SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI JANM

faq hubungi-kamiaduan   peta-laman
Pekeliling Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
 

Tahun 2021

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil. 1/2021 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 1 Tahun 2021 - Peraturan Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021  Muat Turun
SPANM Bil. 2/2021 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 2 Tahun 2021 - Tatacara Pengurusan Panjar  Muat Turun
SPANM Bil. 3/2021 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 3 Tahun 2021 - Peraturan Bayaran Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Tahun 2021  Muat Turun
SPANM Bil. 4/2021 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 4 Tahun 2021 - Tatacara Pengurusan Kumpulan Wang Amanah Kerajaan dan Akaun Amanah Awam  Muat Turun

Tahun 2020

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil. 1/2020 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 1 Tahun 2020 - Tatacara Pengurusan Bayaran Emolumen Pegawai Awam Persekutuan  Muat Turun
SPANM Bil. 2/2020 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 2 Tahun 2020 - Peraturan Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2020  Muat Turun
SPANM Bil. 3/2020 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 3 Tahun 2020 - Tatacara Pengurusan Perakaunan Dan Kewangan Selaras Dengan Penyusunan Semula Kementerian Tahun 2020  Muat Turun
SPANM Bil. 4/2020 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 4 Tahun 2020 - TARIKH AKHIR PROSES DOKUMEN KEWANGAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2020  Muat Turun
SPANM Bil. 5/2020 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 5 Tahun 2020 - Tarikh Dan Peraturan Emolumen Tahun 2021  Muat Turun

Tahun 2019

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil. 1/2019 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 1 Tahun 2019 - Pelaksanaan Naziran oleh Pejabat Perakaunan membatalkan SPANM Bil.9 Tahun 2014 - Pelaksanaan Program Naziran Sistem Perancangan Dan Kawalan Bajet Elektronik (eSPKB)  Muat Turun
SPANM Bil. 2/2019 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 2 Tahun 2019 - Peraturan Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019  Muat Turun
SPANM Bil. 3/2019 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 3 Tahun 2019 - Tatacara Pengurusan Terimaan  Muat Turun
SPANM Bil. 4/2019 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 4 Tahun 2019 - Tatacara Pengurusan Akaun Deposit  Muat Turun
SPANM Bil. 5/2019 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 5 Tahun 2019 - Tarikh Penutupan Akaun Tahun 2019  Muat Turun
SPANM Bil. 6/2019 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 6 Tahun 2019 - Peraturan Bayaran Khas Kewangan Tahun 2019  Muat Turun
SPANM Bil. 7/2019 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 7 Tahun 2019 - Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2020  Muat Turun

Tahun 2018

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil. 1/2018 SPANM Bil. 1/2018 - Bantuan Khas Aidilfitri 2018  Muat Turun
SPANM Bil. 2/2018 SPANM Bil. 2/2018 - TARIKH PEMBAYARAN GAJI JULAI 2018 DIBACA BERSAMA SPANM 6 2017  Muat Turun
SPANM Bil. 3/2018 SPANM Bil. 3/2018 - Pelaksanaan Pemantauan Dan Pematuhan Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan (SAGA)  Muat Turun
SPANM Bil. 4/2018 SPANM Bil. 4/2018 - Garis Panduan Permohonan Pembangunan Sistem Perakaunan Kewangan Agensi Kerajaan  Muat Turun
SPANM Bil. 5/2018 SPANM Bil. 5/2018 - Tatacara Pengurusan Perakaunan Dan Kewangan Selaras dengan Penyusunan Semula Kementerian Tahun 2018  Muat Turun
SPANM Bil. 6/2018 SPANM Bil. 6/2018 - Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya (AP11)  Muat Turun
SPANM Bil. 7/2018 SPANM Bil. 7/2018 - Tatacara Pengurusan Bayaran  Muat Turun
SPANM Bil. 8/2018 SPANM Bil. 8/2018 - Tarikh Akhir Proses Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2018  Muat Turun
SPANM Bil. 9/2018 SPANM Bil. 9/2018 - Tarikh dan Peraturan Bayaran Gaji Tahun 2019  Muat Turun
SPANM Bil.10/2018 SPANM Bil. 10/2018 - Peraturan Bayaran Khas Tahun 2018  Muat Turun

