Borang (Kegunaan Warga JANM Pahang)

Bil

Tajuk

 

1

Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan Kew.PA 9

Muat Turun

2

Laporan Pegawai Bertugas Harian

Muat Turun

3

Borang Membawa Keluar Aset

Muat Turun

4

Meninggalkan Pejabat Waktu Kerja

Muat Turun

5

Permohonan Bertugas Rasmi Di Luar Ibu Pejabat

Muat Turun

6

Permohonan Cuti Lebih Masa JANM Negeri Pahang

Muat Turun

7

Permohonan Cuti Rehat

Muat Turun

8

Permohonan Menggunakan Kenderaan Jabatan

Muat Turun

9

Permohonan Stok JANM Negeri Pahang

Muat Turun

10

Perpindahan Aset

Muat Turun

11

Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri

Muat Turun

Borang (Kegunaan PTJ JANM Pahang)

Bil

Tajuk

 

1

Permohonan Akses/Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji Dan eLaporan 

Muat Turun

2

Borang Tuntutan Pembayaran Balik/Pelarasan Cek/Eft Terbatal

Muat Turun

3

GFMAS – Maklumat Penerima Bayaran

Muat Turun

4

Permohonan Pembaca Kad Pintar

Muat Turun

5

Borang Permohonan Capaian Sistem eTERIMAAN

Muat Turun

6

Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri

Muat Turun

custom_html