Jawatankuasa Portal (Kegunaan Warga JANM Perak)

Bil Tajuk

 1.  Borang Memasukkan Maklumat ke Portal

Muat Turun

Unit Wang Tak Dituntut

Bil Tajuk  
 1.  Borang UMA-3 (Daftar Wang Tak Dituntut)

Muat Turun

 2.  Borang UMA-4 (Serahan Wang Tak Dituntut)

Muat Turun

 3.  Borang UMA-7 (Permohonan Bayaran Balik Wang Tak Dituntut)

Muat Turun

 4.  Borang UMA-8 (Bon Tanggungrugi)

Muat Turun

Unit Naziran

Bil Tajuk  
     

Unit Pengurusan Aset

Bil Tajuk  
 1.  Borang Pengemaskinian E-Mel Pegawai-Pegawai Pejabat Pemungut (Word)  Muat Turun
 2.

Borang Pengemaskinian E-Mel Pegawai-Pegawai Pejabat Pemungut (PDF)

Muat Turun

Unit Pentadbiran Dan Kewangan

Bil Tajuk  
 1.  Borang Tuntutan Elaun Lebih Masa

Muat Turun

 2.  Borang Tuntutan Perjalanan

Muat Turun

 3.  Borang Arahan Lebih Masa

Muat Turun

 4.  Borang Penyata Touch & Go

Muat Turun

 5.  Borang Tempahan Tiket Kapal Terbang

Muat Turun

 6.  Penyata Tuntutan Bayaran Balik Kerana Memperbaharui Lesen Memandu

Muat Turun

 7.  Borang Permohonan Perolehan

Muat Turun

 8.  Borang Aduan Kerosakan

Muat Turun

 9.  Borang Permohonan Untuk Tugas Rasmi di Luar Ibu Pejabat

Muat Turun

 10.  Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja

Muat Turun

 11.  Borang Permohonan Pembatalan Pindaan Cuti

Muat Turun

 12.  Borang Permohonan Cuti Bersalin

Muat Turun

 13.  Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji, Cuti Separuh Gaji, Cuti Haji

Muat Turun

Unit Pengurusan Prestasi

Bil Tajuk  
 1.  JANM/eT01- Borang Permohonan Capaian Sistem eTERIMAAN

Muat Turun

 2.  JANM/eT03- Borang Permohonan Set Semula Kata Laluan Pengguna Sistem eTERIMAAN

Muat Turun

Unit Khidmat Pengurusan Pelanggan

 

Bil Tajuk  
 1.  Borang Pendaftaran dan Penamatan Penerima Bayaran IGFMAS

Muat Turun

 2.  Borang KEW.290E-01 Borang Permohonan Capaian Pengguna & Had Kuasa Mempearku (PTJ) Muat Turun
 3.  Borang Permohonan ePayslip Muat Turun

Unit Gaji

Bil Tajuk  
 1.  Borang Perubahan SG10

Muat Turun

 2.  KETERANGAN BORANG INPUT SG10

Muat Turun

 3.  BORANG KEW.320 (PIND.1 2019)

Muat Turun

 4.  Borang Kawalan Kelompok

Muat Turun

 5.  Borang Imbangan Bilangan Pekerja (G-01)

Muat Turun

 6.  BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI PCB

Muat Turun 

 7.  Borang-SG13

Muat Turun

 8.  KETERANGAN BORANG INPUT SG13

Muat Turun

 9.  BORANG TAHAN GAJI

Muat Turun

 10.  BORANG PENGEMASKINIAN PTJ CONTACT LIST

 

Muat Turun

Unit Akaun

 
Bil Tajuk  
 1.  Contoh Surat Dari Pusat Tanggungjawab

Muat Turun

 2.  Borang Permohonan Bayaran Balik Hasil

Muat Turun

 3.  Borang Penyesuaian Amanah

Muat Turun

 4.  Borang Penyesuaian Deposit

Muat Turun

 5.  Borang Penyata Penyesuaian Hasil

Muat Turun

 6.  Borang Penyata Penyesuaian Vot

Muat Turun

 7.  Surat Pengesahan Dari Penerima (EFT Batal)

Muat Turun

 8.  Borang Penggantian EFT Batal

Muat Turun

 9.  Borang Penggantian Cek Batal

Muat Turun

 10.  Borang Permohonan Kuasa Tetap

Muat Turun

 11.  Update Signature CIF

Muat Turun

Unit Pengurusan Dana

Bil Tajuk  
 1.  Borang Sijil AP58(a)

Muat Turun

 2.  Borang Penyata Penyesuaian Sistem Bayaran Pukal

Muat Turun

 3.  Borang Kew310 -Mengujudkan atau Membatalkan Akaun Sistem Bayaran Pukal(CONTOH)

Muat Turun

 4.  Borang Kew311 -Permohonan Mengubah Kod Perakaunan Sistem Bayaran Pukal(CONTOH)

Muat Turun

 5.  Borang AP101-Had Kuasa Menandatangani Baucar (CONTOH)

Muat Turun

 6.  Borang Kebenaran Mengambil Cek  Muat Turun
 7. a) BORANG AK52 KUASA TETAP (CAPAIAN SISTEM PERBANKAN INTERNET (IB)) 

b) BORANG AK52 KUASA TETAP (CEK)

Muat turun


Muat turun


Unit Authorization / Teknikal

Bil Tajuk  
 1.   Borang Permohonan Membawa Aset Alih Kerajaan keluar Pejabat

Muat Turun

     

image