Tahun 2017

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil. 1/2017 SPANM Bil. 1/2017 - Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil.10/2017- Carta Akaun Asas Akruan
SPANM Bil. 2/2017 Penutupan Akaun Akhir Tahun 2017  Muat Turun
SPANM Bil. 3/2017 SPANM Bil. 3/2017 - Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 6/2017 - Tarikh Dan Peraturan Gaji Tahun 2018
SPANM Bil. 4/2017 Peraturan Bayaran Khas Tahun 2017  Muat Turun
SPANM Bil. 5/2017 Peraturan Bayaran Khas Aidilfitri Tahun 2018 - Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 1/2018- Bantuan Khas Aidilfitri 2018
SPANM Bil. 6/2017 Tarikh dan Peraturan Gaji Tahun 2018 - membatalkan SPANM Bil 3/2017  Muat Turun
SPANM Bil. 7/2017 Struktur Kod Perakaunan - membatalkan SPANM Bil 8/2014  Muat Turun
SPANM Bil. 8/2017 Polisi Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan  Muat Turun
SPANM Bil. 9/2017 Pemakaian Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS)  Muat Turun
SPANM Bil.10/2017 Carta Akaun Asas Akruan  Muat Turun
SPANM Bil.10/2017 Polisi Peralihan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan  Muat Turun

Tahun 2016

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2016 Peraturan Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2016  Muat Turun
SPANM Bil 2/2016 SPANM Bil 2/2016 - Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil 6/2018: Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya (AP11)  
SPANM Bil 3/2016 Peraturan Pembayaran Khas Tahun 2016  Muat Turun
SPANM Bil 4/2016 Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2017  Muat Turun
SPANM Bil 5/2016 Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2016  Muat Turun

Tahun 2015

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2015 Peraturan Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2015  Muat Turun
SPANM Bil 2/2015 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 3 Tahun 2018 - Pelaksanaan, Pemantauan Dan Pematuhan Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan (SAGA)
SPANM Bil 3/2015 Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2016  Muat Turun
SPANM Bil 4/2015 Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan bagi Tahun Kewangan 2015  Muat Turun
SPANM Bil 5/2015 Peraturan Pembayaran Pemberian Khas Tahun 2015  Muat Turun

Tahun 2014

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2014 Carta Akaun Di Bawah Asas Perakaunan Akruan  Muat Turun
SPANM Bil 2/2014 Peraturan Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2014  Muat Turun
SPANM Bil 3/2014 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 15 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Akaun Amanah
SPANM Bil 4/2014 Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2015  Muat Turun
SPANM Bil 5/2014 Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2014  Muat Turun
SPANM Bil 6/2014 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM BIL. 2 TAHUN 2015 - Pelaksanaan, Pemantauan Dan Pematuhan Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan Standard Accounting System For Government Agencies (SAGA)
SPANM Bil 7/2014 Garis Panduan Permohonan Pembangunan Sistem Perakaunan Kewangan Agensi Kerajaan  Muat Turun
SPANM Bil 8/2014 SPANM Bil 8/2014 - Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 7/2017 - Struktur Kod Perakaunan  
SPANM Bil 9/2014 SPANM Bil 9/2014 - Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 1/2019 - Pelaksanaan Naziran oleh Pejabat Perakaunan  
SPANM Bil 10/2014 Tatacara Perakaunan Pada Akhir Tahun Kewangan  Muat Turun
SPANM Bil 11/2014 Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan, Bayaran Khas Prestasi dan Bayaran Khas Contract For Service Bagi Tahun 2014  Muat Turun
SPANM Bil 12/2014 Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan  Muat Turun
SPANM Bil 13/2014 Tatacara Perakaunan Terimaan Kerajaan Persekutuan  Muat Turun
SPANM Bil 14/2014 Garis Panduan Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan  Muat Turun
SPANM Bil 15/2014 Tatacara Perakaunan Akaun Amanah- Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 4/2021- Tatacara Pengurusan Kumpulan Wang Amanah Kerajaan dan Akaun Amanah Awam  
SPANM Bil 16/2014 Pengurusan Pembayaran Emolumen Pegawai Awam Persekutuan - Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 1/2020- Tatacara Pengurusan Bayaran Emolumen Pegawai Awam Persekutuan  
SPANM Bil 17/2014 SPANM Bil 17/2014 - Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil 6/2018: Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah Kawalannya (AP11), SPANM Bil 7/2018: Tatacara Pengurusan Bayaran pada 24 Oktober 2018 dan SPANM Bil. 2/2021: Tatacara Pengurusan Panjar pada 5 Februari 2021  

