Opsyen Pertukaran Pelantikan Penolong Akauntan W29

 

Bil  Tajuk  
1 Borang Pengisian Data Online (Tindakan Pengurus Sumber Manusia / Ketua Jabatan Sahaja) Ditutup
2 Semakan Urusan Opsyen ke Gred W29 Semak
3 Semakan Maklumat Asas (Peribadi) Semak
4 Garis Panduan Skop Tugas Muat Turun
5 Soalan Lazim Muat Turun
image