Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%
faq hubungi-kamiaduan   peta-laman
 
Carian:
Bil Kursus Tarikh Kursus Jangkamasa (Hari)
Program Perakaunan
1 Accounting for Non-Accounting Managers 16 - 18/05/2023 3
2 Accounting for Non-Accounting Managers (Dalam Talian) 31/10 - 02/11/2023 3
3 MPSAS 13: Pajakan 05 - 07/09/2023 3
4 MPSAS 13: Pajakan 17 - 19/10/2023 3
5 MPSAS 17: Hartanah, Loji dan Peralatan (Dalam Talian) 04 - 06/07/2023 3
6 MPSAS 17: Hartanah, Loji dan Peralatan 31/10 - 02/11/2023 3
7 MPSAS 21 & 26: Penjejasan Aset 22 - 24/08/2023 3
8 MPSAS 21 & 26: Penjejasan Aset 10 - 12/10/2023 3
9 MPSAS 28, 29 & 30: Instrumen Kewangan 01 - 03/08/2023 3
10 MPSAS 28, 29 & 30: Instrumen Kewangan 24 - 26/10/2023 3
11 MPSAS 31: Aset Tak Ketara (Dalam Talian) 01 - 03/08/2023 3
12 MPSAS 31: Aset Tak Ketara 03 - 05/10/2023 3
13 MPSAS: Perakaunan Aset (Dalam Talian) 28/02 - 02/03/2023 3
14 MPSAS: Perakaunan Aset 23 - 25/05/2023 3
15 MPSAS: Perakaunan Aset (Dalam Talian) 08 - 10/08/2023 3
16 MPSAS: Perakaunan Belanja (Dalam Talian) 07 - 09/02/2023 3
17 MPSAS: Perakaunan Belanja (Dalam Talian) 06 - 08/06/2023 3
18 MPSAS: Perakaunan Belanja 12 - 14/09/2023 3
19 MPSAS: Perakaunan Hasil (Dalam Talian) 14 - 16/03/2023 3
20 MPSAS: Perakaunan Hasil (Dalam Talian) 30/05 - 01/06/2023 3
21 MPSAS: Perakaunan Hasil 15 - 17/08/2023 3
22 MPSAS: Persembahan Penyata Kewangan (Dalam Talian) 14 - 16/02/2023 3
23 MPSAS: Persembahan Penyata Kewangan 11 - 13/07/2023 3
24 MPSAS: Persembahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan Berkanun 04 - 06/07/2023 3
25 Panduan Kawalan Terimaan (PKT) 07 - 09/02/2023 3
26 Panduan Kawalan Terimaan (PKT) 09 - 11/05/2023 3
27 Panduan Kawalan Terimaan (PKT) 17 - 19/10/2023 3
28 Pengenalan Kepada MPSAS (Dalam Talian) 17 - 19/01/2023 3
29 Pengenalan Kepada MPSAS 13 - 15/06/2023 3
30 Pengenalan Kepada MPSAS (Dalam Talian) 05 - 07/09/2023 3
31 Pengenalan Kepada Perakaunan Forensik (Dalam Talian) 14 - 16/02/2023 3
32 Pengenalan Kepada Perakaunan Forensik 16 - 18/05/2023 3
33 Pengenalan MPSAS: Perspektif PBT (Dalam Talian) 23 - 25/05/2023 3
34 Pengurusan Perakaunan Amanah 07 - 09/03/2023 3
35 Pengurusan Perakaunan Amanah 13 - 15/06/2023 3
36 Pengurusan Perakaunan Deposit 28/02 - 02/03/2023 3
37 Pengurusan Perakaunan Deposit 11 - 13/07/2023 3
38 Pengurusan Perakaunan Panjar 14 - 16/02/2023 3
39 Pengurusan Perakaunan Panjar 23 - 25/05/2023 3
40 Pengurusan Perakaunan Perbelanjaan Sektor Awam (Dalam Talian) 21 - 23/02/2023 3
41 Pengurusan Perakaunan Perbelanjaan Sektor Awam 20 - 22/06/2023 3
42 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Dalam Talian) 09 - 11/05/2023 3
43 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 25 - 27/07/2023 3
44 Penutupan Akaun Akhir Tahun (PAT) (Dalam Talian) 06 - 08/06/2023 3
45 Penutupan Akaun Akhir Tahun (PAT) 10 - 12/10/2023 3
46 Perakaunan Forensik (Pertengahan) 20 - 22/06/2023 3
47 Perakaunan Pengurusan: Analisis Prestasi Kewangan Kementerian 14 - 16/03/2023 3
48 Perakaunan Pengurusan: Analisis Prestasi Kewangan Kementerian 10 - 12/10/2023 3
49 Perakaunan Pengurusan: Pengekosan 19 - 21/09/2023 3
50 Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan (Dalam Talian) 21 - 23/02/2023 3
51 Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan 14 - 16/03/2023 3
52 Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan (Dalam Talian) 23 - 25/05/2023 3
53 Prinsip Perakaunan Islam 08 - 10/08/2023 3
54 Prinsip Perakaunan Islam (Dalam Talian) 25 - 27/09/2023 3
55 Risk Based Auditing 15 - 17/08/2023 3
56 Risk Based Auditing 31/10 - 02/11/2023 3
Program Perakaunan (Kursus Baharu)
57 MPSAS 27: Aset Pertanian 30/05 - 01/06/2023 3
58 MPSAS 27: Aset Pertanian 03 - 05/10/2023 3
59 MPSAS 32: Aset Konsesi 28/02 - 02/03/2023 3
60 MPSAS 32: Aset Konsesi 24 - 26/10/2023 3
61 Pelaksanaan Naziran Pematuhan Perakaunan Akruan Persekutuan 21 - 23/02/2023 3
62 Pengenalan MPSAS: Perspektif Badan Berkanun (Dalam Talian) 25 - 27/09/2023 3
63 Perakaunan Forensik (Lanjutan) 09 - 11/05/2023 3
64 Perakaunan Forensik (Lanjutan) 25 - 27/07/2023 3
65 Piawaian Perakaunan Islam Bagi Baitulmal, Zakat, Wakaf: Aset 05 - 07/09/2023 3
66 Piawaian Perakaunan Islam Bagi Baitulmal, Zakat, Wakaf: Hasil, Belanja dan Liabiliti 19 - 21/09/2023 3
