AUTHORIZATION SISTEM IGFMAS

Bil Tajuk Muat Turun
1 Borang Kew.290E-01 (Pusat Tanggungjawab) Muat Turun
2 Borang Kew.290E-02 (Pejabat Perakaunan) Muat Turun

UNIT AKAUN

Bil Tajuk Muat Turun
1 KEW305 – Penyata Pemungut Manual Muat Turun
2 AK52 – Akaun Bank Kumpulan Wang Sekolah (KWS) Muat Turun
2.1 AK52 – Akaun Transit Muat Turun
2.2 Borang Akses ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun
2.3 Borang Kuasa Pemungut Tunai Muat Turun
3 Borang Kenyataan Tuntutan Pulang balik Hasil Muat Turun

 

Panjar Wang Runcit:

 

Bil Tajuk Muat Turun
1 AK52 – Panjar Wang Runcit Muat Turun
2 Borang GFMAS Maklumat Penerima Bayaran (PWR) Muat Turun
3 Borang Kuasa Pemungut Tunai Muat Turun
4 Sijil Perakuan PWR Hujung Tahun (Lampiran A6) Muat Turun

 

Format Penyata Penyesuaian:

 

Bil Tajuk Muat Turun
1 Format Penyata Penyesuaian Amanah Muat Turun
2 Format Penyata Penyesuaian Hasil Muat Turun
3 Format Penyata Penyesuaian Vot Muat Turun
4 Lampiran A – Kod Deposit Muat Turun
5 Borang Mengemaskini Maklumat Peribadi-PCB (Kosong) Muat Turun

UNIT GAJI

Bil Tajuk Muat Turun
1 SP/ANM/3/2010/01 – Borang permohonan Akses ePenyata Gaji & eLaporan Muat Turun

UNIT ICT

Bil Tajuk Muat Turun
1 Borang Penamatan Email Jabatan Muat Turun

 

custom_html