2019

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk  Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM Bil. 1/2019 QT190000000033469 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Institut Perakaunan Negara (IPN), Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan 9 Mei 2019 (Khamis) 15 Mei 2019 (Rabu) 12 Jun 2019 (Rabu) DITUTUP 
2. JANM Bil. 2/2019 QT190000000043439 Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Menyenggara Dan Mentauliahguna Perkakasan Pencetak Kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) 9 Mei 2019 (Khamis) - 30 Mei 2019 (Khamis) DITUTUP 
3. JANM Bil. 3/2019   Merancang, Merekabentuk, Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji, Mentauliah Guna, Melaksana, Memantau Dan Menyenggara Infrastruktur Perkakasan Dan Perisian Serta Menginstalasi, Migrasi, Menguji Dan Mentauliah Guna Sistem Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Bersepadu Kerajaan Persekutuan (iGFMAS) Dan Sistem Sokongan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Di Infrastruktur Baharu. 11 Julai 2019 (Khamis) 18 Julai 2019 (Khamis) 8 Ogos 2019 (Khamis) DITUTUP

2018

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk  Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM BIL.01/2018 TIDAK BERKAITAN TENDER TERHAD BAGI PERKHIDMATAN PERUNDING PEMBANGUNAN PELAN STRATEGIK BISNES DAN PELAN STRATEGIK ICT JANM 2019 – 2023 30 JANUARI 2018 6 FEBRUARI 2018 13 FEBRUARI 2018 DITUTUP 
2. JANM BIL.02/2018 TIDAK BERKAITAN

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BLOK PENTADBIRAN DAN KUARTERS DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

7 MAC 2018 13 MAC 2018 5 APRIL 2018 DITUTUP 
3. JANM BIL.03/2018 TIDAK BERKAITAN

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENGEMASAN BLOK/BILIK ASRAMA, RUMAH TETAMU, SURAU DAN PERKHIDMATAN DOBI LINEN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

7 MAC 2018 13 MAC 2018 3 APRIL 2018 DITUTUP 
4. JANM BIL.04/2018 TIDAK BERKAITAN

PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

21 MAC 2018 27 MAC 2018 17 APRIL 2018 DITUTUP 
5. JANM BIL.05/2018 TIDAK BERKAITAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN FASILITI PUSAT DATA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN 24 APRIL 2018  - 18  MEI
2018
DITUTUP
6. JANM BIL.8/2018 QT180000000011914 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENYENGGARA, DAN MENTAULIAHGUNA PERKAKASAN VIDEO CONFERENCE KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 17 OKTOBER 2018  - 29 OKTOBER 2018 DITUTUP
7. JANM BIL.6/2018 QT180000000017892 PERKHIDMATAN PENGGANTIAN DAN PENAMBAHBAIKAN PERALATAN RANGKAIAN DAN PENGUKUHAN KESELAMATAN ICT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 23 OKTOBER 2018 25 OKTOBER 2018 7 NOVEMBER 2018 DITUTUP
8. JANM BIL.7/2018 QT180000000017981 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER DESKTOP DAN KOMPUTER RIBA KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 8 NOVEMBER 2018 - 29 NOVEMBER 2018 DITUTUP