67 Piawaian Perakaunan Islam Bagi Baitulmal, Zakat, Wakaf: Penyata Kewangan 01 - 03/08/2023 3
68 The Art of Professional Judgement 06 - 08/06/2023 3
Program Kewangan
69 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Dalam Talian) 28/02 - 02/03/2023 3
70 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset 13 - 15/06/2023 3
71 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Dalam Talian) 24 - 26/10/2023 3
72 Pengenalan Pengurusan Kewangan: Perspektif PBT (Dalam Talian) 22 - 24/08/2023 3
73 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 13 - 16/02/2023 4
74 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Dalam Talian) 06 - 09/03/2023 4
75 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 15 - 18/05/2023 4
76 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Dalam Talian) 12 - 15/06/2023 4
77 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 10 - 13/07/2023 4
78 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Dalam Talian) 14 - 17/08/2023 4
79 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 11 - 14/09/2023 4
80 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Dalam Talian) 16 - 19/10/2023 4
81 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Dalam Talian) 08 - 09/11/2023 4
82 Pengurusan Belanjawan (Untuk Pengurus PTJ) 08 - 10/08/2023 3
83 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) 17 - 19/01/2023 3
84 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) 28/02 - 02/03/2023 3
85 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) 14 - 16/03/2023 3
86 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) 16 - 18/05/2023 3
87 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 20 - 22/06/2023 3
88 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) 11 - 13/07/2023 3
89 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) 15 - 17/08/2023 3
90 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) 12 - 14/09/2023 3
91 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) 17 - 19/10/2023 3
92 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Dalam Talian) 14 - 16/11/2023 3
93 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) 17 - 19/01/2023 3
94 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) 21 - 23/02/2023 3
95 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) 07 - 09/03/2023 3
96 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) 09 - 11/05/2023 3
97 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) 20 - 22/06/2023 3
98 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) 25 - 27/07/2023 3
99 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 22 - 24/08/2023 3
100 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) 19 - 21/09/2023 3
101 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) 24 - 26/10/2023 3
102 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Dalam Talian) 21 - 23/11/2023 3
103 Pengurusan Kewangan Peribadi (Dalam Talian) 14 - 16/03/2023 3
104 Pengurusan Kewangan Peribadi (Dalam Talian) 07 - 09/11/2023 3
105 Pengurusan Perolehan Kerajaan (Untuk Pengurus PTJ) 15 - 17/08/2023 3
106 Pengurusan Perolehan Kerja (Dalam Talian) 07 - 09/02/2023 3
107 Pengurusan Perolehan Kerja 25 - 27/09/2023 3
108 Perolehan Perkhidmatan Perunding 07 - 09/03/2023 3
109 Perolehan Perkhidmatan Perunding (Dalam Talian) 19 - 21/09/2023 3
110 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) 21 - 23/02/2023 3
111 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) 06 - 08/06/2023 3
112 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) 25 - 27/07/2023 3
113 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) 05 - 07/09/2023 3
114 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) 03 - 06/10/2023 3
115 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) 31/10 - 02/11/2023 3
116 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) 28/02 - 02/03/2023 3
117 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) 23 - 25/05/2023 3
118 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) 04 - 06/07/2023 3
119 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) 01 - 03/08/2023 3
120 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) 25 - 27/09/2023 3
121 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) (Dalam Talian) 24 - 26/10/2023 3
