ARAHAN OPERASI JANMNS 2020

Bil  Tajuk  
1. Bil.1 Tahun 2020 - Penghantaran Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pejabat Perakaunan Muat Turun
2. Bil.2 Tahun 2020 - Aktiviti Menaiktaraf Infrastruktur IGFMAS dan Penutupan Akaun Bulan Julai 2020 Muat Turun
3. Bil.4 Tahun 2020 - Pengemaskinian No Ahli Amanah Saham Nasional Berhad Muat Turun
4.  Bil.5 Tahun 2020 - Pindaan Tarikh Gaji PSH Bagi Bulan Julai hingga November 2020 Muat Turun
5.  Bil.6 Tahun 2020 - Penggunaan Kod Pembekal EMP Bagi Bayaran Kepada Penjawat Awam dan Keperluan Penyata Akaun Bank
                   Sebagai Dokumen Sokongan
Muat Turun
6.  Bil.7 Tahun 2020 - Penggunaan Kod Dipertanggung Yang Betul di Modul Penerimaan Rekupmen Panjar Muat Turun
7.  Bil.8 Tahun 2020 - Arahan Operasi Tatacara Pembayaran Wang Pendahuluan Kontraktor di IGFMAS Bagi Pembiayaan Kontrak
                   Kerja Melalui SME-GO Scheme oleh SME Bank
Muat Turun
8.  Bil.8 Tahun 2020 - Lampiran A - Tatacara Pembayaran WPK di IGFMAS Bagi Pembiayaan Kontrak Kerja Melalui SME-GO Scheme oleh
                   SME Bank
Muat Turun
9. Bil.9 Tahun 2020 - Arahan Operasi Penambahbaikan Proses Baucar Jurnal Pelarasan Modul Terimaan
Muat Turun
10. Bil.9 Tahun 2020 - Lampiran A - Manual Pengguna Proses Baucar Jurnal Pelarasan Modul Terimaan Muat Turun
11. Bil.10 Tahun 2020 - Pengurusan Terimaan Melalui Kaedah e-Pembayaran Muat Turun
12.  Bil.11 Tahun 2020 - Penggunaan Kod Vendor Bank Bagi Bayaran Kad Kredit Korporat, Caj Perkhidmatan ePembayaran dan Caj Prosesan Bank Muat Turun
13.  Bil.12 Tahun 2020 - Kemudahan Perbelanjaan Perubatan Untuk Pegawai Dan Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan Muat Turun
14.  Bil.13 Tahun 2020 - Memastikan Butiran Bayaran Adalah Tepat dan Betul Muat Turun
15.  Bil.14 Tahun 2020 - Garis Panduan Pengurusan Pulangan Balik Hasil Muat Turun
16.  Bil.15 Tahun 2020 - Garis Panduan Tatacara Pengurusan Pindahan Dana Elektronik Ditolak Muat Turun
17.  Bil.16 Tahun 2020 - Semakan ke atas Maklumat Penerima Bayaran di Arahan Pembayaran Muat Turun
18.  Bil.17 Tahun 2020 - Penutupan Akaun Interim Tahun Kewangan 2020 Muat Turun
19.  Bil.18 Tahun 2020 - Pengurusan Insiden Oleh Pengguna iGFMAS Di PTJ Muat Turun
20. Bil.19 Tahun 2020 - Pematuhan Prosedur Pendaftaran Pembekal eVendor Offline Muat Turun
21. Bil.20 Tahun 2020 - Kuasa Meluluskan Pengecualian Arahan Perbendaharaan 70 dan 73 Muat Turun
22. Bil.21 Tahun 2020 - Bayaran Caruman KWSP dan PERKESO bagi Pekerja Tetap Kontrak PSH dan Guru Ganti Melalui Baucar Berasingan Muat Turun
23.  Bil. 22 Tahun 2020 - Penggunaan Knowledge Article (Knowa) Di Igfmas Service Desk Muat Turun

BAHAN RUJUKAN PERAKAUNAN AKRUAN & iGFMAS

Bil. Perkara Muat Turun
1 MPSAS Muat Turun
2 NOTA KURSUS 1GFMAS- HCM Muat Turun
3 NOTA KURSUS 1GFMAS- MM Muat Turun
4 NOTA KURSUS 1GFMAS- FICO Muat Turun
5 NOTA KURSUS iGFMAS - MyCOST Muat Turun
6 TEMPLATE AA MASS, SLIDE, MANUAL PENGGUNA, EPILEARN                                                                                    Muat Turun
7. TAKLIMAT PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2019
Muat Turun

EMAIL BLAST

 Bil.  Perkara   Muat Turun
1  EDARAN LCA BIL3 /2019-ARAHAN PEMBAYARAN :TARIKH TERIMA BIL MENGIKUT TARIKH SISTEM    Muat Turun
2  EDARAN LCA BIL 4/2019-MAKLUMAN PERTUKARAN MAKLUMAT AKAUN BAYARAN BUKAN PUKAL/TUNGGAKAN AIR SELANGOR
 
  Muat Turun
3  EDARAN LCA BIL 6/2019-PENAMBAHBAIKAN PORTAL iGFMAS: LAPORAN CAPAIAN PENGGUNA DAN HAD KUASA   Muat Turun
4  EDARAN LCA BIL 7/2019-APLIKASI ePAYSLIP BAHARU DAN PENGESAHAN PENYATA GAJI JANAAN SISTEM ePENYATA GAJI DAN LAPORAN​​
 
  Muat Turun
5  MPK - MM 04_PROSES TANGGUNGAN INDEN KERJA Pindaan 1   Muat Turun
6  SOALAN LAZIM PK4.2
 
  Muat Turun

LAIN-LAIN

Bil. Perkara Muat Turun
1 Fail Ace.jar Muat Turun
2 Nota Kursus Program PTM W29                                                                   Muat Turun

Kursus Generik

 
 
 
 
 
 
 
 
image