Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%
fb ikon  ig ikon  utube ikon  tiktok icon  rss ikon
faq hubungi-kami aduan    peta-laman
 
[note type="danger" style="4"] Note: This contents only available in Malay version.[/note]

JATA NEGARA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERAKAUNAN DAN PENGURUSAN

 KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN DAN PENYENGGARAAN BAGI PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
JENIS TAWARAN : Terbuka
KOD BIDANG : 

Kod Bidang

Bidang

Sub Bidang

Pecahan Sub Bidang

21 01

05

ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)

PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN

TELECOMMUNICATION/NETWORKING-SUPPLY PRODUCT,INFRASTRUCTURE, SERVICES INCLUDING MAINTENANCE

TARIKH MULA TAWARAN : 27/05/2024
TARIKH TUTUP TAWARAN : 19/06/2024
TEMPOH SAH LAKU : 180
LOKALITI :Semua Negeri

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Klik di sini untuk maklumat lanjut.