122 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 07 - 09/03/2023 3
123 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 01 - 03/08/2023 3
124 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Dalam Talian) 03 - 05/10/2023 3
125 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Dalam Talian) 07 - 09/11/2023 3
126 Sistem Belanjawan Negara 14 - 16/02/2023 3
127 Sistem Belanjawan Negara (Dalam Talian) 09 - 11/05/2023 3
128 Sistem Belanjawan Negara 10 - 12/10/2023 3
Program Sistem Maklumat Perakaunan
129 ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak 07 - 09/02/2023 3
130 ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak 06 - 08/06/2023 3
131 ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak 25 - 27/07/2023 3
132 ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak 10 - 12/10/2023 3
133 ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding 14 - 16/02/2023 3
134 ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding 20 - 22/06/2023 3
135 ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding 11 - 13/07/2023 3
136 ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding 05 - 07/09/2023 3
137 iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Dalam Talian) 07 - 09/03/2023 3
138 iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Dalam Talian) 30/05 - 01/06/2023 3
139 iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Dalam Talian) 04 - 06/07/2023 3
140 iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Dalam Talian) 05 - 07/09/2023 3
141 iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Dalam Talian) 07 - 09/11/2023 3
142 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) 21 - 23/02/2023 3
143 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) 23 - 25/05/2023 3
144 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) 25 - 27/07/2023 3
145 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) 15 - 17/08/2023 3
146 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) 19 - 21/09/2023 3
147 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) 07 - 09/11/2023 3
148 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) 07 - 09/02/2023 3
149 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) 16 - 18/05/2023 3
150 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) 13 - 15/06/2023 3
151 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) 22 - 24/08/2023 3
152 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) 19 - 21/09/2023 3
153 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) 17 - 19/10/2023 3
154 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) 14 - 16/02/2023 3
155 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) 16 - 18/05/2023 3
156 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) 20 - 22/06/2023 3
157 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) 11 - 13/07/2023 3
158 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) 15 - 17/08/2023 3
159 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) 17 - 19/10/2023 3
160 iGFMAS: Modul FM (Fund Management) 08 - 09/08/2023 2
161 iGFMAS: Modul FM (Fund Management) 03 - 04/10/2023 2
162 iGFMAS: Modul FM (Fund Management) 14 - 15/11/2023 2
163 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) 21 - 23/02/2023 3
164 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) 07 - 09/03/2023 3
165 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) 09 - 11/05/2023 3
166 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) 04 - 06/07/2023 3
167 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) 12 - 14/09/2023 3
168 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) 10 - 12/10/2023 3
169 iGFMAS: Modul MM (Material Management) 14 - 16/03/2023 3
170 iGFMAS: Modul MM (Material Management) 23 - 25/05/2023 3
171 iGFMAS: Modul MM (Material Management) 01 - 03/08/2023 3
172 iGFMAS: Modul MM (Material Management) 24 - 26/10/2023 3
173 iSPEKS: Modul Akaun Belum Terima (AR) 06 - 08/06/2023 3
174 iSPEKS: Modul Akaun Belum Terima (AR) 01 - 03/08/2023 3
175 iSPEKS: Modul Pengurusan Kontrak (COM) 22 - 24/08/2023 3
176 iSPEKS: Modul Pengurusan Kontrak (COM) 24 - 26/10/2023 3
177 iSPEKS: Modul Perolehan (PROC) 04 - 06/07/2023 3
178 iSPEKS: Modul Perolehan (PROC) 25 - 27/09/2023 3