Tahun 2013

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2013 Peraturan Bayaran Pemberian Pemindahan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di bawah Sistem Saraan Malaysia  Muat Turun
SPANM Bil 2/2013 Peraturan Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2013  Muat Turun
SPANM Bil 3/2013 Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun Kewangan 2013  Muat Turun
SPANM Bil 4/2013 Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2014  Muat Turun
SPANM Bil 5/2013 Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan, Bayaran Khas Prestasi dan Bayaran Khas Contract For Service Bagi Tahun 2013  Muat Turun
SPANM Bil 6/2013 Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2013  Muat Turun

Tahun 2012

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2012 Tatacara Perakaunan Imbuhan Tetap Perumahan/Elaun Perumahan Wilayah dan Bantuan Sara HidupBagi Pegawai yang Menduduki Kuarters - Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 1/2020- Tatacara Pengurusan Bayaran Emolumen Pegawai Awam Persekutuan
SPANM Bil 2/2012 Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi KepadaPegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Bagi Tahun 2012  Muat Turun
SPANM Bil 3/2012 Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun 2012  Muat Turun
SPANM Bil 4/2012 Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2013  Muat Turun
SPANM Bil 5/2012 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 16 Tahun 2014 - Pengurusan Pembayaran EmolumenPegawai Awam Persekutuan
SPANM Bil 6/2012 Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua KepadaPegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Bagi Tahun 2012  Muat Turun
SPANM Bil 7/2012 Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2012  Muat Turun

Tahun 2011

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2011 Tatacara Perakaunan Bagi Wang Jaminan Pelaksanaan  Muat Turun
SPANM Bil 2/2011 Tatacara Perakaunan Bagi Wang Jaminan Perlaksanaan  Muat Turun
SPANM Bil 3/2011 Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun 2011  Muat Turun
SPANM Bil 4/2011 Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kepada PegawaiPerkhidmatan Awam Persekutuan Bagi Tahun 2011  Muat Turun
SPANM Bil 5/2011 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 12 Tahun 2014 -Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan
SPANM Bil 6/2011 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 16 Tahun 2014 -Pengurusan Pembayaran EmolumenPegawai Awam Persekutuan
SPANM Bil 7/2011 Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua KepadaPegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Bagi Tahun 2011  Muat Turun
SPANM Bil 8/2011 Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2011  Muat Turun
SPANM Bil 9/2011 Tatacara Perakaunan Akaun Belum Terima  Muat Turun

