Bil. Tajuk  
1 Sistem Perancangan dan Kawalan Belanjawan Elektronik (eSPKB)  
  JANM 01 – Borang Permohonan Capaian Sistem eSPKB Muat Turun
2 Sistem Perakaunan Terimaan Kerajaan (eTerimaan)  
  JANM/eT01 – Borang Permohonan Capaian Sistem eTerimaan Muat Turun
3 Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan  
  SP/ANM/3/2010/01 – Borang Permohonan Akses / Pembatalan Sistem ePenyata Gaji & eLaporan Permohonan Token (GPKI) Muat Turun
4 Permohonan Token (GPKI)  
  BORANG PENDAFTARAN AUTHORIZED PERSONNEL (AP) (BAP-01) Muat Turun
5 Permohonan Token (GPKI)  
  BORANG PENDAFTARAN AUTHORIZED PERSONNEL (AP) (BAP-01) Muat Turun
  Panduan Penggunaan GPKI PORTAL- AP Muat Turun
6 Talian 1Gov*Net  
  MAMPU (EG*Net) B01 – Borang Permohonan Talian Baru Perkhidmatan EG*Net Muat Turun
  MAMPU (EG*Net) B02 – Borang Pertukaran Perkhidmatan EG*Net Muat Turun
image