Borang (PTJ di bawah JANM Perlis)

Bil. Tajuk  
1 Sistem 1GFMAS  
   KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) Muat Turun
  BORANG PENDAFTARAN/PENAMATAN PENERIMA BAYARAN 1GFMAS Muat Turun
2 Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan  
  SP/ANM/3/2010/01 – Borang Permohonan Akses / Pembatalan Sistem ePenyata Gaji & eLaporan Permohonan Token (GPKI) Muat Turun
3 GPKI MAMPU  
  MAMPU GPKI AGENT Muat Turun
4 DOKUMEN TUNTUTAN BAYARAN BALIK HASIL  
  LAMPIRAN D1 (BORANG PERMOHONAN PULANGAN BALIK HASIL (VOT B11) Muat Turun
  LAMPIRAN D2( FORMAT SURAT PERMOHONAN DARI JABATAN) Muat Turun
  LAMPIRAN D3(CONTOH SURAT PERMOHONAN DARI PEMOHON) Muat Turun
  LAMPIRAN D4 (SENARAI SEMAK BAYARAN PULANGAN BALIK HASIL) Muat Turun
5 BORANG PENDAFTARAN DAN PENAMATAN PEMBEKAL SISTEM eVENDOR    
  Borang eVendor Muat Turun
     
6 BORANG BORANG DI BAWAH AP   
  Borang Permohonan Pembayaran di bawah AP 96(a) Muat Turun
  Sijil AP 58(a) Muat Turun

Borang (Kegunaan Pejabat Perakaunan)

Bil. Tajuk  
1. Sistem 1GFMAS  
  KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) Muat Turun
  KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO) Muat Turun
2. Sistem GFMAS (Permohonan Laporan Tahun 2018 ke bawah)  
  BORANG PERMOHONAN AKSES GFMAS / eSPKB / eTERIMAAN  Muat Turun
3. Unit Pentadbiran dan Kewangan  
  BORANG PERMOHONAN UNTUK TUGAS RASMI DI LUAR  PEJABAT Muat Turun
  BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN JABATAN (BPMK01) Muat Turun
  BORANG PERMOHONAN MEMANDU DAN MENGGUNAKAN KENDERAAN JABATAN (BPMK02) Muat Turun

image