Maklumat SebutHarga ‘B’ (>RM20,000.00 hingga RM50,000.00)


Bil
No. SebutHarga 
"B"
Tajuk 
Tarikh
Iklan 

Tarikh Sesi Taklimat /
Lawatan Tapak

Tarikh
Tutup

Status
Iklan

Muat Turun Dokumen

 1. IPN 03/2017 PERKHIDMATAN MEMASANG DAN MENYENGGARA SANITARY BIN BAGI TEMPOH 2 TAHUN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR. 28 MAC 2017 - 31 MAC 2017 TELAH DITUTUP

-

 

2. JANM/BPTM BIL. 3/2016 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SISTEM ePENYATA PINJAMAN KOMPUTER BAGI APLIKASI WEB, DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 26 JULAI 2016
(SELASA)
- 01 OGOS 2016
(ISNIN)
TELAH DITUTUP -
3.
JANM/BPTM BIL. 2/2016

PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SISTEM ePENYATA PINJAMAN KOMPUTER BAGI APLIKASI WEB, DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)

8 JUN 2016
(RABU)

-

17 JUN 2016
(JUMAAT)

TELAH DITUTUP -
4.
IPN 07/2016 MEMBEKAL AIR MINERAL DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN 19 SEPTEMBER 2016   - 22 SEPTEMBER 2016  TELAH DITUTUP  -
5.
IPN 08/2016 PERKHIDMATAN PENYEDIA LATIHAN TRAIN-THE-TRAINER (PSMB CERTIFIED TRAINER) SIRI 2 DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR. 27 OKTOBER 2016 - 01 NOVEMBER 2016 TELAH DITUTUP -
6.
JANM/BPTM BIL. 1/2017 PEMBEKALAN PELBAGAI JENIS TONER UNTUK KEGUNAAN PENCETAK DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 8 FEBRUARI 2017 - 13 FEBRUARI 2017 TELAH DITUTUP -
7.
JANM/BPTM BIL. 2/2017 PERKHIDMATAN KERJA - KERJA PEMERIKSAAN, PENYENGGARAAN DAN MENAIK TARAF SISTEM PENDAWAIAN ELEKTRIK DI ARAS 6, BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 22 MAC 2017 - 29 MAC 2017 TELAH DITUTUP

-

 

8.

JANM/BPTM  Bil.3/2017

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN PROJEKTOR DAN TELEVISYEN  KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 29 SEPTEMBER 2017 - 06 OKTOBER 2017 TELAH DIPUTUP -
9. IPN 10/2017 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI PERALATAN ELEKTRIK DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN 10 OKTOBER 2017 -

13 OKTOBER 2017

TELAH DITUTUP -
10
JANM/BPTM BIL. 5/2017 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENYENGGARA DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN SMART TOUCH SCREEN TELEVISYEN KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 05 DEC 2017 - 08 DEC 2017 TELAH DITUTUP

-

11.

IPN 1/2018 MEMBEKAL AIR MINERAL DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM 27 Februari 2018 - 2 Mac 2018 BUKA Muat Turun

12.

JANM.BPPP BIL.1/2018 PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM SIAP DIJAHIT UNTUK JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 02 Mac 2018 - 06 Mac 2018 BUKA Muat Turun
image