faq hubungi-kamiaduan   peta-laman
Carian:
Bil Kursus Tarikh Kursus Jangkamasa (Hari)
Program Perakaunan
1 Pengurusan Perakaunan Sektor Awam 08 - 10/02/2022 3
2 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 01 - 03/03/2022 3
3 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 28 - 30/06/2022 3
4 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 02 - 04/08/2022 3
5 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 13 - 15/09/2022 3
6 Pengurusan Perakaunan Perbelanjaan Sektor Awam 15 - 17/02/2022 3
7 Pengurusan Perakaunan Perbelanjaan Sektor Awam 14 - 16/06/2022 3
8 Pengurusan Perakaunan Perbelanjaan Sektor Awam 16 - 18/08/2022 3
9 Pengurusan Perakaunan Perbelanjaan Sektor Awam 04 - 06/10/2022 3
10 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 14 - 17/03/2022 4
11 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 27 - 30/06/2022 4
12 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 22 - 25/08/2022 4
13 Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan 29 - 31/03/2022 3
14 Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan 26 - 28/07/2022 3
15 Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan 27 - 29/09/2022 3
16 Pengenalan Kepada Perakaunan Forensik 22 - 24/03/2022 3
17 Pengenalan Kepada Perakaunan Forensik 19 - 21/07/2022 3
18 Perakaunan Forensik (Pertengahan) 09 - 11/08/2022 3
19 Perakaunan Forensik (Pertengahan) 13 - 15/09/2022 3
20 Pengenalan kepada MPSAS 01 - 03/03/2022 3
21 Pengenalan kepada MPSAS 20 - 22/09/2022 3
22 Pengenalan kepada MPSAS 01 - 03/11/2022 3
23 Pengenalan MPSAS : Perspektif PBT 23 - 25/08/2022 3
24 MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan 08 - 10/03/2022 3
25 MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan 28 - 30/06/2022 3
26 MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan 19 - 21/07/2022 3
27 MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan 27 - 29/09/2022 3
28 MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan 01 - 03/11/2022 3
29 MPSAS : Perakaunan Aset 29 - 31/03/2022 3
30 MPSAS : Perakaunan Aset 26 - 28/07/2022 3
31 MPSAS : Perakaunan Aset 06 - 08/09/2022 3
32 MPSAS : Perakaunan Aset 04 - 06/10/2022 3
33 MPSAS : Perakaunan Aset 08 - 10/11/2022 3
34 MPSAS : Perakaunan Hasil 15 - 17/02/2022 3
35 MPSAS : Perakaunan Hasil 22 - 24/03/2022 3
36 MPSAS : Perakaunan Hasil 02 - 04/08/2022 3
37 MPSAS : Perakaunan Hasil 04 - 06/10/2022 3
38 MPSAS : Perakaunan Hasil 08 - 10/11/2022 3
39 MPSAS : Perakaunan Belanja 08 - 10/02/2022 3
40 MPSAS : Perakaunan Belanja 29 - 31/03/2022 3
41 MPSAS : Perakaunan Belanja 07 - 09/06/2022 3
42 MPSAS : Perakaunan Belanja 02 - 04/08/2022 3
43 MPSAS : Perakaunan Belanja 11 - 13/10/2022 3
44 MPSAS 17 : Hartanah, Logi dan Peralatan 14 - 16/06/2022 3
45 MPSAS 31 : Aset Tak Ketara 24 - 26/05/2022 3
46 MPSAS : Persembahan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan Berkanun 19 - 21/07/2022 3
47 Prinsip Perakaunan Islam 08 - 10/03/2022 3
48 Perakaunan Pengurusan : Analisis Prestasi Kewangan Kementerian 26 - 28/07/2022 3
49 Perakaunan Pengurusan : Pengekosan 23 - 25/08/2022 3
50 Panduan Kawalan Terimaan (PKT) 08 - 10/03/2022 3
51 Panduan Kawalan Terimaan (PKT) 23 - 25/08/2022 3
52 Accounting for Non-Accounting Managers 21 - 23/06/2022 3
53 Accounting for Non-Accounting Managers 20 - 22/09/2022 3
Program Perakaunan (Kursus Baharu)
54 Pengenalan MPSAS : Perspektif Badan Berkanun 09 - 11/08/2022 3
55 MPSAS 13 : Pajakan 18 - 20/10/2022 3
56 MPSAS 13 : Pajakan 15 - 17/11/2022 3
57 MPSAS 21 dan 26 : Penjelasan Aset 25 - 27/10/2022 3
58 MPSAS 21 dan 26 : Penjelasan Aset 22 - 24/11/2022 3
59 MPSAS 28, 29 dan 30 : Instrumen Kewangan 11 - 13/10/2022 3
60 MPSAS 28, 29 dan 30 : Instrumen Kewangan 01 - 03/11/2022 3
61 Penutupan Akaun Akhir Tahun (PAT) 27 - 28/09/2022 2
62 Penutupan Akaun Akhir Tahun (PAT) 25 - 26/10/2022 2
63 Perakaunan Forensik (Lanjutan) 11 - 13/10/2022 3
64 Risk Based Auditing 21 - 23/06/2022 3
65 Risk Based Auditing 23 - 25/08/2022 3
