SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI JANM

faq hubungi-kamiaduan   peta-laman
Info Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

2021

Bulan e-Pinjaman Komputer e-Penyata Gaji & Laporan eMAKLUM eWTD e-Peperiksaan e-Kursus e-SPL (IPN) e-Perkhidmatan e-Vendor AReF
Jan 1 2,557,122 339,298 1,000,398 175 230 12,503 4,396 47,169 131
Feb 3 1,734,498 1,004,020 263,101 306 3,979 27,074 3,392 68,213 59
Mar 1 1,997,433 905,675 339,653 3,764 3,027 29,281 4,156 66,224 72
Apr 4 2,000,266‚Äč 466,053 278,045 2,369 5,457 15,624 2,422 73,536 98
Mei 3 1,642,457   322,618  192,571  1,297 2,929   6,424 2,096  51,986 49
Jun  14  1,618,146  290,710 302,378   852  484  20,822  1,360  52,019  166
Jul  3 1,591,428   245,514  825,050  182 2,673    38,467 411  92,778  48
Ogos  9  1,735,881  341,260 470,732   308 1,115   47,366 1,812   75,225 32
Sept  4  1,733,739  522,511  313,560  241  2,947 41,828  2,846  106,266 32 
Okt 2  1,791,365  626,520  295,620  258  1,149 35,469   1,980  77,452 77 
Nov                    
Dis                    
JUMLAH 44 18,402,335 5,064,179 4,281,108 9,752 23,990 274,858 24,871 710,868 732

2020


Bulan e-Pinjaman Komputer e-Penyata Gaji & Laporan e-Maklum eWTD e-Peperiksaan e-Kursus e-SPL (IPN) e-Perkhidmatan e-Vendor AReF
Jan 5,269 2,063,361 160,851 2,866,921 392 1991 27,539 4,670 23,335 120
Feb 4,427 1,736,226 467,605 586,959 159 923 25,803 2,620 90,344 245
Mac 3,379 2,047,687 481,138 366,086 146 219 14,048 1,364 180,002 85
Apr 4,890 3,724,279 378,634 420,359 2,445 130 670 1,342 180,980 43
Mei 2,258 1,860,623 206,594 277,687 159 49 1,120 2,709 31,163 27
Jun 3,942 1,889,820 207,293 329,997 271 251 3047 6,953 71,819 93
Jul 9,820 1,290,976 177,823 330,227 175 666 8,129 3,224 75,084 190
Ogos 3,955 1,849,896 213,952 677,125 56 2,302 14,991 8,909 93,210 215
Sept 2,936 1,788,800 383,293 273,761 242 2,859 16,979 6,868 99,299 326
Okt 3,951 2,343,534 601,426 198,024 168 995 13,350 3,284 94,530 520
Nov 4,010 1,591,892 771,780 284,661 50 216 7,706 2,688 90,332 203
Dis 5,377 1,394,299 305,687 720,520 96 342 1,398 4,963 34,937 107
JUMLAH 54,214 23,581,393 4,356,076 7,332,327 4,359 10,943 134,780 49,594 971,825 2,174

2019


Bulan e-Pinjaman Komputer e-Penyata Gaji & Laporan e-Maklum eWTD e-Peperiksaan e-Kursus e-SPL (IPN) e-Perkhidmatan e-Vendor AReF
Jan 6,671 2,090,718 314,204 - 284 608 4,821 3,671 47,336 85
Feb 3,582 1,764,341 627,521 - 263 334 2,996 3,313 36,767 100
Mac 5,171 1,967,286 820,821 - 664 611 2,443 5,280 51,516 74
Apr 5,869 2,156,590 909,246 - 987 1,682 1,635 3,333 40,204 114
Mei 6,794 2,277,237 725,389 - 244 148 1,050 5,113 39,172 103
Jun 5,772 2,098,724 500,364 - 2,962 396 1,145 3,561 26,266 81
Jul 6,831 2,315,394 594,782 - 11,763 1,199 1,689 3,291 40,544 87
Ogos 5,664 1,561,768 648,554 - 1,381 1,067 940 2,762 45,558 110
Sept 4,010 1,818,463 697,360 - 935 1,021 806 2,258 46,509 68
Okt 3,844 1,867,105 517,732 - 581 966 339 5,016 59,597 78
Nov 5,147 1,394,659 341,306 1,628 385 685 1,268 2,268 55,360 121
Dis 5,615 1,857,551 177,983 1,833 1,844 235 3,159 2,218 24,029 129
JUMLAH 64,970 23,169,836 6,875,262 3,511 22,293 8,952 22,291 42,084 512,858 1,150

