BORANG UNTUK KEGUNAAN PUSAT TANGGUNGJAWAB SELIAAN JANM CAWANGAN SIBU

No Tajuk Muat Turun
1 KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Hadkuasa iGFMAS Pusat Tanggungjawab (PTJ) Muat Turun
2 Borang Pendaftaran / Penamatan Penerima Bayaran 1GFMAS Muat Turun
3 SG10-Borang Mengwujud, Membatal atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun
4 Borang Permohonan Akses / Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji Dan eLaporan Muat Turun
5 Borang Perubahan Gaji KEW320 Pin.1/2019 Muat Turun
6 Borang Kemaskini Maklumat Peribadi PCB (Lampiran A) Muat Turun
7 Borang Maklumat Perjawatan yang melaksana tugas kewangan Muat Turun

BORANG UNTUK KEGUNAAN ORANG AWAM

No Tajuk Muat Turun
1 Borang Permohonan Bayaran Balik Wang Tak Dituntut (UMA 7) Muat Turun
2 Borang Pendaftaran / Penamatan Pembekal (eVENDOR) Muat Turun

BORANG UNTUK KEGUNAAN DALAMAN PEJABAT PERAKAUNAN SIBU SAHAJA

No Tajuk Muat Turun
1 KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Hadkuasa iGFMAS Pejabat Perakaunan (AO) Muat Turun
2 Borang Muat Naik Bahan Ke Portal JANM Cawangan Sibu Muat Turun
3 Borang Permohonan Emel Rasmi Muat Turun
4 Borang Penutupan Emel Rasmi Muat Turun

image