Maklumat SebutHarga ‘B’ (>RM20,000.00 hingga RM50,000.00)


Bil
No. SebutHarga 
"B"
Tajuk 
Tarikh
Iklan 

Tarikh Sesi Taklimat /
Lawatan Tapak

Tarikh
Tutup

Status
Iklan

Muat Turun Dokumen

 1. IPN 03/2017 PERKHIDMATAN MEMASANG DAN MENYENGGARA SANITARY BIN BAGI TEMPOH 2 TAHUN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR. 28 MAC 2017 - 31 MAC 2017 TELAH DITUTUP

-

 

2. JANM/BPTM BIL. 3/2016 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SISTEM ePENYATA PINJAMAN KOMPUTER BAGI APLIKASI WEB, DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 26 JULAI 2016
(SELASA)
- 01 OGOS 2016
(ISNIN)
TELAH DITUTUP -
3.
JANM/BPTM BIL. 2/2016

PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SISTEM ePENYATA PINJAMAN KOMPUTER BAGI APLIKASI WEB, DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)

8 JUN 2016
(RABU)

-

17 JUN 2016
(JUMAAT)

TELAH DITUTUP -
4.
IPN 07/2016 MEMBEKAL AIR MINERAL DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN 19 SEPTEMBER 2016   - 22 SEPTEMBER 2016  TELAH DITUTUP  -
5.
IPN 08/2016 PERKHIDMATAN PENYEDIA LATIHAN TRAIN-THE-TRAINER (PSMB CERTIFIED TRAINER) SIRI 2 DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR. 27 OKTOBER 2016 - 01 NOVEMBER 2016 TELAH DITUTUP -
6.
JANM/BPTM BIL. 1/2017 PEMBEKALAN PELBAGAI JENIS TONER UNTUK KEGUNAAN PENCETAK DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 8 FEBRUARI 2017 - 13 FEBRUARI 2017 TELAH DITUTUP -
7.
JANM/BPTM BIL. 2/2017 PERKHIDMATAN KERJA - KERJA PEMERIKSAAN, PENYENGGARAAN DAN MENAIK TARAF SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK DI ARAS 6, BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 22 MAC 2017 - 29 MAC 2017 TELAH DITUTUP

-

8. IPN 10/2017

INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) JABATAN AKAUNTAN NEGARA DENGAN SUKACITANYA MEMPELAWA KEPADA MANA-MANA PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA MEMBUAT TAWARAN BAGI "SEBUT HARGA "B" PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN ELEKTRIK DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN"

10 OKTOBER 2017 - 13 OKTOBER 2017 TELAH DITUTUP

-

image