BAHAN RUJUKAN PERAKAUNAN AKRUAN & iGFMAS

Bil. Perkara Muat Turun
1 MPSAS Muat Turun
2 NOTA KURSUS 1GFMAS- HCM Muat Turun
3 NOTA KURSUS 1GFMAS- MM Muat Turun
4 NOTA KURSUS 1GFMAS- FICO Muat Turun
5 NOTA KURSUS iGFMAS - MyCOST Muat Turun
6 TEMPLATE AA MASS, SLIDE, MANUAL PENGGUNA, EPILEARN                                                                                    Muat Turun
7. TAKLIMAT PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2019
Muat Turun

EMAIL BLAST

 Bil.  Perkara   Muat Turun
1  EDARAN LCA BIL3 /2019-ARAHAN PEMBAYARAN :TARIKH TERIMA BIL MENGIKUT TARIKH SISTEM    Muat Turun
2  EDARAN LCA BIL 4/2019-MAKLUMAN PERTUKARAN MAKLUMAT AKAUN BAYARAN BUKAN PUKAL/TUNGGAKAN AIR SELANGOR
 
  Muat Turun
3  EDARAN LCA BIL 6/2019-PENAMBAHBAIKAN PORTAL iGFMAS: LAPORAN CAPAIAN PENGGUNA DAN HAD KUASA   Muat Turun
4  EDARAN LCA BIL 7/2019-APLIKASI ePAYSLIP BAHARU DAN PENGESAHAN PENYATA GAJI JANAAN SISTEM ePENYATA GAJI DAN LAPORAN​​
 
  Muat Turun

LAIN-LAIN

Bil. Perkara Muat Turun
1 Fail Ace.jar Muat Turun
2 Nota Kursus Program PTM W29                                                                   Muat Turun

KURSUS GENERIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
image