Wang Tak Dituntut

Bil Tajuk  
1 Jadual Taklimat WTD 2016   Muat Turun
2 Akta Wang Tak Dituntut 1965   Muat Turun
3 Panduan Akta Wang Tak Dituntut 1965 (Edisi Tahun 2014)   Muat Turun
4 Panduan Akta Wang Tak Dituntut   Muat Turun


Unit Naziran

Bil Tajuk  
1 Rumusan Lembaran Kerja   Muat Turun
2 Laporan & Pengurusan Dokumen   Muat Turun
3 Waran Peruntukan   Muat Turun
4 Invois Tanpa Pesanan Tempatan   Muat Turun
5 JKR 66 & Inden Kerja   Muat Turun
6 Pesanan Tempatan & Kontrak   Muat Turun
7 Waran Perjalanan Udara Pukal   Muat Turun
8 Panjar Wang Runcit   Muat Turun
9 Pendapatan Bercukai & Gaji Selain Kakitangan Awam   Muat Turun
10 Tuntutan Perjalanan   Muat Turun
11 Baucar Jurnal   Muat Turun
12 Gaji Pegawai Lantikan Baru_Baucar Berasingan   Muat Turun
13 Gaji Pegawai Lantikan Baru_Sistem Payroll   Muat Turun
14 Gaji Pegawai Bertukar_AO Sama   Muat Turun
15 Gaji Pegawai Bertukar_AO Lain   Muat Turun
16 65 Penemuan Naziran   Muat Turun
17 Sistem Penilaian Prestasi PTJ (SPPP 2.0)   Muat Turun

Unit Pelaksanaan

image