BAHAN RUJUKAN PERAKAUNAN AKRUAN

Bil. Perkara Muat Turun
1 MPSAS Muat Turun
2 POLISI PERAKAUNAN AKRUAN Muat Turun
3 MANUAL PERAKAUNAN AKRUAN Muat Turun
4 SOP DAY 2 Muat Turun
5 CARTA AKAUN AKRUAN Muat Turun
6 GARIS PANDUAN GO LIVE 1GFMAS Muat Turun
7 ARAHAN OPERASI CUTOVER 1GFMAS Muat Turun
8 NOTA KURSUS 1GFMAS- HCM Muat Turun
9 NOTA KURSUS 1GFMAS- MM Muat Turun
10 NOTA KURSUS 1GFMAS- FICO Muat Turun
11 eAkruan  Muat Turun
12 SENARAI EEU  Muat Turun
13 EMEL BLAST Muat Turun
14 EMEL AKRUAN Muat Turun

KURSUS GENERIK

LAIN-LAIN

Bil. Perkara Muat Turun
1 Fail Ace.jar Muat Turun
2 Nota Kursus Program PTM W291 Muat Turun
 
 
 
 
 
 
 
 
image