ARAHAN OPERASI JANMNS 2020

Bil  Tajuk  
1. Bil.1 Tahun 2020 - Penghantaran Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pejabat Perakaunan Muat Turun
2. Bil.2 Tahun 2020 - Aktiviti Menaiktaraf Infrastruktur IGFMAS dan Penutupan Akaun Bulan Julai 2020 Muat Turun
3. Bil.4 Tahun 2020 - Pengemaskinian No Ahli Amanah Saham Nasional Berhad Muat Turun
4.  Bil.5 Tahun 2020 - Pindaan Tarikh Gaji PSH Bagi Bulan Julai hingga November 2020 Muat Turun
5.  Bil.6 Tahun 2020 - Penggunaan Kod Pembekal EMP Bagi Bayaran Kepada Penjawat Awam dan Keperluan Penyata Akaun Bank
                                 Sebagai Dokumen Sokongan
Muat Turun
6.  Bil.7 Tahun 2020 - Penggunaan Kod Dipertanggung Yang Betul di Modul Penerimaan Rekupmen Panjar Muat Turun
7.  Bil.8 Tahun 2020 - Arahan Operasi Tatacara Pembayaran Wang Pendahuluan Kontraktor di IGFMAS Bagi Pembiayaan Kontrak
                                 Kerja Melalui SME-GO Scheme oleh SME Bank
Muat Turun
8.  Bil.8 Tahun 2020 - Lampiran A - Tatacara Pembayaran WPK di IGFMAS Bagi Pembiayaan Kontrak Kerja Melalui SME-GO Scheme oleh
                                 SME Bank
Muat Turun
9. Bil.9 Tahun 2020 - Arahan Operasi Penambahbaikan Proses Baucar Jurnal Pelarasan Modul Terimaan
Muat Turun
10. Bil.9 Tahun 2020 - Lampiran A - Manual Pengguna Proses Baucar Jurnal Pelarasan Modul Terimaan Muat Turun
11. Bil.10 Tahun 2020 - Pengurusan Terimaan Melalui Kaedah e-Pembayaran Muat Turun
12.  Bil.11 Tahun 2020 - Penggunaan Kod Vendor Bank Bagi Bayaran Kad Kredit Korporat, Caj Perkhidmatan ePembayaran dan Caj Prosesan Bank Muat Turun
13.  Bil.12 Tahun 2020 - Kemudahan Perbelanjaan Perubatan Untuk Pegawai Dan Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan Muat Turun
14.  Bil.13 Tahun 2020 - Memastikan Butiran Bayaran Adalah Tepat dan Betul Muat Turun
15.  Bil.14 Tahun 2020 - Garis Panduan Pengurusan Pulangan Balik Hasil Muat Turun
16.  Bil.15 Tahun 2020 - Garis Panduan Tatacara Pengurusan Pindahan Dana Elektronik Ditolak Muat Turun
17.  Bil.16 Tahun 2020 - Semakan ke atas Maklumat Penerima Bayaran di Arahan Pembayaran Muat Turun
18.  Bil.17 Tahun 2020 - Penutupan Akaun Interim Tahun Kewangan 2020 Muat Turun

PENTADBIRAN & KEWANGAN

Bil  Tajuk  
 1.  Permohonan Tempahan Kenderaan Jabatan   Muat Turun
 2.  Surat Pertukaran Pengarah   Muat Turun
 3.  Surat Makluman Pengarah Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Negeri Sembilan    Muat Turun

KHIDMAT PENGURUSAN PELANGGAN

Bil Tajuk  
1. Manual Pengguna iGFMAS Service Desk     Muat Turun            
2. Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa Pusat Tanggung Jawab (PTJ)                        Muat Turun
3. Borang Pendaftaran dan Penamatan Pembekal Sistem e-VendorJANM (Pembekal)                              Muat Turun
4. Borang Pendaftaran / Penamatan Penerima Bayaran 1GFMAS (Penjawat Awam)                   Muat Turun

PENGURUSAN PRESTASI

AKAUN

Bil Tajuk  
 1.  Borang Tuntutan Pembayaran Balik Cek/ EFT Terbatal (APCT)

Muat Turun

 2.  Format Penyesuaian Amanah

Muat Turun

 3.  Daftar Cek

Muat Turun

 4.  Surat Pekeliling JANM NS Bil.1/2018 - Peraturan Penutupan Akaun Akhir Tahun Kewangan 2018 Muat Turun
 5.  Contoh Format Sijil Pengesahan Baki Muat Turun
 6.  Baucar Jurnal Manual (Kew.306) Tahun 2019 Muat Turun
 7.  Penyata Pemungut Manual (Kew.305E) Tahun 2019 Muat Turun
 8.  Penutupan Bulanan Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas Tahun 2019 Muat Turun
 9.  Surat Makluman Garis Panduan Pengurusan Pulangan Balik Hasil Muat Turun
 10.  Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Bulanan dan Interim Bagi Bulan September 2019 Muat Turun
 11. Surat Peringatan Sijil Pengesahan Baki Dan Penyata Penyesuaian Vot, Akaun Terimaan dan Akaun Deposit
Bagi Bulan September 2019
Muat Turun
 12. Surat Makluman Sijil Pengesahan Baki Bagi Bulan Oktober 2019 Muat Turun
 13. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga 31 Oktober 2019)    Muat Turun

