Bil. Tajuk  Muat Turun
1 eSPKB & eTerimaan  
 

Aplikasi Penambahan IP/Hostname eSPKB/eTerimaan Ke Dalam Komputer Pelanggan

Muat Turun
  IVEST 4EG/Driver (XP) Muat Turun
  IVEST Client 4.0 / Driver (Vista Home) Muat Turun
  IVEST Client 4.2 / Driver komputer model HP1710 (XP/Vista) Muat Turun
  IVEST Client 4.2 / Driver (Win 7) Muat Turun
  IVEST Client 4.2.01 / Driver (Vista Business) Muat Turun
  IVEST Client 4.2 / Driver komputer model HP7900s (XP/Vista) Muat Turun
  IVEST Client 4.2 / Driver komputer model HP (Win7) Muat Turun
  iProxy CA Cert Patch untuk iVEST Client 4.1 dan ke bawah Muat Turun
  iProxy CA Cert Patch untuk iVEST Client 4.2 Muat Turun
  iProxy Certificate untuk Internet Explorer versi 8 Muat Turun
  Java 6, Update 37 Muat Turun
  JCE Polisi 6 Muat Turun
  Rockey 200 Driver – 32Bit Muat Turun
  Rockey 200 Driver – 64Bit Muat Turun
  iVest 4.2 (new) – sesuai untuk semua windows Muat Turun
  Nexus Personnel (eSPB) Muat Turun
  Borang Capaian_eSPKB_JANM01 (Borang Permohonan Capaian eSPKB) Muat Turun
  Borang bpkp01_KadPintar (Borang Permohonan Kad Pintar) Muat Turun
  Borang Kuasa Tetap (AK52) Muat Turun
2 Nota Setup eSPKB, eTerimaan & UniCenter  
  Setup_eSPKB & Troubleshooting_10022010 Muat Turun
  Manual Konfigurasi eTERIMAAN Muat Turun
  Setup_TroubleshootSystmUNICENTERservice Muat Turun
3 Nota Setup eSPKB Menggunakan Token & PC EDU  
  downloadSetup_eSPKB-withToken Muat Turun
  downloadNOTA PC EDU Muat Turun
4 Perlaksanaan  
4.1 eSPKB  
  JANM01 Borang Permohonan Capaian eSPKB Muat Turun
4.2 eTERIMAAN  
  JANM/eT01- Borang Permohonan Capaian Sistem eTERIMAAN Muat Turun
  JANM/eT03- Borang Permohonan Set Semula Kata Laluan Pengguna Sistem eTERIMAAN Muat Turun
4.3 Unicenter ServiceDesk  
  Borang Capaian Unicenter Muat Turun
4.4 ePenyata gaji & Laporan  
  SPANM Bil. 3/2010 Muat Turun
5 1GFMAS – PTJ User Mapping Template   
  Modul AA - Asset Accounting Muat Turun
5.1 Borang Verifikasi Instalasi 1GFMAS  
  Sign Off Form_Collabrasi PTJ_130616 Muat Turun
image