KEMENTERIAN KEWANGAN
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
JANM - SEMAK KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BITK
SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)
TAHUN 2016 - 2023

Sila isikan no. kad pengenalan baru untuk semakan peperiksaan yang pernah dihadiri.
No. Kad Pengenalan :   contoh : 780512045342

Kod Verifikasi : captcha image