179 MyCOST - Modul Outcome Based Costing (OBC) 30 - 31/05/2023 2
180 MyCOST - Modul Outcome Based Costing (OBC) 03 - 04/10/2023 2
181 MyCOST - Modul PTJ Based Costing (PBC) 07 - 09/02/2023 3
182 MyCOST - Modul PTJ Based Costing (PBC) 10 - 12/10/2023 3
183 MyCOST - Modul PTJ Based Costing (PBC) 07 - 09/11/2023 3
184 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 14 - 16/02/2023 3
185 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 14 - 16/03/2023 3
186 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 13 - 15/06/2023 3
187 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 04 - 06/07/2023 3
188 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 21 - 22/02/2023 2
189 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 09 - 10/05/2023 2
190 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 01 - 02/08/2023 2
191 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 24 - 25/10/2023 2
192 Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) 17 - 19/01/2023 3
193 Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) 06 - 08/06/2023 3
194 Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) 08 - 10/08/2023 3
Program Sistem Maklumat Perakaunan (Kursus Baharu)
195 iGFMAS (SAPGUI) - Peranan & Operasi Pejabat Perakaunan 07 - 09/03/2023 3
196 iGFMAS (SAPGUI) - Peranan & Operasi Pejabat Perakaunan 31/10 - 02/11/2023 3
197 Integrated Audit Report and Feedback Management Report (i-AREF) 22 - 24/08/2023 3
198 Integrated Audit Report and Feedback Management Report (i-AREF) 17 - 19/10/2023 3
199 iSPEKS : Modul Bajet 20 - 22/06/2023 3
200 iSPEKS : Modul Bajet 14 - 16/11/2023 3
201 iSPEKS : Modul Gaji 25 - 27/09/2023 3
202 iSPEKS : Modul Gaji 31/10 - 02/11/2023 3
203 iSPEKS : Modul Pelaburan 25 - 27/07/2023 3
204 iSPEKS : Modul Pelaburan 21- 23/11/2023 3
Program Pembangunan Kerjaya dan Kepakaran
205 Comprehensive Microsoft Publisher and Powerpoint 08 - 10/08/2023 3
206 Effective Communication in English (Dalam Talian) 12 - 14/06/2023 3
207 Effective Communication in English (Dalam Talian) 24 - 26/07/2023 3
208 Effective Communication in English (Dalam Talian) 14 - 16/08/2023 3
209 Effective Communication in English (Dalam Talian) 11 - 13/09/2023 3
210 Effective Communication in English (Dalam Talian) 16 - 18/10/2023 3
211 Effective Negotiation Skills (Dalam Talian) 03 - 05/10/2023 3
212 Microsoft Excel: Power Pivot 14 - 16/03/2023 3
213 Microsoft Excel: Power Pivot (Dalam Talian) 04 - 06/07/2023 3
214 Microsoft Excel: Analisis Data 16 - 18/05/2023 3
215 Microsoft Excel: Analisis Data (Dalam Talian) 05 - 07/09/2023 3
216 Microsoft Excel: Dashboard Reporting (Dalam Talian) 23 - 25/05/2023 3
217 Microsoft Excel: Dashboard Reporting 05 - 07/09/2023 3
218 Pembangunan Dashboard Analytic 04 - 06/09/2023 3
219 Pembangunan Profesionalisme Unggul (Dalam Talian) 28/02 - 02/03/2023 3
220 Pembangunan Profesionalisme Unggul (Dalam Talian) 04 - 06/07/2023 3
221 Pembangunan Profesionalisme Unggul 19 - 21/09/2023 3
222 Pembangunan Profesionalisme Unggul (Dalam Talian) 07 - 09/11/2023 3
223 Pemikiran Kreatif dan Analitikal (Dalam Talian) 08 - 10/08/2023 3
224 Pengurusan Krisis (Dalam Talian) 25 - 27/09/2023 3
225 Pengurusan Perubahan Organisasi (Dalam Talian) 07 - 09/08/2023 3
226 Pengurusan Risiko (Dalam Talian) 22 - 24/08/2023 3
227 Powerful Presentation by Microsoft Powerpoint (Dalam Talian) 13 - 15/06/2023 3
228 Powerful Presentation by Microsoft Powerpoint 15 - 17/08/2023 3
229 Skill in Microsoft Excel (Dalam Talian) 11 - 13/07/2023 3
Program Pembangunan Kerjaya dan Kepakaran (Kursus Baharu)
230 Microsoft Access: Database Management 06 - 08/03/2023 3
231 Pemikiran Kritis 06 - 08/06/2023 3
232 Pemikiran Strategik 13 - 15/02/2023 3
233 Penyelesaian Masalah 11 - 13/09/2023 3
234 Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Asas 06 - 08/02/2023 3
235 Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Asas 13 - 15/03/2023 3
236 Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Pertengahan 08 - 10/05/2023 3
237 Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Pertengahan 12 - 15/06/2023 3
238 Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Lanjutan 10 - 12/07/2023 3
239 Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Lanjutan 07 - 10/08/2023 3
