Pengenalan Perkhidmatan MyGovUC

YBhg./YB Tan Sri/Datuk/Dato´/Datin/Dr./Tuan/Puan,

 

MENGENAI MyGovUC

MyGovUC adalah perkhidmatan komunikasi dan kolaborasi bersepadu yang diuruskan secara berpusat di MAMPU. Perkhidmatan ini menggabungkan saluran-saluran komunikasi e-mel, persidangan video dan audio, instant messaging serta Sistem Pengurusan Identiti. Selain itu, perkhidmatan ini turut menyediakan kemudahan perkongsian maklumat melalui Portal Kolaboratif dan portal maklumat awam melalui Portal MyGovUC : www.1govuc.gov.my

PERKHIDMATAN MyGovUC

E-mel
Merupakan aplikasi yang membolehkan pengguna berkomunikasi antara satu sama lain dalam bentuk mesej elektronik.

Komunikasi Bersepadu (UC)
membolehkan pengguna berkomunikasi secara langsung melalui teks, panggilan suara, panggilan video dan perkongsian fail atas talian.

Portal dan Media Sosial
Terdiri dari Portal MyGovUC, Portal Kolaboratif serta IPMS.


JAMINAN TAHAP PERKHIDMATAN MyGovUC

Tahap kesediaan (availability) perkhidmatan MyGovUC adalah 99.5 peratus untuk semua peralatan (perkakasan dan perisian) MyGovUC di dalam Pusat Data Sektor Awam (PDSA) Putrajaya dan Cyberjaya.
Perkhidmatan Nilai Tambah

MyGovUC menyediakan perkhidmatan Nilai Tambah seperti Pengarkiban E-mel, Big Mail Transfer (BMT), ADRMS, Perkhidmatan E-mel Relay (SMTP) serta Perlindungan Keselamatan E-mel

Permohonan & Penamatan Perkhidmatan MyGovUC

Bil Tajuk  
1 Borang Permohonan Perkhidmatan MyGovUC Muat Turun
2 Borang Penamatan Perkhidmatan MyGovUC Muat Turun

Kit Perkhidmatan MyGovUC

Manual Penggunaan Perkhidmatan MyGovUC

Polisi Kata Laluan Perkhidmatan MyGovUC

katalaluan

Pentadbir Unified Communication (UC) MyGovUC JANM

ucadmin

image