2018


Bulan e-Pinjaman Komputer  e-Penyata Gaji & Laporan e-Maklum e-Peperiksaan  e-Kursus   e-SPL (IPN) SAA e-Perkhidmatan e-CPS e-Vendor 
Jan  9,053 2,705,159   354,062 343  826   9,679 1,070  418   25 109,260 
Feb  14,955  1,549,797  317,858  217 915  49,072  552   4,116 21  237,466 
Mac  9,119 2,523,461  536,758  197 714  7,113   357 3,782   37 341,524
Apr 5,755 2,114,514 442,570 3,815 1,101 3,386 401 4,432 7 288,432
Mei 5,066 2,184,401 381,990 1,615 287 808 318 4,387 0 216,852
Jun 5,336  2,025,531  376,682   1,823 644   906 207   3,536  5  123,666
Jul  11,131 2,263,183 665,280  10,085   632  1,773  342  3,851  1  138,111
Ogos  4,714  1,535,199  571,979  1,694  1,339  1,109  311  4,459  5  118,870
Sept  4,552  1,852,667  1,086,276  1,964  1,026  1,012  246  3,339  0  107,757
Okt  4,042  1,797,477  1,141,568  767  1,180  854  295  3,724  0  126,940
Nov  4,059  1,335,216  887,352  114  581  337  238  2,622  3  72,781
Dis  4,194  1,730,375  455,882  122  337  201  385  2,807  5  40,677
JUMLAH 73,289 23,616,980 7,218,257 22,756 9,582 76,250 4,722 41,473  109  1,922,336

2017


Bulan e-Pinjaman Komputer  e-Penyata Gaji & Laporan e-Maklum e-Peperiksaan  e-Kursus   e-SPL (IPN) SAA e-Perkhidmatan e-CPS  e-Vendor 
Jan 4,579 2,025,121 215,896 222 506 22,157 74 13,171 88  
Feb 6,364 1,706,245 723,888 138 314 13,632 274 8,127 74  
Mac 3,171 1,835,656 941,169 565 1,032 11,493 13 5,855 6  
Apr 5,747 2,152,453 1,288,872 1,955 735 7,231 25 11,523 38  
Mei 4,192 1,779,779 1,652,739 455 468 3,881 267 6,426 152  
Jun 3,825 1,840,894 1,986,250 1,185 706 2,564 9 3,660 29  
Jul 7,818 2,119,804 2,293,232 10,731 982 4,649 491 4,815 12  
Ogos  8,445 1,879,866   2,593,442  1,764  1,274  4,986  464  4,962  45  
Sept 4,674  1,379,549  2,862,255  2,489   1,552 3,506   69  4,740  16  
Okt  5,020  1,721,056  3,214,132 683  1,408  19,935   26  4,901  18  
Nov 6,998  1,568,664  3,499,779  48  203  1,349   426 3,117   35  
Dis  6,268 1,499439  3,720,680   131 200  3,427   10 3,027   17  
JUMLAH 67,101 21,508,526 24,992,334 20,366 9,350 98,810 2,148 74,324 558  

2016


Bulan e-Pinjaman Komputer  e-Penyata Gaji & Laporan e-Maklum e-Peperiksaan  e-Kursus   e-SPL (IPN) SAA AGHR e-Perkhidmatan e-CPS 
Jan 9,124,095 1,961,863 191,515 330 213 29,622 193 831 1,986 275
Feb 13,283 1,727,090 295,461 5,671 274 20,677 46 535 2,201 161
Mac 62,476 2,029,570 582,713 6,533 1,417 12,695 553 899 1,846 164
Apr 96,348 1,871,069 690,170 6,878 1,837 7,297 233 1,210 1,457 193
Mei 110,248 1,662,356 1,642,249 55,885 1,275 4,617 39 2,117 1,305 132
Jun  176,842 2,139,606  2,034,804 3,271   634 2,966  10  2,277  1,241  147 
Jul 205,985  3,562,787  2,428,998  5,903  1,005  3,037  833  2,965  168 
Ogos 213,691  2,040,618   2,799,487 1,925  213  3,549   404 1,623  1,204   94
Sept  220,000 1,441,718   3,118,178 12,974  1,151  3,897  304  977  992  112 
Okt  228,852 1,391,201  3,469,376  2,061  1,860  3,302  188  1,093   1,661  99 
Nov  205,184  1,697,320  3,801,717  238  691 2,348   285  635 2,825  555 
Dis 227,611  1,568,601  48,367  69  179  2,096  39  601  4,517  75
JUMLAH 10,884,615
23,093,799
21,103,035 101,738
10,749
96,103
2,295
13,631
24,200
2,175

