PENTADBIRAN & KEWANGAN

Bil  Tajuk  
 1.  Permohonan Tempahan Kenderaan Jabatan   Muat Turun

KHIDMAT PENGURUSAN PELANGGAN

Bil Tajuk  
1. Manual Pengguna iGFMAS Service Desk     Muat Turun            
2. Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa Pusat Tanggung Jawab (PTJ)                        Muat Turun
3. Borang Pendaftaran dan Penamatan Pembekal Sistem e-VendorJANM (Pembekal)                              Muat Turun
4. Borang Pendaftaran / Penamatan Penerima Bayaran 1GFMAS (Penjawat Awam)                   Muat Turun

PENGURUSAN PRESTASI

AKAUN

Bil Tajuk  
 1.  Borang Tuntutan Pembayaran Balik Cek/ EFT Terbatal (APCT)

Muat Turun

 2.  Format Penyesuaian Amanah

Muat Turun

 3.  Daftar Cek

Muat Turun

 4.  Surat Pekeliling JANM NS Bil.1/2018 - Peraturan Penutupan Akaun Akhir Tahun Kewangan 2018 Muat Turun
 5.  Contoh Format Sijil Pengesahan Baki Muat Turun
 6.  Baucar Jurnal Manual (Kew.306) Tahun 2019 Muat Turun
 7.  Penyata Pemungut Manual (Kew.305E) Tahun 2019 Muat Turun
 8.  Penutupan Bulanan Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas Tahun 2019 Muat Turun
 9.  Surat Makluman Garis Panduan Pengurusan Pulangan Balik Hasil Muat Turun
 10.  Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Bulanan dan Interim Bagi Bulan September 2019 Muat Turun
 11. Surat Peringatan Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot, Akaun Terimaan dan Akaun Deposit Bagi Bulan September 2019 Muat Turun
 12. Surat Makluman Sijil Pengesahan Baki Bagi Bulan Oktober 2019 Muat Turun
 13. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga 31 Oktober 2019)   Muat Turun

a) Senarai EFT Terbatal Tahun 2013    Muat Turun

b) Senarai EFT Terbatal Tahun 2014    Muat Turun

c) Senarai EFT Terbatal Tahun 2015    Muat Turun

d) Senarai EFT Terbatal Tahun 2016    Muat Turun

e) Senarai EFT Terbatal Tahun 2017    Muat Turun

 
 14. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga 30 November 2019)

a) Surat Peringatan Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti Muat Turun

b) Tatacara Penggantian EFT Batal Muat Turun

c) Senarai EFT Terbatal Tahun 2013 hingga 2017 Muat Turun

 
 15. Surat Peringatan Sijil Pengesahan Baki November 2019 Muat Turun  
 16. Senarai EFT Terbatal Tahun 2014 hingga 2017 Muat Turun  
 17. Senarai EFT Terbatal Tahun 2018 hingga 31 Disember 2019 Muat Turun  
 18. Senarai EFT Terbatal Tahun 2014 hingga 2017 Muat Turun  
 19. Senarai EFT Terbatal Tahun 2018 hingga 31 Januari 2020 Muat Turun  
 20. Surat Makluman Penyediaan Sijil Pengesahan Baki Februari 2020  Muat Turun
21. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 hingga 29 Februari 2020 Yang Masih Belum Diganti Muat Turun
22. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2014 Hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga Feb 2020) Muat Turun
23. Surat Peringatan Sijil Pengesahan Baki Februari 2020       Muat Turun  
24. Surat Makluman Sijil Pengesahan Baki Mac 2020 Muat Turun
25. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2014 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga Bulan Mac 2020) 

a) Senarai EFT Terbatal Tahun 2014 

b) Senarai EFT Terbatal Tahun 2015 

c) Senarai EFT Terbatal Tahun 2016 

d) Senarai EFT Terbatal Tahun 2017
Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