240 Persediaan Pentauliahan ACL Certified Data Analyst (ACDA) - Lanjutan 02 - 05/10/2023 3
Zon Utara
241 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Perak) 04 - 06/07/2023 3
242 Pengurusan Perakaunan Deposit (Pulau Pinang) 07 - 09/02/2023 3
243 Pengurusan Perakaunan Panjar (Pulau Pinang) 14 - 16/03/2023 3
244 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Perlis) 14 - 16/02/2023 3
245 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Kedah) 14 - 16/03/2023 3
246 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Pulau Pinang) 20 - 22/06/2023 3
247 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Perak) 12 - 14/09/2023 3
248 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Pulau Pinang) 23 - 25/05/2023 3
249 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Pulau Pinang) 25 - 27/07/2023 3
250 Pengenalan Kepada MPSAS (Kedah) 09 - 11/05/2023 3
251 Pengenalan Kepada MPSAS (Perlis) 20 - 22/06/2023 3
252 iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Kedah) 12 - 14/09/2023 3
253 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Perak) 21 - 23/02/2023 3
254 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Kedah) 20 - 22/06/2023 3
255 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Perak) 09 - 11/05/2023 3
256 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Perlis) 25 - 27/07/2023 3
257 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Kedah) 11 - 13/07/2023 3
258 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Perlis) 25 - 27/09/2023 3
259 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Perlis) 23 - 25/05/2023 3
260 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Perak) 20 - 22/06/2023 3
Zon Selatan
261 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Johor) 13 - 15/03/2023 3
262 Pengurusan Perakaunan Deposit (Negeri Sembilan) 29 - 31/05/2023 3
263 Pengurusan Perakaunan Panjar (Johor) 12 - 14/06/2023 3
264 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Johor) 08 - 10/05/2023 3
265 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Negeri Sembilan) 11 - 13/07/2023 3
266 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Johor) 20 - 22/02/2023 3
267 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Negeri Sembilan) 15 - 17/08/2023 3
268 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Negeri Sembilan) 25 - 27/07/2023 3
269 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Melaka) 21 - 23/02/2023 3
270 Pengenalan Kepada MPSAS (Melaka) 17 - 19/01/2023 3
271 Pengenalan Kepada MPSAS (Negeri Sembilan) 14 - 16/03/2023 3
272 iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Melaka) 15 - 17/08/2023 3
273 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Johor) 03 - 05/07/2023 3
274 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Melaka) 25 - 27/07/2023 3
275 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Melaka) 06 - 08/06/2023 3
276 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Johor) 24 - 26/07/2023 3
277 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Negeri Sembilan) 16 - 18/05/2023 3
278 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Johor) 07 - 09/08/2023 3
279 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Melaka) 14 - 16/03/2023 3
280 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Negeri Sembilan) 20 - 22/06/2023 3
Zon Timur
281 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Terengganu) 07 - 09/02/2023 3
282 Pengurusan Perakaunan Deposit (Terengganu) 20 - 22/06/2023 3
283 Pengurusan Perakaunan Panjar (Pahang) 06 - 08/02/2023 3
284 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Terengganu) 14 - 16/03/2023 3
285 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Kelantan) 10 - 12/07/2023 3
286 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Kelantan) 06 - 08/02/2023 3
287 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Pahang) 20 - 22/06/2023 3
288 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Kelantan) 13 - 15/03/2023 3
289 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Pahang) 11 - 13/09/2023 3
290 Pengenalan Kepada MPSAS (Terengganu) 25 - 27/07/2023 3
291 Pengenalan Kepada MPSAS (Kelantan) 11 - 13/09/2023 3
292 iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Kelantan) 08 - 10/05/2023 3
