Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia ini adalah bertujuan untuk menetapkan prosedur pengurusan Wang Jaminan Pelaksanaan (Kod Amanah 879507) yang hendaklah dipatuhi oleh semua kementerian/jabatan.

 

Bil Tajuk  
1 Tatacara Perakaunan Bagi Wang Jaminan Pelaksanaan   Muat Turun
image