Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%
fb ikon  ig ikon  utube ikon  tiktok icon  rss ikon
faq hubungi-kamiaduan   peta-laman
 

JATA NEGARA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERAKAUNAN DAN PENGURUSAN

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENANGGAL DAN MEMASANG WALLPAPER DI BAHAGIAN KHIDMAT PERUNDING, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
JENIS TAWARAN : Terbuka
KOD BIDANG :

Kod Bidang

Bidang

Sub Bidang

Pecahan Sub Bidang

02 01 02

PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK

PERABOT, KELENGKAPAN DAN AKSESORI

BARANGAN HIASAN DALAMAN DAN AKSESORI

TARIKH MULA TAWARAN : 04/07/2024
TARIKH TUTUP TAWARAN : 11/07/2024
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :lokasi

Negeri

WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Klik di sini untuk maklumat lanjut.