1. Apakah definisi Sistem Aplikasi Perakaunan dan Kewangan bagi Kerajaan Persekutuan?

Sistem Aplikasi Perakaunan dan Kewangan bagi Kerajaan Persekutuan merujuk kepada sistem aplikasi yang melibatkan proses perancangan, pengkosan, pengagihan, perbelanjaan, penerimaan, perakaunan (amanah, deposit, gaji, aset tetap, pelaburan, pinjaman), pengurusan stor (inventori) dan pelaporan wang awam.


2. Adakah Sistem Aplikasi Perakaunan dan Kewangan yang hendak dibangunkan oleh Kementerian/ Jabatan Persekutuan perlu mempunyai kelulusan sistem?

Ya. Kementerian/ Jabatan Persekutuan yang bercadang untuk membangunkan Sistem Aplikasi Perakaunan dan Kewangan hendaklah mendapatkan kelulusan reka bentuk sistem daripada Akauntan Negara Malaysia, selaras dengan Arahan Perbendaharaan (AP) 138(a).

 

Kementerian / Jabatan juga hendaklah merujuk kepada Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO) bagi tujuan penilaian dan penentuan tahap risiko serta kawalan keselamatan dan perlindungan ke atas sistem/ maklumat sebelum sesuatu rancangan pembangunan sistem aplikasi perakaunan dan kewangan dilaksanakan bagi mematuhi keperluan Arahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017). Pengesahan CGSO merupakan salah satu (1) dokumen yang perlu dikemukakan kepada Akauntan Negara Malaysia bagi permohonan kelulusan sistem.


3. Apakah proses-proses yang terlibat dalam permohonan kelulusan reka bentuk sistem daripada Akauntan Negara Malaysia?

Proses-proses yang terlibat dalam permohonan kelulusan reka bentuk sistem adalah seperti berikut:

 

Rujuk rancangan pembangunan sistem aplikasi perakaunan dan kewangan ke CGSO

Kementerian / Jabatan kemuka permohonan kelulusan sistem kepada Bahagian Akaun (BA) Kementerian

BA Kementerian kemuka permohonan kelulusan sistem kepada Bahagian Khidmat Perunding (BKP), Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

Kementerian/ Jabatan bentang permohonan kelulusan sistem dalam Mesyuarat Pra-Jawatankuasa Sistem Perakaunan Kerajaan Persekutuan (JKSPKP)

BKP, JANM bentang permohonan kelulusan sistem kepada Jawatankuasa Sistem Perakaunan Kerajaan Persekutuan (JKSPKP) untuk perakuan

BKP, JANM kemuka permohonan kelulusan sistem kepada Akauntan Negara Malaysia untuk kelulusan

BKP, JANM kemuka surat kelulusan sistem kepada Kementerian/ Jabatan


4. Apakah garis panduan yang boleh dirujuk oleh Kementerian/ Jabatan dalam menyediakan permohonan kelulusan reka bentuk sistem?

Kementerian/Jabatan hendaklah merujuk kepada Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia yang berkuat kuasa mengenai Garis Panduan Permohonan Pembangunan Sistem Perakaunan Kewangan Agensi Kerajaan sebagai panduan penyediaan permohonan kelulusan reka bentuk sistem. Permohonan perlu merangkumi:

 

(1) Tujuan permohonan;
(2) Latar belakang Kementerian/ Jabatan;
(3) Justifikasi permohonan;
(4) Perbandingan sistem sedia ada dan baharu;
(5) Cadangan pelaksanaan;
(6) Pekeliling-pekeliling lain yang berkuatkuasa.
(7) Prosedur kewangan/ perakaunan dan carta aliran kerja;
(8) Dokumen laporan kewangan (berserta contoh);
(9) Gambar rajah reka bentuk rangkaian & infrastruktur ICT;
(10) Pengesahan CGSO;
(11) Ciri-ciri keselamatan sistem; dan
(12) Maklumat pegawai untuk dihubungi.


5. Apakah pekeliling-pekeliling yang relevan dan boleh dirujuk oleh Kementerian/ Jabatan bagi pembangunan sistem yang melibatkan terimaan secara e-Pembayaran?

Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) yang boleh dirujuk adalah:

 

(1) Tatacara Pengurusan Terimaan - SPANM Bil. 3 Tahun 2019;
(2) Terimaan Hasil Kerajaan Secara Elektronik di Terminal Point-Of-Sale – Tadbir Urus Kewangan (PS) 2.1;
(3) Terimaan Kerajaan Secara Elektronik Melalui Portal Kementerian atau Jabatan - PS 2.2;
(4) Terimaan Kerajaan Secara Elektronik Melalui Perbankan Internet Dan Perbankan Mudah Alih - PS 2.3;
(5) Pungutan Hasil dan Terimaan Bukan Hasil Melalui Rangkaian Pejabat Pos dan PosOnline – PS 2.4; dan
(6) Pekeliling-pekeliling lain yang berkuatkuasa.


6. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan mengenai permohonan kelulusan sistem, siapakah yang boleh dirujuk oleh Kementerian/ Jabatan?

Sekiranya terdapat pertanyaan, Kementerian/ Jabatan bolehlah merujuk kepada BA Kementerian masing-masing atau menghubungi JANM mengikut alamat, emel dan nombor telefon seperti yang tertera di bawah.

 

Pengarah
Bahagian Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 5, Perbendaharaan 2
No. 7, Persiaran Perdana
62594, Presint 2
PUTRAJAYA

 

u.p : Unit Kelulusan Persekutuan

Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

No. Telefon : 03-8886 9546/ 9539/ 9752

 

custom_html