26. Surat Peringatan EFT Batal 2018 Hingga 31 Mac 2020 

a) Senarai EFT Terbatal Tahun 2018 hingga 31 Mac 2020 

Muat Turun

Muat Turun

27. Surat Makluman Sijil Pengesahan Baki April 2020 Muat Turun
28. Senarai EFT Terbatal bagi Tahun 2018 hingga 30 April 2020 Yang Masih Belum Diganti Muat Turun
29. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2014 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga 30 April 2020)

a) Senarai EFT Terbatal Tahun 2014

b) Senarai EFT Terbatal Tahun 2015

c) Senarai EFT Terbatal Tahun 2016
Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

GAJI

Bil Tajuk  
 1.  Surat Permohonan Penahanan/ Pelepasan Gaji

Muat Turun

 2.  Borang AG SG10

Muat Turun

 3.  Borang AG SG12

Muat Turun

 4.  Borang AG SG13

Muat Turun

 5.  Borang AG SG20
 
 Panduan Mengisi Borang SG20

Muat Turun

Muat Turun

 6.  Skim Perlindungan Keselamatan Sosial Kepada Kakitangan Awam Bertaraf Sementara dan Kontrak Muat Turun
 7.  Jadual Aktiviti Payroll Tahun 2019 Muat Turun
 8.  Tarikh Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Bulan Mac 2019 Muat Turun
 9.  Pindaan Tarikh Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Bulan Mac 2019 Muat Turun
10.  Jadual Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Tahun 2019 Muat Turun
11.  Tarikh Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Bulan Mei 2019 Muat Turun
12.  Perlaksanaan Skim PERKESO kepada kakitangan awam bertaraf Sementara, Kontrak dan Interim

a. Surat Perlaksanaan                                                                                    Muat Turun

b. Prosedur Pembayaran Caruman PERKESO Menggunakan Baucar Berasingan    Muat Turun

c. Tatacara Kemaskini Capaian EFT                                                                   Muat Turun
 
13. Jadual Aktiviti Payroll Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan Tahun 2020 Muat Turun  
14. Surat Pelarasan Kadar Bayaran Imbuhan Sara Hidup Majlis Perbandaran Jempol Muat Turun  
15. Surat COLA Majlis Bandaraya Seremban Muat Turun
16. Pembayaran Gaji Pekerja Sambilan Harian (PSH) Bagi Bulan Mei 2020 dan Bantuan Khas Aidilfitri 2020 Muat Turun

DANA/BAYARAN

Bil Tajuk  
 1.  Sijil AP58

Muat Turun

 2.  Kew 310 – Borang Mewujud/Membatal Akaun Pukal

Muat Turun

 3.  Kew 311 – Borang Mengubah Kod Perakaunan Pukal

Muat Turun

 4.  Pelaksanaan Sistem Bayaran Pukal - PETRON Fuel International Sdn. Bhd.  Muat Turun
 5.  Semakan Maklumat Pembayaran Bagi Akaun Pukal PETRONAS Muat Turun
 6.  Penyediaan Waran Udara Malaysia Airline Berhad (MAB) Menggunakan Sistem GTS 2.0 Muat Turun
 7.  Surat Makluman Akaun Belum DiBayar (ABB)                                                           Muat Turun

 a) Senarai Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan Belum DiBayar (Lampiran A)  Muat Turun
 
 8.  Surat Permohonan Pembayaran Di Bawah AP58(a) Muat Turun

NAZIRAN

WANG TAK DITUNTUT (WTD)

Bil Tajuk  
 1.  Borang Permohonan Tuntutan                                                          

Muat Turun

PENGURUSAN ASET

Bil Tajuk  
 1.  Borang Pertanyaan Carta Akaun Akruan Aset                                   

Muat Turun

UNIT TEKNIKAL

Bil Tajuk  
 1.  Semakan Spesifikasi Komputer Dan Instalasi Software Anti Virus Di Komputer iGFMAS

Muat Turun

 2.  User Mapping Template (UMT) MyCost   Muat Turun 
 3.  KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) Muat Turun

LAIN-LAIN

Bil Tajuk  
1. Surat Jemputan Majlis Perjumpaan Bersama Akauntan Negara Malaysia - Akauntan    Muat Turun            
2. Surat Jemputan Majlis Perjumpaan Bersama Akauntan Negara Malaysia - Penolong Akauntan dan Pembantu Akauntan    Muat Turun            

image