPA iGFMAS

Muat Turun

7. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Disember 2020  
   a. Surat Arahan Pengesahan Laporan Susut Nilai Disember 2020

Muat Turun

   b.Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan

Muat Turun

   c. Laporan Susut Nilai (AFBP) - Disember 2020

Muat Turun

   d. Paparan General Legder (FAGLL03) - Disember 2020

Muat Turun

   e. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - Disember 2020

Muat Turun

8. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Januari 2021  
   a. Surat Arahan Pengesahan Laporan Susut Nilai Januari 2021

Muat Turun

   b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan

Muat Turun

   c. Laporan Susut Nilai (AFBP) - Januari 2021

Muat Turun

   d. Paparan General Legder (FAGLL03) - Januari 2021

Muat Turun

   e. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - Januari 2021

Muat Turun

9. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Februari 2021  
  a. Surat Arahan Pengesahan Laporan Susut Nilai Februari  2021 Muat Turun
  b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan Muat Turun
  c. Laporan Susut Nilai (AFBP) - Februari  2021 Muat Turun
  d. Paparan General Legder (FAGLL03) - Februari  2021 Muat Turun
  e. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - Februari  2021  Muat Turun
10. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Mac 2021  
  a. Surat Arahan Pengesahan Laporan Susut Nilai Mac 2021 Muat Turun
  b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan Muat Turun
  c. Laporan Susut Nilai (AFBP) - Mac 2021 Muat Turun
  d. Paparan General Legder (FAGLL03) - Mac 2021 Muat Turun
  e. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - Mac 2021  Muat Turun
11. Penyediaan Penyesuaian Baki Aset Alih Sehingga 31 Mac 2021  
  a. Surat Makluman Penyediaan Penyesuaian Baki Aset Alih sehingga 31 Mac 2021 Muat Turun
  b. Tatacara Penyesuaian Baki Aset Alih_ Muat Turun Laporan Aset IGFMAS Dan SPPA Muat Turun
  c. Template Penyesuaian Aset Alih SPPA iGFMAS Muat Turun
12. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan April 2021  
  a. Surat Arahan Pengesahan Laporan Susut Nilai April 2021 Muat Turun
  b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan Muat Turun
  c. Laporan Susut Nilai (AFBP) - April  2021 Muat Turun
  d. Paparan General Legder (FAGLL03) - April  2021 Muat Turun
  e. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - April  2021  Muat Turun
13. Pengesahan Laporan Susut Nilai Bagi Bulan Mei 2021  
  a. Surat Arahan Pengesahan Laporan Susut Nilai Mei  2021 Muat Turun
  b. Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO N.Sembilan Muat Turun
  c. Laporan Susut Nilai (AFBP) - Mei  2021 Muat Turun
  d. Paparan General Legder (FAGLL03) - Mei  2021 Muat Turun
  e. Borang Pengesahan Laporan Susut Nilai - Mei  2021  Muat Turun

WANG TAK DITUNTUT (WTD)

Bil Tajuk  
 1.  Borang Permohonan Tuntutan                                                          

Muat Turun

UNIT TEKNIKAL

Bil Tajuk  
 1.  Semakan Spesifikasi Komputer Dan Instalasi Software Anti Virus Di Komputer iGFMAS

Muat Turun

 2.  User Mapping Template (UMT) MyCost   Muat Turun 

PENGURUSAN PRESTASI

NAZIRAN

LAIN-LAIN

Bil Tajuk  
1. Surat Jemputan Majlis Perjumpaan Bersama Akauntan Negara Malaysia - Akauntan    Muat Turun   
2. Surat Jemputan Majlis Perjumpaan Bersama Akauntan Negara Malaysia - Penolong Akauntan dan Pembantu Akauntan  Muat Turun
3. Iklan Jawatan Kosong bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 di Jabatan Akauntan Negara Negeri Sembilan    Muat Turun

custom_html