a) Senarai EFT Terbatal Tahun 2013    Muat Turun

b) Senarai EFT Terbatal Tahun 2014    Muat Turun

c) Senarai EFT Terbatal Tahun 2015    Muat Turun

d) Senarai EFT Terbatal Tahun 2016    Muat Turun

e) Senarai EFT Terbatal Tahun 2017    Muat Turun

 
 14. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2013 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga 30 November 2019)

a) Surat Peringatan Senarai EFT Terbatal Yang Masih Belum Diganti Muat Turun

b) Tatacara Penggantian EFT Batal Muat Turun

c) Senarai EFT Terbatal Tahun 2013 hingga 2017 Muat Turun

 
 15. Surat Peringatan Sijil Pengesahan Baki November 2019 Muat Turun  
 16. Senarai EFT Terbatal Tahun 2014 hingga 2017 Muat Turun  
 17. Senarai EFT Terbatal Tahun 2018 hingga 31 Disember 2019 Muat Turun  
 18. Senarai EFT Terbatal Tahun 2014 hingga 2017 Muat Turun  
 19. Senarai EFT Terbatal Tahun 2018 hingga 31 Januari 2020 Muat Turun  
 20. Surat Makluman Penyediaan Sijil Pengesahan Baki Februari 2020  Muat Turun
21. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 hingga 29 Februari 2020 Yang Masih Belum Diganti Muat Turun
22. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2014 Hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga Feb 2020) Muat Turun
23. Surat Peringatan Sijil Pengesahan Baki Februari 2020       Muat Turun  
24. Surat Makluman Sijil Pengesahan Baki Mac 2020 Muat Turun
25. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2014 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga Bulan Mac 2020) 

a) Senarai EFT Terbatal Tahun 2014 

b) Senarai EFT Terbatal Tahun 2015 

c) Senarai EFT Terbatal Tahun 2016 

d) Senarai EFT Terbatal Tahun 2017
Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

26. Surat Peringatan EFT Batal 2018 Hingga 31 Mac 2020 

a) Senarai EFT Terbatal Tahun 2018 hingga 31 Mac 2020 

Muat Turun

Muat Turun

27. Surat Makluman Sijil Pengesahan Baki April 2020 Muat Turun
28. Senarai EFT Terbatal bagi Tahun 2018 hingga 30 April 2020 Yang Masih Belum Diganti Muat Turun
29. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2014 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga 30 April 2020)

a) Senarai EFT Terbatal Tahun 2014

b) Senarai EFT Terbatal Tahun 2015

c) Senarai EFT Terbatal Tahun 2016
Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun

Muat Turun
30. Borang Pendaftaran/ Penamatan Maklumat Bayaran 1GFMAS Muat Turun
31. Surat Makluman Penghantaran Sijil Pengesahan Baki Bulan Mei 2020 Muat Turun
 32. Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2014 Hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti Muat Turun
 33. Surat Peringatan Bil. 05/2020 : Senarai EFT Terbatal Bagi Tahun 2018 Hingga 31 Mei 2020 Yang Masih Belum Diganti Muat Turun
 34. PENYEDIAAN SIJIL PENGESAHAN BAKI DAN PENYATA PENYESUAIAN VOT, AKAUN TERIMAAN DAN AKAUN DEPOSIT
BAGI BULAN MAC SEHINGGA MEI 2020
Muat Turun
 35. PENYEDIAAN SIJIL PENGESAHAN BAKI DAN PENYATA PENYESUAIAN VOT, AKAUN TERIMAAN DAN AKAUN DEPOSIT
BAGI BULAN JUN 2020
Muat Turun
36. Senarai EFT Terbatal bagi Tahun 2014 hingga 2017 Yang Masih Belum Diganti (Sehingga Bulan Jun 2020) Muat Turun
37. Senarai EFT Terbatal bagi Tahun 2018 hingga 30 Jun 2020 Yang Masih Belum Diganti Muat Turun
 38. Surat Peringatan Pengesahan Baki 062020  Muat Turun
 39. Senarai PTJ Yang Belum Hantar SPB VOT Mac Hingga Jun 2020  Muat Turun
 40. Senarai PTJ Yang Belum Hantar SPB Terimaan Mac Hingga Jun 2020  Muat Turun
 41. Senarai PTJ Yang Belum Hantar SPB Deposit Mac Hingga Jun 2020  Muat Turun
 42. Pemakluman Sijil Pengesahan Baki Julai 2020  Muat Turun
 43. SURAT PERINGATAN 072020 EFT TERBATAL SUB T  Muat Turun
 44. SURAT PERINGATAN 072020 EFT TERBATAL TAHUN SEMASA  Muat Turun
 45. SURAT PERINGATAN SIJIL PENGESAHAN BAKI 072020  Muat Turun
 46. PEMAKLUMAN SPB 082020  Muat Turun
 47. SURAT PERINGATAN EFT TERBATAL 2014 HINGGA 2017 082020  Muat Turun
 48. SURAT PERINGATAN EFT TERBATAL 2018 HINGGA OGOS 2020  Muat Turun

