PENTADBIRAN & KEWANGAN

Bil Tajuk  
 1.  Borang Permohonan Pinjaman Perumahan

Muat Turun

 2.  Borang Permohonan Pinjaman Komputer

Muat Turun

 3.  Borang Permohonan Pinjaman Kenderaan

Muat Turun

 4.  Permohonan Tempahan Kenderaan JANM NS Muat Turun

KHIDMAT PENGURUSAN PELANGGAN

AKAUN

Bil Tajuk  
 1.  Borang Tuntutan Pembayaran Balik/ Pelepasan Cek/ EFT Terbatal

Muat Turun

 2.  Format Penyesuaian Amanah

Muat Turun

 3.  Daftar Cek

Muat Turun

 4.  Penyata Pemungut Kew 305

Muat Turun

 5.  Surat Pekeliling JANM NS Bil.1/2018 - Peraturan Penutupan Akaun Akhir Tahun Kewangan 2018 Muat Turun

GAJI

Bil Tajuk  
 1.  Surat Permohonan Penahanan/ Pelepasan Gaji

Muat Turun

 2.  Borang AG SG10

Muat Turun

 3.  Borang AG SG12

Muat Turun

 4.  Borang AG SG13

Muat Turun

 5. Borang AG SG20

 Muat Turun

 6. Senarai Kod Pendapatan

Muat Turun

 7. Jadual Aktiviti Payroll Tahun 2018 Muat Turun
 8. Jadual Aktiviti Payroll Daily Rated JANM Negeri Sembilan Bagi Tahun 2018 Muat Turun
 9. Skim Perlindungan Keselamatan Sosial Kepada Kakitangan Awam Bertaraf Sementara dan Kontrak Muat Turun
10. Jadual Aktiviti Payroll Tahun 2019 Muat Turun

DANA/BAYARAN

Bil Tajuk  
 1.  Sijil AP58

Muat Turun

 2.  Kew 310 – Borang Mewujud/Membatal Akaun Pukal

Muat Turun

 3.  Kew 311 – Borang Mengubah Kod Perakaunan Pukal

Muat Turun

NAZIRAN

Bil Tajuk  
 1.  Borang Permohonan Talian Baru EG*Net

Muat Turun

 2.  Borang Pindah / Penamatan Talian EG*Net

Muat Turun

 3.  Borang Permohonan Capaian eSPKB

Muat Turun

 4.  Borang Permohonan Capaian eTerimaan

Muat Turun

WANG TAK DITUNTUT (WTD)

PENGURUSAN ASET

image