Program Kewangan
66 Pengurusan Kewangan Sektor Awam 08 - 10/02/2022 3
67 Pengurusan Kewangan Sektor Awam 15 - 17/03/2022 3
68 Pengurusan Kewangan Sektor Awam 26 - 28/07/2022 3
69 Pengurusan Kewangan Sektor Awam 09 - 11/08/2022 3
70 Pengurusan Kewangan Sektor Awam 06 - 08/09/2022 3
71 Pengurusan Kewangan Sektor Awam 18 - 20/10/2022 3
72 Pengenalan Pengurusan Kewangan : Perspektif PBT 21 - 23/06/2022 1
73 Sistem Belanjawan Negara 10 - 12/05/2022 3
74 Sistem Belanjawan Negara 07 - 09/06/2022 3
75 Sistem Belanjawan Negara 13 - 15/09/2022 3
76 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 25 - 27/01/2022 3
77 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 15 - 17/02/2022 3
78 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 01 - 03/03/2022 3
79 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 10 - 12/05/2022 3
80 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 07 - 09/06/2022 3
81 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 26 - 28/07/2022 3
82 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 09 - 11/08/2022 3
83 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 06 - 08/09/2022 3
84 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 11 - 13/10/2022 3
85 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 01 - 03/11/2022 3
86 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 19 - 21/01/2022 3
87 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 22 - 24/02/2022 3
88 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 29 - 31/03/2022 3
89 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 17 - 19/05/2022 3
90 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 14 - 16/06/2022 3
91 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 04 - 06/07/2022 3
92 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 16 - 18/08/2022 3
93 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 13 - 15/09/2022 3
94 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 18 - 20/10/2022 3
95 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 08 - 10/11/2022 3
96 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 21 - 24/02/2022 4
97 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 14 - 17/03/2022 4
98 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 23 - 26/05/2022 4
99 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 20 - 23/06/2022 4
100 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 18 - 21/07/2022 4
101 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 15 - 18/08/2022 4
102 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 12 - 15/09/2022 4
103 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 10 - 13/10/2022 4
104 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan 07 - 10/11/2022 4
105 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset 10 - 12/05/2022 3
106 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset 20 - 22/09/2022 3
107 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 08 - 10/02/2022 3
108 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 17 - 19/05/2022 3
109 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 04 - 15/07/2022 3
110 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 18 - 20/10/2022 3
111 Pengurusan Perolehan Kerja 29 - 31/03/2022 3
112 Pengurusan Perolehan Kerja 27 - 29/09/2022 3
113 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) 15 - 17/02/2022 3
114 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) 15 - 17/03/2022 3
115 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) 28 - 30/06/2022 3
116 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) 16 - 18/08/2022 3
117 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) 20 - 22/09/2022 3
118 Perolehan Secara Pembelian Terus & Sebutharga B (Bekalan & Perkhidmatan) 25 - 27/10/2022 3
119 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) 22 - 24/02/2022 3
120 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) 22 - 24/03/2022 3