2017

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk  Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM Bil. 1/2017 X0231020301170001 PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENTAULIAHGUNA PERISIAN, PERKAKASAN DAN APLIKASI SISTEM PENGUATKUASAAN WANG TAK DITUNTUT (SPWTD) DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 26 MEI 2017
(JUMAAT)
31 MEI 2017
(RABU)
21 JUN 2017
(RABU)
DITUTUP 
2. JANM Bil. 2/2017 X0231020301170002 PERKHIDMATAN SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) BAGI PERALATAN RANGKAIAN DAN KESELAMATAN ICT DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 9 JUN 2017
(JUMAAT)
14 JUN 2017
(RABU)
5 JULAI 2017
(RABU)
DITUTUP 
3. JANM Bil. 3/2017 ​X0231020301170003 ​​PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK ISLAM DI  INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN BAGI TEMPOH 3 TAHUN 23 JUN 2017 (JUMAAT)​ - 18 JULAI 2017 (SELASA) DITUTUP 
4. JANM Bil. 4/2017 ​X0231020301170005 ​​PEMBEKALAN PELBAGAI JENIS TONER UNTUK KEGUNAAN PENCETAK DI IBU PEJABAT, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 12 SEPTEMBER 2017 (SELASA)​ - 03 OKTOBER 2017 (SELASA) DITUTUP 
5. JANM BIL. 5/2017 X0231020301170009 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN (SWITCHES) DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 20 NOVEMBER
2017
(ISNIN)
- 13 DISEMBER
2017
(RABU)
DITUTUP

2016

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk  Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM Bil. 1/2016 X0231020301160006 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER PERIBADI KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 2 JUN 2016 
(KHAMIS)
TIADA  23 JUN 2016 (KHAMIS) TELAH DITUTUP 
2. JANM Bil. 2/2016 X0231020301160008 PENSTRUKTURAN SEMULA RANGKAIAN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD), JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 3 JUN 2016 
(JUMAAT) 
8 JUN 2016 (RABU)  29 JUN 2016 (RABU) TELAH DITUTUP
3. JANM Bil. 3/2016 X0231020301160007  MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN TANPA WAYAR (WIRELESS) DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 2 JUN 2016
(KHAMIS
7 JUN 2016 (SELASA 28 JUN 2016, 12.00 PM (SELASA) TELAH DITUTUP
4. JANM Bil. 4/2016 X0231020301160012 PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYENGGARAAN MESIN PENYALIN MULTIFUNGSI DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN 6 OKTOBER 2016
(KHAMIS)
- 27 OKTOBER 2016, 12:00PM
(RABU)
TELAH DITUTUP
5. JANM Bil. 5/2016 X0231020301160013 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI IBU PEJABAT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN 6 OKTOBER 2016
(KHAMIS)
- 27 OKTOBER 2016, 12:00PM
(RABU)
TELAH DITUTUP
6. JANM Bil.6/2016 X0231020301160015 MASANG, MENGUJI SERTA MENTAULIAHGUNA PERISIAN, PERKAKASAN DAN APLIKASI SISTEM PENGUATKUASAAN WANG TAK DITUNTUT (SPWTD) 14 NOVEMBER 2016 17 NOVEMBER 2016 8 DISEMBER 2016, 12:00 PM TELAH DITUTUP

2015

Bil No. Tender No. ePerolehan Tajuk   Tarikh Iklan Tarikh
Sesi Taklimat/ Lawatan Tapak
Tarikh
Tutup
Status
Iklan
1. JANM Bil. 1/2015 X0231020301150001 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA, SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN BAGI 3 TAHUN 26 MARCH
2015
30 MARCH
2015
21 APRIL
2015
TELAH DITUTUP 
2. JANM Bil. 2/2015 X0231020301150002 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER PERIBADI DAN KOMPUTER RIBA KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 26 MARCH 2015  - 16 APRIL 2015 TELAH DITUTUP
3. JANM Bil. 3/2015 X0231020301150005  PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN DAN SOKONGAN PUSAT DATA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA UNTUK TEMPOH 3 TAHUN 9 APRIL 2015  - 30 APRIL 2015 TELAH DITUTUP
4. JANM Bil. 4/2015 X0231020301150007  PERKHIDMATAN TERURUS KESELAMATAN RANGKAIAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 30 APRIL 2015 5 MEI
2015
26 MEI
2015
TELAH DITUTUP
5. JANM Bil. 5/2015 X0231020301150008  PENSTRUKTURAN SEMULA LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI 14 PEJABAT PERAKAUNAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 2 JUN 2015  4 JUN
2015 
25 JUN 2015 TELAH DITUTUP

image