BORANG UNTUK KEGUNAAN DALAMAN PEJABAT PERAKAUNAN SIBU SAHAJA

No Tajuk Muat Turun
1 Borang Meninggalkan Pejabat Urusan Persendirian Muat Turun
2 Borang Muat Naik Bahan Ke Portal JANM Cawangan Sibu Muat Turun
3 Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT Muat Turun
4 Borang Permohonan Emel Rasmi Muat Turun
5 Borang Penutupan Emel Rasmi Muat Turun
6 KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Hadkuasa iGFMAS Pejabat Perakaunan (AO) Muat Turun

BORANG UNTUK KEGUNAAN PUSAT TANGGUNGJAWAB SELIAAN JANM CAWANGAN SIBU

No Tajuk Muat Turun
1 KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Hadkuasa iGFMAS Pusat Tanggungjawab (PTJ) Muat Turun
2 Borang Kemaskini Maklumat Peribadi PCB (Lampiran A) Muat Turun
3 Borang AK52 Surat Kuasa Pemungut Tunai Di Kaunter Bank  Muat Turun 
4 Borang Maklumat Perjawatan yang melaksana tugas kewangan Muat Turun

BORANG UNTUK KEGUNAAN ORANG AWAM

No Tajuk Muat Turun
1 Borang Permohonan Bayaran Balik Wang Tak Dituntut (UMA 7) Muat Turun
2 Borang Pendaftaran / Penamatan Pembekal (eVENDOR) Muat Turun

image