PENTADBIRAN & KEWANGAN

Bil  Tajuk  
 1.  Permohonan Tempahan Kenderaan Jabatan   Muat Turun

KHIDMAT PENGURUSAN PELANGGAN

Bil Tajuk  
1. Manual Pengguna iGFMAS Service Desk Muat Turun

PENGURUSAN PRESTASI

AKAUN

Bil Tajuk  
 1.  Borang Tuntutan Pembayaran Balik Cek/ EFT Terbatal (APCT)

Muat Turun

 2.  Format Penyesuaian Amanah

Muat Turun

 3.  Daftar Cek

Muat Turun

 4.  Surat Pekeliling JANM NS Bil.1/2018 - Peraturan Penutupan Akaun Akhir Tahun Kewangan 2018 Muat Turun
 5.  Sijil Pengesahan Baki dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan April 2019 Muat Turun
 6.  Contoh Format Sijil Pengesahan Baki Muat Turun
 7.  Baucar Jurnal Manual (Kew.306) Tahun 2019 Muat Turun
 8.  Penyata Pemungut Manual (Kew.305E) Tahun 2019 Muat Turun
 9.  Penutupan Bulanan Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas Tahun 2019 Muat Turun
 10.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 Hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti

 a)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2013 Muat Turun

 b)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2014 Muat Turun

 c)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2015 Muat Turun

 d)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2016 Muat Turun

 e)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2017 Muat Turun
Muat Turun                      


 11. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 hingga 31 Mei 2019 Yang Masih Belum Diganti

 a)  Surat Peringatan Bil 5/2019 - Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti Muat Turun

 b)  Senarai Edaran  Muat Turun

 c)  Tatacara Penggantian EFT Batal   Muat Turun
Muat Turun


 12.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan April 2019 Muat Turun
 13.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan Mei 2019 Muat Turun
 14.  Sijil Pengesahan Baki dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan Jun 2019 Muat Turun
 15.  Surat Makluman - Penyediaan Sijil Pengesahan Baki Bagi Akaun Terimaan dan Akaun Deposit Muat Turun
 16.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 Hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga Bulan Jun 2019)

 Senarai Edaran Muat Turun

 a)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2013 

 b)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2014  

 c)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2015 

 d)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2016  

 e)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2017 
Muat Turun
 17.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 hingga 30 Jun 2019 Yang Masih Belum Diganti

 a)  Surat Peringatan Bil 6/2019 - Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti 

 b)  Senarai Edaran 

 c)  Tatacara Penggantian EFT Batal 
Muat Turun
 

 18.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan Jun 2019 Muat Turun
 19.  Penyediaan Sijil Pengesahan Baki dan Penyata Penyesuaian Vot, Akaun Terimaan dan Akaun Deposit Bagi Bulan Julai 2019 Muat Turun
 20.  Surat Makluman Garis Panduan Pengurusan Pulangan Balik Hasil Muat Turun
 21.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 hingga 31 Julai 2019 Yang Masih Belum Diganti

 a)  Surat Peringatan Bil 7/2019 - Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti 

 b)  Tatacara Penggantian EFT Batal 
Muat Turun
 22.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 Hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga Bulan Julai 2019)

 a)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2013 

 b)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2014  

 c)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2015 

 d)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2016  

 e)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2017 
Muat Turun


 23.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot Bagi Bulan Julai 2019 Muat Turun
 24.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Akaun Deposit Bagi Bulan Jun & Julai 2019 Muat Turun
 25.  Surat Peringatan - Sijil Pengesahan Baki Akaun Terimaan Bagi Bulan Jun & Julai 2019 Muat Turun
 26.  Penyediaan Sijil Pengesahan Baki dan Penyata Penyesuaian Vot, Akaun Terimaan dan Akaun Deposit Bagi Bulan Ogos 2019 Muat Turun
 27.  Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Bulanan dan Interim Bagi Bulan September 2019 Muat Turun
 28.  Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 hingga 31 Ogos 2019 Yang Masih Belum Diganti

 a)  Surat Peringatan Bil 8/2019 - Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti 

 b)  Tatacara Penggantian EFT Batal 
Muat Turun
 29.


 Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 Hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga Bulan Ogos 2019)

 a)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2013 

 b)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2014  

 c)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2015 

 d)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2016  

 e)  Senarai EFT Terbatal Tahun 2017 
Muat Turun


 
30.

 Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 hingga 30 September 2019 Yang Masih Belum Diganti

 a)  Surat Peringatan Bil 9/2019 - Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti Muat Turun

 b)  Lampiran kepada PTJ Muat Turun

 c)  Tatacara Penggantian EFT Batal Muat Turun
31. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga 30 September 2019)

a) Surat Peringatan EFT 2013 - 2017            Muat Turun

b) Senarai EFT Terbatal Tahun 2013              Muat Turun

c) Senarai EFT Terbatal Tahun 2014              Muat Turun

d) Senarai EFT Terbatal Tahun 2015              Muat Turun

e) Senarai EFT Terbatal Tahun 2016              Muat Turun

f) Senarai EFT Terbatal Tahun 2017               Muat Turun
 
32. Surat Peringatan Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot, Akaun Terimaan dan Akaun Deposit Bagi Bulan September 2019 Muat Turun
33. Surat Makluman Sijil Pengesahan Baki Bagi Bulan Oktober 2019 Muat Turun
34. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga 31 Oktober 2019)   Muat Turun

a) Senarai EFT Terbatal Tahun 2013    Muat Turun

b) Senarai EFT Terbatal Tahun 2014    Muat Turun

c) Senarai EFT Terbatal Tahun 2015    Muat Turun

d) Senarai EFT Terbatal Tahun 2016    Muat Turun

e) Senarai EFT Terbatal Tahun 2017    Muat Turun

 
35. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga 30 November 2019)

a) Surat Peringatan Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti Muat Turun

b) Tatacara Penggantian EFT Batal Muat Turun

c) Senarai EFT Terbatal Tahun 2013 hingga 2017 Muat Turun

 
36. Surat Peringatan Sijil Pengesahan Baki November 2019 Muat Turun  
37. Senarai EFT Terbatal Tahun 2014 hingga 2017 Muat Turun  
38. Senarai EFT Terbatal Tahun 2018 hingga 31 Disember 2019 Muat Turun  
39. Senarai EFT Terbatal Tahun 2014 hingga 2017 Muat Turun  
40. Senarai EFT Terbatal Tahun 2018 hingga 31 Januari 2020 Muat Turun  

GAJI

Bil Tajuk  
 1.  Surat Permohonan Penahanan/ Pelepasan Gaji

Muat Turun

 2.  Borang AG SG10

Muat Turun

 3.  Borang AG SG12

Muat Turun

 4.  Borang AG SG13

Muat Turun

 5.  Borang AG SG20
 
 Panduan Mengisi Borang SG20

Muat Turun

Muat Turun

 6.  Skim Perlindungan Keselamatan Sosial Kepada Kakitangan Awam Bertaraf Sementara dan Kontrak Muat Turun
 7.  Jadual Aktiviti Payroll Tahun 2019 Muat Turun
 8.  Tarikh Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Bulan Mac 2019 Muat Turun
 9.  Pindaan Tarikh Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Bulan Mac 2019 Muat Turun
10.  Jadual Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Tahun 2019 Muat Turun
11.  Tarikh Kunci Masuk dan Larian Gaji Daily Rated Bagi Pekerja Sambilan Harian Bulan Mei 2019 Muat Turun
12.  Perlaksanaan Skim PERKESO kepada kakitangan awam bertaraf Sementara, Kontrak dan Interim

a. Surat Perlaksanaan                                                                                    Muat Turun

b. Prosedur Pembayaran Caruman PERKESO Menggunakan Baucar Berasingan    Muat Turun

c. Tatacara Kemaskini Capaian EFT                                                                   Muat Turun
 
13. Jadual Aktiviti Payroll Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan Tahun 2020 Muat Turun  
14. Surat Pelarasan Kadar Bayaran Imbuhan Sara Hidup Majlis Perbandaran Jempol Muat Turun  

DANA/BAYARAN

Bil Tajuk  
 1.  Sijil AP58

Muat Turun

 2.  Kew 310 – Borang Mewujud/Membatal Akaun Pukal

Muat Turun

 3.  Kew 311 – Borang Mengubah Kod Perakaunan Pukal

Muat Turun

 4.  Pelaksanaan Sistem Bayaran Pukal - PETRON Fuel International Sdn. Bhd.  Muat Turun
 5.  Semakan Maklumat Pembayaran Bagi Akaun Pukal PETRONAS Muat Turun
 6.  Penyediaan Waran Udara Malaysia Airline Berhad (MAB) Menggunakan Sistem GTS 2.0 Muat Turun

NAZIRAN

WANG TAK DITUNTUT (WTD)

Bil Tajuk  
 1.  Borang Permohonan Tuntutan                                                          

Muat Turun

PENGURUSAN ASET

Bil Tajuk  
 1.  Borang Pertanyaan Carta Akaun Akruan Aset                                   

Muat Turun

UNIT TEKNIKAL

Bil Tajuk  
 1.  Semakan Spesifikasi Komputer Dan Instalasi Software Anti Virus Di Komputer iGFMAS

Muat Turun

 2.  User Mapping Template (UMT) MyCost   Muat Turun 
 3.  KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) Muat Turun

image