2015


Bulan e-Pinjaman Komputer  e-Penyata Gaji & Laporan
e-Maklum e-Peperiksaan  e-Kursus  Self Assessment Audit eP2P (AGHR) e-Perkhidmatan  e-CPS e-SPL (IPN)
Jan 213,961 2,483,939 214,984 219 985 561 1,085 2,423 467 258
Feb 119,127 1,253,397 232,929 4,580 323 90 755 1,524 141 1,467
Mac 296,803 1,673,381 527,076 7,862 1,961 124 1,686 1,936 84 2,536
Apr 361,065 1,526,891 656,111 7,879 2,415 23 1,634 1,747 350 2,245
Mei 422,021 1,270,064 1,049,470 7,470 1,653 15 1,484 1,513 107 2,404
Jun 161,365 1,622,351 1,232,372 18,984 1,710 66 1,125 1,603 283 1,202
Jul 190,288 1,555,722 1,896,721 2,475 719 10 1,258 1,172 357 152
Ogos 190,189 1,555,722 1,766,998 7,899 950 7 889 1,135 252 1,216
Sept 207,120 1,145,846 2,190,145 1,121 1,245 6 874 1,186 181 3,531
Okt 137,625 1,436,396 2,106,551 785 1,207 10 980 1,437 317 5,049
Nov 98,358 1,636,931 2,573,672 284 831 10 1,258 1,480 189 2,885
Dis 2,378,267 1,602,254 2,530,475 185 333 23 1,078 1,211 174 4,881
JUMLAH 4,776,189 18,599,93 16,977,504 59,743 13,999 945 14,106 18,367 2,902 27,826

2014


Bulan e-Pinjaman Komputer e-Penyata Gaji & Laporan e-Maklum
e-Peperiksaan e-Kursus Self Assessment Audit eP2P (AGHR)
Jan 118,153 1,694,249 162,044 0 0 79 0
Feb 103,526 1,386,516 204,301 3,836 250 94 387
Mac 115,361 1,346,827 149,887 0 0 90 110
Apr 132,834 1,689,076 227,402 2,266 1,042 25 511
Mei 142,195 1,793,661 222,941 0 781 9 213
Jun 79,615 1,311,538 243,157 5,998 2,229 49 1,386
Jul 114,644 2,094,036 286,730 1,113 2,716 270 568
Ogos 113,742 1,350,096 225,286 616 1,691 182 524 
Sept 136,370 1,435,337 260,515 456 1,467 33 265
Okt 66,281 1,678,194 295,623 495 915 31 452
Nov 84,485 1,237,677 292,518 102 890 17 1,346
Dis 168,558 1,515,035 263,902 78 579 20 1,118
JUMLAH 1,207,206 17,017,207 2,570,404 14,960 12,560 879  6,880

2013


Bulan ePinjaman  Komputer e-Peperiksaan e-Maklum e-Penyata Gaji e-Kursus Self Assessment Audit eP2P
Jan 638 173 95,395 1,628,169 668 - 316
Feb - 3,784 97,875 1,392,565 250  98 215
Mac - 10,302 75,405 4,833,296 250 56 91
Apr 70  129,066  1,831,269 250 176
Mei 2843 148,871  1,473,921 250  298  313
Jun - 154,471  1,642,890 170  114  52 
Jul 69,271  213,015 4,268,043 - 44
Ogos 63,021 0 146,988  1,748,244 0 52  
Sept 63,790 0 156,522 1,768,210 17 482 91
Okt 73,983 0 225,353 1,811,648 0 479 253
Nov 83,210 0 272,433 1,689,982 0 149 158
Dis 105,080 0 270,857 1,683,330 0 282 47
JUMLAH 458,993 17,102 1,715,664 22,255,113 1,838 2,054 1,712

2012


Bulan ePinjaman  Komputer e-Peperiksaan e-Maklum e-Penyata
Gaji & Laporan
e-Kursus Self Assessment Audit eP2P
Jan 8,459 0 258,686 1,366,160 1,024 119 -
Feb 9,969 0 247,450 1,096,363 1,565 26 -
Mac 5,401 12,000 254,745 1,432,564 60 86 -
Apr 2,604 - 238,357 2,802,434 - 560 -
Mei - 11,679 316,145 1,524,383 600 831 -
Jun 88 11,371 242,910 1,666,683 350 418 3,658
Jul - 0 416,070  2,425,538 250 237 683
Ogos 9 2,099 306,707 2,077,891 250 80 314
Sept - 9,796 167,518 1,543,617 126 73 343
Okt 21 9,809 14,1551 1,568216 129 207 299
Nov 20 3,074 89,577 1,433,871 0 165 1,800
Dis 59 7 301,559 2,072,204 39 41 320
JUMLAH 26,630 59,835 2,981,414 22,568,277 4,479 2,218 7,417

Hubungi Kami

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 1, Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya.
    +603-8882 1000
    +603-8889 5821
    korporat[at]anm[dot]gov[dot]my

Waktu Urusan Kaunter JANM Putrajaya
Isnin - Khamis : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 1.00 tengah hari - 2.00 petang)
Jumaat : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 12.15 tengah hari - 2.45 petang)
Sabtu, Ahad & Cuti Umum : Tutup