121 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) 07 - 09/06/2022 3
122 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) 19 - 21/07/2022 3
123 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) 06 - 08/09/2022 3
124 Perolehan Secara Sebutharga & Tender (Bekalan & Perkhidmatan) 04 - 06/10/2022 3
125 Perolehan Khidmat Perunding 28 - 30/03/2022 3
126 Perolehan Khidmat Perunding 02 - 04/08/2022 3
127 Pengurusan Kewangan Peribadi 02 - 04/08/2022 3
Program Kewangan (Kursus Baharu)
128 Perancangan Pengurusan Kewangan Projek Pembangunan (RMK) 25 - 27/10/2022 3
129 Pengurusan Belanjawan (Untuk Pengurus PTJ) 14 - 16/06/2022 3
130 Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan (Untuk Pengurus PTJ) 21 - 23/06/2022 3
131 Pengurusan Perolehan Kerajaan (Untuk Pengurus PTJ) 15 - 17/11/2022 3
132 Pengurusan Kewangan Persatuan & Kelab 09 - 11/08/2022 3
Program Sistem Maklumat Perakaunan
133 ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak 22 - 24/02/2022 3
134 ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak 29 - 31/03/2022 3
135 ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak 07 - 09/06/2022 3
136 ePerolehan : Pembelian Terus & Pengurusan Kontrak 19 - 21/07/2022 3
137 ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding 08 - 10/02/2022 3
138 ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding 08 - 10/03/2022 3
139 ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding 05 - 07/07/2022 3
140 ePerolehan : Sebutharga, Tender & eBidding 20 - 22/09/2022 3
141 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 22 - 24/02/2022 3
142 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 01 - 03/03/2022 3
143 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 28 - 30/06/2022 3
144 Sistem Pengurusan Aset (SPA) 26 - 08/07/2022 3
145 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 15 - 17/02/2022 3
146 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 01 - 03/03/2022 3
147 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 07 - 09/06/2022 3
148 Sistem Pengurusan Stor (SPS) 02 - 04/08/2022 3
149 MySPATA : Sistem Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan 15 - 17/03/2022 3
150 MySPATA : Sistem Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan 06 - 08/09/2022 3
151 Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) 22 - 24/02/2022 3
152 Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) 28 - 30/06/2022 3
153 Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) 09 - 11/08/2022 3
154 iGFMAS : Modul AR (Account Receivable) 08 - 10/02/2022 3
155 iGFMAS : Modul AR (Account Receivable) 24 - 26/05/2022 3
156 iGFMAS : Modul AR (Account Receivable) 14 - 16/06/2022 3
157 iGFMAS : Modul AR (Account Receivable) 26 - 28/07/2022 3
158 iGFMAS : Modul AR (Account Receivable) 23 - 25/08/2022 3
159 iGFMAS : Modul AR (Account Receivable) 11 - 13/10/2022 3
160 iGFMAS : Modul MM (Material Management) 15 - 17/03/2022 3
161 iGFMAS : Modul MM (Material Management) 21 - 23/06/2022 3
162 iGFMAS : Modul MM (Material Management) 05 - 07/07/2022 3
163 iGFMAS : Modul MM (Material Management) 02 - 04/08/2022 3
164 iGFMAS : Modul MM (Material Management) 13 - 15/09/2022 3
165 iGFMAS : Modul MM (Material Management) 18 - 20/10/2022 3
166 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 22 - 24/02/2022 3
167 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 22 - 24/03/2022 3
168 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 14 - 16/06/2022 3
169 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 19 - 21/07/2022 3
170 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 06 - 18/09/2022 3
171 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) 25 - 27/10/2022 3
172 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 15 - 17/02/2022 3
173 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 29 - 31/03/2022 3
174 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 24 - 26/05/2022 3
175 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 23 - 25/08/2022 3
