Surat Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memaklumkan:-

  1. Tarikh-tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2016; dan
  2. Peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh Kementerian/Jabatan bagi memastikan penyediaan gaji dapat diuruskan dengan sempurna dan gaji dibayar mengikut jadual yang ditetapkan.

 

Bil Tajuk  
1 Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2016 Muat Turun
image