293 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Terengganu) 23 - 25/05/2023 3
294 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Pahang) 14 - 16/08/2023 3
295 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Kelantan) 14 - 16/08/2023 3
296 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Pahang) 03 - 05/10/2023 3
297 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Pahang) 14 - 16/03/2023 3
298 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Kelantan) 12 - 14/06/2023 3
299 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Pahang) 25 - 27/07/2023 3
300 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Terengganu) 05 - 07/09/2023 3
Zon Sarawak
301 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Miri) 24 - 26/07/2023 3
302 Pengurusan Perakaunan Deposit (Sri Aman) 11 - 13/07/2023 3
303 Pengurusan Perakaunan Panjar (Sibu) 12 - 14/06/2023 3
304 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Sri Aman) 09 - 11/05/2023 3
305 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Kuching) 23 - 25/05/2023 3
306 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Kapit) 16 - 18/05/2023 3
307 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Limbang) 15 - 17/08/2023 3
308 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Sibu) 13 - 15/03/2023 3
309 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Kapit) 14 - 16/03/2023 3
310 Pengenalan Kepada MPSAS (Kuching) 08 - 10/02/2023 3
311 Pengenalan Kepada MPSAS (Sibu) 15 - 17/05/2023 3
312 iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Bintulu) 09 - 11/05/2023 3
313 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Miri) 15 - 17/08/2023 3
314 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Sarikei) 28 - 30/08/2023 3
315 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Sarikei) 23 - 25/05/2023 3
316 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Miri) 26 - 28/06/2023 3
317 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Kuching) 22 - 24/02/2023 3
318 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Bintulu) 13 - 15/03/2023 3
319 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Sri Aman) 14 - 16/02/2023 3
320 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Limbang) 20 - 22/06/2023 3
Zon Sabah
321 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Labuan) 06 - 08/03/2023 3
322 Pengurusan Perakaunan Deposit (Tawau) 16 - 18/05/2023 3
323 Pengurusan Perakaunan Panjar (Sandakan) 20 - 22/02/2023 3
324 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Sandakan) 13 - 15/03/2023 3
325 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Tawau) 14 - 16/03/2023 3
326 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Kota Kinabalu) 14 - 16/03/2023 3
327 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Tawau) 12 - 14/09/2023 3
328 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Tawau) 11 - 13/07/2023 3
329 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Labuan) 10 - 12/07/2023 3
330 Pengenalan Kepada MPSAS (Keningau) 13 - 15/03/2023 3
331 Pengenalan Kepada MPSAS (Kota Kinabalu) 16 - 18/05/2023 3
332 iGFMAS: Akauntabiliti Pengurus PTJ (Labuan) 06 - 08/09/2023 3
333 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Keningau) 08 - 10/05/2023 3
334 iGFMAS: Modul AR (Account Receivable) (Labuan) 15 - 17/05/2023 3
335 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Keningau) 12 - 14/06/2023 3
336 iGFMAS: Modul AP (Account Payable) (Sandakan) 19 - 21/06/2023 3
337 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Keningau) 14 - 16/02/2023 3
338 iGFMAS: Modul AA (Asset Accounting) (Kota Kinabalu) 20 - 22/06/2023 3
339 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Sandakan) 15 - 17/05/2023 3
340 iGFMAS: Modul HCM (Human Capital Management) (Kota Kinabalu) 15 - 17/08/2023 3

Hubungi Kami

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 1, Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya.
    +603-8882 1000
    +603-8889 5821
    korporat[at]anm[dot]gov[dot]my

Waktu Urusan Kaunter JANM Putrajaya
Isnin - Khamis : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 1.00 tengah hari - 2.00 petang)
Jumaat : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 12.15 tengah hari - 2.45 petang)
Sabtu, Ahad & Cuti Umum : Tutup