GAJI

Bil Tajuk  
 1.  Surat Permohonan Penahanan/ Pelepasan Gaji

Muat Turun

 2.  Borang AG SG10

Muat Turun

 3.  Borang AG SG12

Muat Turun

 4.  Borang AG SG13

Muat Turun

 5.  Borang KEW.320-Pind.1/2019
 
 Panduan Mengisi Borang Perubahan Gaji (KEW.320-Pind.1/2019)

Muat Turun

Muat Turun

 6.  Skim Perlindungan Keselamatan Sosial Kepada Kakitangan Awam Bertaraf Sementara dan Kontrak Muat Turun
7.  Perlaksanaan Skim PERKESO kepada kakitangan awam bertaraf Sementara, Kontrak dan Interim

a. Surat Perlaksanaan                                                                                    Muat Turun

b. Prosedur Pembayaran Caruman PERKESO Menggunakan Baucar Berasingan    Muat Turun

c. Tatacara Kemaskini Capaian EFT                                                                   Muat Turun
 
8. Jadual Aktiviti Payroll Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan Tahun 2020 Muat Turun  
9. Surat Pelarasan Kadar Bayaran Imbuhan Sara Hidup Majlis Perbandaran Jempol Muat Turun  
10. Surat COLA Majlis Bandaraya Seremban Muat Turun
11. Pembayaran Gaji Pekerja Sambilan Harian (PSH) Bagi Bulan Mei 2020 dan Bantuan Khas Aidilfitri 2020 Muat Turun

DANA/BAYARAN

Bil Tajuk  
 1.  Sijil AP58

Muat Turun

 2.  Kew 310 – Borang Mewujud/Membatal Akaun Pukal

Muat Turun

 3.  Kew 311 – Borang Mengubah Kod Perakaunan Pukal

Muat Turun

 4.  Pelaksanaan Sistem Bayaran Pukal - PETRON Fuel International Sdn. Bhd.  Muat Turun
 5.  Semakan Maklumat Pembayaran Bagi Akaun Pukal PETRONAS Muat Turun
 6.  Penyediaan Waran Udara Malaysia Airline Berhad (MAB) Menggunakan Sistem GTS 2.0 Muat Turun
 7.  Surat Makluman Akaun Belum DiBayar (ABB)

 a) Senarai Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan Belum DiBayar (Lampiran A)
Muat Turun

Muat Turun
 8.  Surat Permohonan Pembayaran Di Bawah AP58(a) Muat Turun
 9.  Penggunaan Kod Pembekal One Time Vendor (OTV) Bagi Bayaran Kepada Penjawat Awam Di iGFMAS  Muat Turun
 10.  Semakan Cetakan Bank Pada Penyata Pemungut Muat Turun
 11.  Surat Peringatan 31082020 Muat Turun
 12.  Senarai Edaran PTJ 31082020 Muat Turun
 13.  Senarai GRN 04092020 Muat Turun

NAZIRAN

WANG TAK DITUNTUT (WTD)

Bil Tajuk  
 1.  Borang Permohonan Tuntutan                                                          

Muat Turun

PENGURUSAN ASET

Bil Tajuk  
 1.  Borang Pertanyaan Carta Akaun Akruan Aset                                   

Muat Turun

 2.  Tatacara Semakan Susut Nilai Oleh PTJ AO Negeri Sembilan              

Muat Turun

 3.  Pengesahan Laporan Susut Nilai Bulanan                      

Muat Turun

UNIT TEKNIKAL

Bil Tajuk  
 1.  Semakan Spesifikasi Komputer Dan Instalasi Software Anti Virus Di Komputer iGFMAS

Muat Turun

 2.  User Mapping Template (UMT) MyCost   Muat Turun 
 3.  KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) Muat Turun

LAIN-LAIN

Bil Tajuk  
1. Surat Jemputan Majlis Perjumpaan Bersama Akauntan Negara Malaysia - Akauntan    Muat Turun   
2. Surat Jemputan Majlis Perjumpaan Bersama Akauntan Negara Malaysia - Penolong Akauntan dan Pembantu Akauntan  Muat Turun
3. Iklan Jawatan Kosong bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 di Jabatan Akauntan Negara Negeri Sembilan    Muat Turun

image