176 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 27 - 29/09/2022 3
177 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) 01 - 03/11/2022 3
178 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 08 - 10/03/2022 3
179 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 24 - 26/05/2022 3
180 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 28 - 30/06/2022 3
181 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 19 - 21/07/2022 3
182 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 13 - 15/09/2022 3
183 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 08 - 10/11/2022 3
184 iGFMAS : Akauntabiliti Pengurus PTJ 22 - 24/03/2022 3
185 iGFMAS : Akauntabiliti Pengurus PTJ 05 - 07/07/2022 3
186 iGFMAS : Akauntabiliti Pengurus PTJ 09 - 11/08/2022 3
187 iGFMAS : Akauntabiliti Pengurus PTJ 27 - 29/09/2022 3
188 iGFMAS : Akauntabiliti Pengurus PTJ 01 - 03/11/2022 3
189 ACL : Pengenalan Analisis Data iGFMAS 25 - 27/01/2022 3
190 ACL : Pengenalan Analisis Data iGFMAS 07 - 09/06/2022 3
191 ACL : Pengenalan Analisis Data iGFMAS 23 - 25/08/2022 3
Program Sistem Maklumat Perakaunan (Kursus Baharu)
192 iGFMAS : Modul FM (Fund Management) 27 - 29/09/2022 3
193 iGFMAS : Modul FM (Fund Management) 08 - 10/11/2022 3
194 iSPEKS : Modul Perolehan (PROC) 18 - 20/10/2022 3
195 iSPEKS : Modul Perolehan (PROC) 08 - 10/11/2022 3
196 iSPEKS : Modul Pengurusan Kontrak (CoM) 16 - 18/08/2022 3
197 iSPEKS : Modul Pengurusan Kontrak (CoM) 06 - 08/09/2022 3
198 iSPEKS : Modul Akaun Terima (AR) 25 - 27/10/2022 3
199 iSPEKS : Modul Akaun Terima (AR) 01 - 03/11/2022 3
200 MyCOST 16 - 18/08/2022 3
201 MyCOST 13 - 15/09/2022 3
202 Pemantapan Pematuhan Standard Accounting System for Government Agencies (SAGA) di Agensi Kerajaan 08 - 10/11/2022 3
Program Pembangunan Kerjaya dan Kepakaran
203 Pengurusan Perubahan Organisasi 08 - 10/03/2022 3
204 Pengurusan Krisis 17 - 19/05/2022 3
205 Effective Negotiation Skills 05 - 07/07/2022 3
206 Effective Communication in English 15 - 17/02/2022 3
207 Effective Communication in English 17 - 19/05/2022 3
208 Effective Communication in English 14 - 16/06/2022 3
209 Effective Communication in English 16 - 18/08/2022 3
210 Pembangunan Profesionalisme Berkarismatik 25 - 27/01/2022 3
211 Pembangunan Profesionalisme Berkarismatik 15 - 17/03/2022 3
212 Pembangunan Profesionalisme Berkarismatik 14 - 16/06/2022 3
213 Pembangunan Profesionalisme Berkarismatik 16 - 18/08/2022 3
214 Pembangunan Profesionalisme Berkarismatik 11 - 13/10/2022 3
215 Microsoft Excel : Dashboard Reporting 19 - 21/01/2022 3
216 Microsoft Excel : Dashboard Reporting 20 - 22/09/2022 3
217 Skill in Microsoft Excel 17 - 19/05/2022 3
218 Skill in Microsoft Excel 09 - 11/08/2022 3
219 Comprehensive Microsoft Publisher and Powerpoint 25 - 27/01/2022 3
220 Comprehensive Microsoft Publisher and Powerpoint 17 - 19/05/2022 3
221 Microsoft Excel : Analisis Data 08 - 10/03/2022 3
222 Microsoft Excel : Analisis Data 06 - 08/09/2022 3
223 Powerful Presentation by Microsoft Powerpoint 21 - 23/06/2022 3
224 Powerful Presentation by Microsoft Powerpoint 04 - 06/10/2022 3
Program Pembangunan Kerjaya dan Kepakaran (Kursus Baharu)
225 Pengukuhan Semangat Berpasukan 22 - 24/03/2022 3
226 Pengukuhan Semangat Berpasukan 02 - 04/08/2022 3
227 Pengurusan Risiko 01 - 03/11/2022 3
228 Pemikiran Kreatif dan Analitikal 20 - 22/09/2022 3
229 Pembangunan Dashboard Analytic 11 - 13/10/2022 3
230 Microsoft Excel : Power Pivot 04 - 06/10/2022 3
Zon Utara
231 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Pulau Pinang) 22 - 24/02/2022 3
232 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar (Perak) 05 - 08/09/2022 4
233 Kod Perakaunan iGFMAS (Perlis) 24 - 25/05/2022 2
234 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Kedah) 06 - 08/09/2022 3
235 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Pulau Pinang) 22 - 24/03/2022 3
236 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Perlis) 22 - 24/03/2022 3
