PENTADBIRAN & KEWANGAN

Bil Tajuk  
 1.  Borang Permohonan Pinjaman Perumahan

Muat Turun

 2.  Borang Permohonan Pinjaman Komputer

Muat Turun

 3.  Borang Permohonan Pinjaman Kenderaan

Muat Turun

 4.  Permohonan Tempahan Kenderaan JANM NS Muat Turun

KHIDMAT PENGURUSAN PELANGGAN

PENGURUSAN PRESTASI

AKAUN

Bil Tajuk  
 1.  Borang Tuntutan Pembayaran Balik Cek/ EFT Terbatal (APCT)

Muat Turun

 2.  Format Penyesuaian Amanah

Muat Turun

 3.  Daftar Cek

Muat Turun

 4.  Surat Pekeliling JANM NS Bil.1/2018 - Peraturan Penutupan Akaun Akhir Tahun Kewangan 2018 Muat Turun
 5.  Sijil Pengesahan Baki dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan April 2019 Muat Turun
 6.  Contoh Format Sijil Pengesahan Baki Muat Turun
 7.  Baucar Jurnal Manual (Kew.306) Tahun 2019 Muat Turun
 8.  Penyata Pemungut Manual (Kew.305E) Tahun 2019 Muat Turun
 9.  Penutupan Bulanan Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas Tahun 2019 Muat Turun
 10.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 Hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti

 a)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2013 Muat Turun

 b)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2014 Muat Turun

 c)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2015 Muat Turun

 d)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2016 Muat Turun

 e)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2017 Muat Turun
Muat Turun


 11. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 hingga 31 Mei 2019 Yang Masih Belum Diganti

 a)  Surat Peringatan Bil 5/2019 - Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti Muat Turun

 b)  Senarai Edaran  Muat Turun

 c)  Tatacara Penggantian EFT Batal   Muat Turun
Muat Turun


 12.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan April 2019 Muat Turun
 13.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan Mei 2019 Muat Turun
 14.  Sijil Pengesahan Baki dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan Jun 2019 Muat Turun
 15.  Surat Makluman - Penyediaan Sijil Pengesahan Baki Bagi Akaun Terimaan dan Akaun Deposit Muat Turun
 16.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 Hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga Bulan Jun 2019)

 Senarai Edaran Muat Turun

 a)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2013 

 b)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2014  

 c)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2015 

 d)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2016  

 e)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2017 
Muat Turun
 17.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 hingga 30 Jun 2019 Yang Masih Belum Diganti

 a)  Surat Peringatan Bil 6/2019 - Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti 

 b)  Senarai Edaran 

 c)  Tatacara Penggantian EFT Batal 
Muat Turun
 

 18.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan Jun 2019 Muat Turun
 19.  Penyediaan Sijil Pengesahan Baki dan Penyata Penyesuaian Vot, Akaun Terimaan dan Akaun Deposit Bagi Bulan Julai 2019 Muat Turun
 20.  Surat Makluman Garis Panduan Pengurusan Pulangan Balik Hasil Muat Turun
 21.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 hingga 31 Julai 2019 Yang Masih Belum Diganti

 a)  Surat Peringatan Bil 7/2019 - Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti 

 c)  Tatacara Penggantian EFT Batal 
Muat Turun
 22.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 Hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga Bulan Julai 2019)

 a)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2013 

 b)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2014  

 c)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2015 

 d)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2016  

 e)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2017 
Muat Turun


 23.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan Julai 2019 Muat Turun
 24.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Akaun Deposit Bagi Bulan Jun & Julai 2019 Muat Turun
 25.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Akaun Terimaan Bagi Bulan Jun & Julai 2019 Muat Turun
 26.  Penyediaan Sijil Pengesahan Baki dan Penyata Penyesuaian Vot, Akaun Terimaan dan Akaun Deposit Bagi Bulan Ogos 2019 Muat Turun
 27.  Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Bulanan dan Interim Bagi Bulan September 2019 Muat Turun
 28.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 hingga 31 Ogos 2019 Yang Masih Belum Diganti

 a)  Surat Peringatan Bil 8/2019 - Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti 

 c)  Tatacara Penggantian EFT Batal 
Muat Turun
 29.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 Hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga Bulan Ogos 2019)

 a)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2013 

 b)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2014  

 c)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2015 

 d)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2016  

 e)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2017 
Muat Turun


GAJI

Bil Tajuk  
 1.  Surat Permohonan Penahanan/ Pelepasan Gaji

Muat Turun

 2.  Borang AG SG10

Muat Turun

 3.  Borang AG SG12

Muat Turun

 4.  Borang AG SG13

Muat Turun

 5.  Borang AG SG20
 
 Panduan Mengisi Borang SG20

Muat Turun

Muat Turun

 6.  Skim Perlindungan Keselamatan Sosial Kepada Kakitangan Awam Bertaraf Sementara dan Kontrak Muat Turun
 7.  Jadual Aktiviti Payroll Tahun 2019 Muat Turun
 8.  Tarikh Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Bulan Mac 2019 Muat Turun
 9.  Pindaan Tarikh Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Bulan Mac 2019 Muat Turun
10.  Jadual Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Tahun 2019 Muat Turun
11.  Tarikh Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Bulan Mei 2019 Muat Turun

DANA/BAYARAN

Bil Tajuk  
 1.  Sijil AP58

Muat Turun

 2.  Kew 310 – Borang Mewujud/Membatal Akaun Pukal

Muat Turun

 3.  Kew 311 – Borang Mengubah Kod Perakaunan Pukal

Muat Turun

 4.  Pelaksanaan Sistem Bayaran Pukal - PETRON Fuel International Sdn. Bhd.  Muat Turun
 5.  Semakan Maklumat Pembayaran Bagi Akaun Pukal PETRONAS Muat Turun
 6.  Penyediaan Waran Udara Malaysia Airline Berhad (MAB) Menggunakan Sistem GTS 2.0 Muat Turun

NAZIRAN

WANG TAK DITUNTUT (WTD)

Bil Tajuk  
 1.  Borang Permohonan Tuntutan                                                          

Muat Turun

PENGURUSAN ASET

Bil Tajuk  
 1.  Borang Pertanyaan Carta Akaun Akruan Aset                                   

Muat Turun

UNIT TEKNIKAL

Bil Tajuk  
 1.  Semakan Spesifikasi Komputer Dan Instalasi Software Anti Virus Di Komputer iGFMAS

Muat Turun

image