Sistem Perakaunan Akruan iGFMAS

Bil Tajuk  
 1.  User Mapping Template (UMT) Release 2 - Aset Pukal

Muat Turun

 2.  Borang Authorization iGFMAS untuk PTJ Muat Turun

JK Portal

Bil Tajuk

 1.  Borang Memasukkan Maklumat ke Portal

Muat Turun

Unit Pentadbiran Dan Kewangan

Bil Tajuk  
 1.  Borang Tuntutan Elaun Lebih Masa

Muat Turun

 2.  Borang Tuntutan Perjalanan

Muat Turun

 3.  Borang Arahan Lebih Masa

Muat Turun

 4.  Borang Penyata Touch & Go

Muat Turun

 5.  Borang Tempahan Tiket Kapal Terbang

Muat Turun

 6.  Penyata Tuntutan Bayaran Balik Kerana Memperbaharui Lesen Memandu

Muat Turun

 7.  Borang Permohonan Perolehan

Muat Turun

 8.  Borang Aduan Kerosakan

Muat Turun

 9.  Borang Permohonan Untuk Tugas Rasmi di Luar Ibu Pejabat

Muat Turun

 10.  Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja

Muat Turun

 11.  Borang Permohonan Pembatalan Pindaan Cuti

Muat Turun

 12.  Borang Permohonan Cuti Bersalin

Muat Turun

 13.  Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji, Cuti Separuh Gaji, Cuti Haji

Muat Turun

Unit Gaji

Bil Tajuk  
 1.  Borang Perubahan SG10

Muat Turun

 2.  Borang Perubahan SG20

Muat Turun

 3.  Borang Perubahan SG20A

Muat Turun

 4.  Borang Kawalan Kelompok

Muat Turun

 5.  Borang Imbangan Bilangan Pekerja (G-01)

Muat Turun

 6.  Borang Kemaskini Maklumat Potongan Cukai Berjadual (PCB)

Muat Turun

 7.  Surat Jaminan Bagi Pembelian Sijil Simpanan Premium

Muat Turun

 8.  Borang-SG13

Muat Turun

 9.  KWSP17A__Khas_2016___04022016_update

Muat Turun

 10.  Lamp A-Borang Kemaskini Maklumat Peribadi PCB_2016

Muat Turun

 11.  Borang Kemaskini PCB Tahun 2018

 

Muat Turun

Unit Audit Dalam

Bil Tajuk  
 1.  Borang Pengemaskinian E-Mel Pegawai-Pegawai Pejabat Pemungut (Word)  Muat Turun
 2.

 Borang Pengemaskinian E-Mel Pegawai-Pegawai Pejabat Pemungut (PDF)

Muat Turun

Unit Wang Tak Dituntut

Bil Tajuk  
 1.  Borang UMA-3 (Daftar Wang Tak Dituntut)

Muat Turun

 2.  Borang UMA-4 (Serahan Wang Tak Dituntut)

Muat Turun

 3.  Borang UMA-7 (Permohonan Bayaran Balik Wang Tak Dituntut)

Muat Turun

 4.  Borang UMA-8 (Bon Tanggungrugi)

Muat Turun

Unit Akaun

Bil Tajuk  
 1.  Contoh Surat Dari Pusat Tanggungjawab

Muat Turun

 2.  Borang Permohonan Bayaran Balik Hasil

Muat Turun

 3.  Borang Penyesuaian Amanah

Muat Turun

 4.  Borang Penyesuaian Deposit

Muat Turun

 5.  Borang Penyata Penyesuaian Hasil

Muat Turun

 6.  Borang Penyata Penyesuaian Vot

Muat Turun

 7.  Surat Pengesahan Dari Penerima (EFT Batal)

Muat Turun

 8.  Borang Penggantian EFT Batal

Muat Turun

 9.  Borang Penggantian Cek Batal

Muat Turun

 10.  Borang Permohonan Kuasa Tetap

Muat Turun

 11.  Update Signature CIF

Muat Turun

Unit Bayaran

Bil Tajuk  
 1.  Borang Sijil AP58(a)

Muat Turun

 2.  Borang Penyata Penyesuaian Sistem Bayaran Pukal

Muat Turun

 3.  Borang Kew310 -Mengujudkan atau Membatalkan Akaun Sistem Bayaran Pukal(CONTOH)

Muat Turun

 4.  Borang Kew311 -Permohonan Mengubah Kod Perakaunan Sistem Bayaran Pukal(CONTOH)

Muat Turun

 5.  Borang AP101-Had Kuasa Menandatangani Baucar (CONTOH)

Muat Turun

Unit Pelaksanaan

eSPKB

Bil Tajuk  
 1.  JANM01-Borang Permohonan Capaian eSPKB

Muat Turun

 2.  BPKP01-Borang Permohonan Kad Pintar Kerajaan Elektronik

Muat Turun

 3.  BNTC01-Borang Notice To Commence Perkhidmatan Public Key Infrastructure

Muat Turun

eTerimaan

Bil Tajuk  
 1.  JANM/eT01- Borang Permohonan Capaian Sistem eTERIMAAN

Muat Turun

 2.  JANM/eT03- Borang Permohonan Set Semula Kata Laluan Pengguna Sistem eTERIMAAN

Muat Turun

Unicenter ServiceDesk

Bil Tajuk  
 1.  Borang Capaian Unicenter

Muat Turun

image