Bil  Tajuk  Pembantu Akauntan Penolong Akauntan
1 Peperiksaan Subjek Jabatan - Penolong Akauntan W29, Pembantu Akauntan W19  Ditutup  Ditutup
Peperiksaan - Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK)    
Peperiksaan - Ujian Kemahiran Untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Terus
Ke Skim Perkhidmatan Penolong Akauntan (KPSL)
   

 

Nota:

Pautan hanya berfungsi pada peperiksaan yang dibuka permohonannya sahaja. Jika pautan tersebut tidak berfungsi, maka permohonan bagi peperiksaan tersebut masih belum dibuka atau telah ditutup.

 

Permohonan hanya akan dibuka setelah Surat Pengumuman Rasmi disiarkan di ruangan Berita/Pengumuman.

 

 

image