237 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Perak) 21 - 23/06/2022 3
238 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) (Kedah) 22 - 24/03/2022 3
239 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) (Perlis) 14 - 16/06/2022 3
240 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) (Pulau Pinang) 21 - 23/06/2022 3
241 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) (Kedah) 23 - 25/08/2022 3
242 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) (Perak) 12 - 14/04/2022 3
243 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) (Pulau Pinang) 24 - 26/05/2022 3
244 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) (Pulau Pinang) 26 - 28/07/2022 3
245 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) (Kedah) 11 - 13/10/2022 3
246 MPSAS : Perakaunan Aset (Kedah) 26 - 28/07/2022 3
247 MPSAS : Perakaunan Hasil (Perak) 22 - 24/03/2022 3
248 MPSAS : Perakaunan Belanja (Perak) 16 - 18/08/2022 3
249 Microsoft Excel : Analisis Data (Perlis) 26 - 28/07/2022 3
250 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint (Perlis) 09 - 11/08/2022 3
Zon Selatan
251 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Melaka) 15 - 17/03/2022 3
252 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar (Negeri Sembilan) 18 - 21/07/2022 4
253 Kod Perakaunan iGFMAS (Negeri Sembilan) 16 - 17/03/2022 2
254 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Melaka) 22 - 24/02/2022 3
255 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Melaka) 25 - 27/01/2022 3
256 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Melaka) 27 - 29/06/2022 3
257 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Johor) 21 - 23/02/2022 3
258 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) (Johor) 17 - 19/05/2022 3
259 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) (Negeri Sembilan) 17 - 19/05/2022 3
260 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) (Johor) 28 - 30/03/2022 3
261 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) (Negeri Sembilan) 14 - 16/06/2022 3
262 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) (Melaka) 07 - 09/06/2022 3
263 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) (Johor) 07 - 09/06/2022 3
264 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) (Negeri Sembilan) 27 - 29/06/2022 3
265 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) 24 - 26/05/2022 3
266 MPSAS : Perakaunan Aset (Melaka) 26 - 28/07/2022 3
267 MPSAS : Perakaunan Hasil (Negeri Sembilan) 21 - 23/06/2022 3
268 MPSAS : Perakaunan Belanja (Johor) 07 - 09/03/2022 3
269 Microsoft Excel : Analisis Data (Johor) 18 - 20-07/2022 3
270 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint (Negeri Sembilan) 22- 24/03/2022 3
Zon Timur
271 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Kelantan) 15 -18/08/2022 3
272 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar (Terengganu) 07 - 10/03/2022 4
273 Kod Perakaunan iGFMAS (Kelantan) 21 - 22/02/2022 2
274 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Terengganu) 29 - 31/03/2022 3
275 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Kelantan) 14 - 16/03/2022 3
276 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Terengganu) 23 - 25/05/2022 3
277 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Kelantan) 13 - 15/06/2022 3
278 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) (Kelantan) 20 - 22/07/2022 3
279 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) (Pahang) 23 - 25/05/2022 3
280 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) (Pahang) 29 - 31/03/2022 3
281 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) (Terengganu) 26 - 28/06/2022 3
282 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) (Pahang) 17 - 19/05/2022 3
283 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) (Terengganu) 19 - 20/07/2022 3
284 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) (Pahang) 21 - 23/06/2022 3
285 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) (Kelantan) 25 - 27/07/2022 3
286 MPSAS : Perakaunan Aset (Pahang) 22 - 24/02/2022 3
287 MPSAS : Perakaunan Hasil (Kelantan) 05 - 07/09/2022 3
288 MPSAS : Perakaunan Belanja (Terengganu) 28 - 30/08/2022 3
289 Microsoft Excel : Analisis Data (Pahang) 23 - 25/08/2022 3
290 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint (Pahang) 04 - 06/10/2022 3
Zon Sarawak
291 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Sibu) 07 - 09/03/2022 3
292 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar (Miri) 01 - 04/03/2022 4
293 Kod Perakaunan iGFMAS (Limbang) 11 - 12/04/2022 2
294 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Bintulu) 07 - 09/03/2022 3
295 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Bintulu) 17 - 19/05/2022 3
296 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Kuching) 07 - 09/03/2022 3
297 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Kuching) 15 - 17/02/2022 3
298 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) (Miri) 04 - 06/04/2022 3
299 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) (Sibu) 27 - 29/06/2022 3
300 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) (Sri Aman) 08 - 10/02/2022 3
301 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) (Kapit) 18 - 20/05/2022 3
302 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) (Sri Aman) 08 - 10/03/2022 3
303 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) (Limbang) 13 - 15/06/2022 3
304 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) (Sarikei) 21 - 23/06/2022 3
305 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) (Sibu) 26 - 28/07/2022 3
306 MPSAS : Perakaunan Aset (Kapit) 23 - 25/03/2022 3
307 MPSAS : Perakaunan Hasil (Sri Aman) 10 - 12/05/2022 3
308 MPSAS : Perakaunan Belanja (Sarikei) 26 - 28/07/2022 3
309 Microsoft Excel : Analisis Data (Kuching) 22 - 24/03/2022 3
310 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint (Miri) 04 - 06/07/2022 3
Zon Sabah
311 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam (Sandakan) 21 - 23/03/2022 3
312 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar (Keningau) 14 - 17/03/2022 4
313 Kod Perakaunan iGFMAS (Tawau) 15 - 16/03/2022 2
314 Pengurusan Emolumen Sektor Awam (Labuan) 16 - 18/03/2022 3
315 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam (Keningau) 17 - 19/05/2022 3
316 Pengenalan Pengurusan dan Perakaunan Aset (Kota Kinabalu) 14 - 16/03/2022 3
317 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan (Keningau) 13 - 15/06/2022 3
318 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) (Tawau) 24 - 26/05/2022 3
319 iGFMAS : Modul AR (Accounts Receivable) (Sandakan) 13 - 15/06/2022 3
320 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) (Kota Kinabalu) 17 - 19/05/2022 3
321 iGFMAS : Modul AP (Accounts Payable) (Tawau) 19 - 21/07/2022 3
322 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) (Sandakan) 18 - 20/07/2022 3
323 iGFMAS : Modul AA (Asset Accounting) (Labuan) 20 - 22/07/2022 3
324 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) (Tawau) 06 - 08/09/2022 3
325 iGFMAS : Modul HCM (Human Capital Management) (Labuan) 07 - 09/09/2022 3
326 MPSAS : Perakaunan Aset (Labuan) 23 - 25/05/2022 3
327 MPSAS : Perakaunan Hasil (Sandakan) 14 - 16/02/2022 3
328 MPSAS : Perakaunan Belanja (Kota Kinabalu) 19 - 21/07/2022 3
329 Microsoft Excel : Analisis Data (Kota Kinabalu) 20 - 22/09/2022 3
330 Powerful Presentation By Microsoft Powerpoint (Keningau) 18 - 20/07/2022 3

Hubungi Kami

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 1, Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya.
    +603-8882 1000
    +603-8889 5821
    korporat[at]anm[dot]gov[dot]my

Waktu Urusan Kaunter JANM Putrajaya
Isnin - Khamis : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 1.00 tengah hari - 2.00 petang)
Jumaat : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 12.15 tengah hari - 2.45 petang)
Sabtu, Ahad & Cuti Umum : Tutup