Tahun 2010

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2010 Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun 2010  Muat Turun
SPANM Bil 2/2010 Peraturan Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2010 Bagi Pegawai Perkhidmatan AwamPersekutuan Dari Gred 1 Hingga Gred 54  Muat Turun
SPANM Bil 3/2010 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 16 Tahun 2014-Pengurusan Pembayaran EmolumenPegawai Awam Persekutuan
SPANM Bil 4/2010 Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2011  Muat Turun
SPANM Bil 5/2010 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 7 Tahun 2014-Garis Panduan PermohonanPembangunan Sistem Perakaunan Kewangan Agensi Kerajaan
SPANM Bil 6/2010 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 13 Tahun 2014 -Tatacara Perakaunan TerimaanKerajaan Persekutuan
SPANM Bil 7/2010 Peraturan Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Kali Kedua Tahun 2010  Muat Turun
SPANM Bil 8/2010 Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2010  Muat Turun

Tahun 2009

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2009 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 17 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Bayaran
SPANM Bil 2/2009 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 13 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Terimaan Kerajaan Persekutuan
SPANM Bil 3/2009 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 17 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Bayaran
SPANM Bil 4/2009 Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun 2009  Muat Turun
SPANM Bil 5/2009 Peraturan Pembayaran Bantuan Khas Kewangan Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Dalam Kumpulan Sokongan Bagi Tahun 2009  Muat Turun
SPANM Bil 6/2009 Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2010  Muat Turun
SPANM Bil 7/2009 Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2009  Muat Turun

Tahun 2008

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2008 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 17 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Bayaran
SPANM Bil 2/2008 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 13 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Terimaan Kerajaan Persekutuan
SPANM Bil 4/2008 Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun 2008  Muat Turun
SPANM Bil 5/2008 Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Bagi Tahun 2008  Muat Turun
SPANM Bil 6/2008 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 13 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Terimaan Kerajaan Persekutuan
SPANM Bil 7/2008 Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2009  Muat Turun
SPANM Bil 8/2008 Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2008  Muat Turun

Tahun 2007

Pekeliling 2007

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2007 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 16 Tahun 2014 - Pengurusan Pembayaran Emolumen Pegawai Awam Persekutuan
SPANM Bil 3/2007 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 13 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Terimaan Kerajaan Persekutuan
SPANM Bil 4/2007 Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun 2007  Muat Turun
SPANM Bil 5/2007 Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2007  Muat Turun
SPANM Bil 6/2007 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2008 Dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengannya  Muat Turun

Tahun 2006

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2006 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil.13 Tahun 2014 -TATACARA PERAKAUNAN TERIMAAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
SPANM Bil 2/2006 Penutupan Akaun Awam Kerajaan Persekutuan Tahun 2006  Muat Turun
SPANM Bil 3/2006 Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Bagi Tahun 2006  Muat Turun
SPANM Bil 4/2006 Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2006  Muat Turun
SPANM Bil 5/2006 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2007 Dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengannya  Muat Turun

Tahun 2005

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2005 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 13 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Terimaan Kerajaan Persekutuan
SPANM Bil 2/2005 Pindaan Kepada Surat Pekeliling Bil. 6 Tahun 2004 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulan Mei Tahun 2005  Muat Turun
SPANM Bil 3/2005 Penutupan Akaun Awam Kerajaan Persekutuan Tahun 2005  Muat Turun
SPANM Bil 4/2005 Tarikh Terakhir Peyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2005  Muat Turun
SPANM Bil 5/2005 Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Bagi Tahun 2005  Muat Turun

Tahun 2004

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 2/2004 Penutupan Akaun Awam Kerajaan Persekutuan Tahun 2004  Muat Turun
SPANM Bil 3/2004 Proses Bayaran Gaji Pegawai/Anggota Yang Bertukar  Muat Turun
SPANM Bil 4/2004 Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Bagi Tahun 2004  Muat Turun
SPANM Bil 5/2004 Pindaan Kepada Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 1 Tahun 1992 Mengenai Kelulusan Mengujud Atau Meminda Sistem/Prosedur Perakaunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Persekutuan  Muat Turun
SPANM Bil 6/2004 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2005 Dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengannya  Muat Turun

Tahun 2003

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2003 Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Bagi Tahun 2003  Muat Turun
SPANM Bil 2/2003 Pelaksanaan Program Naziran Dalam Pelaksanaan Sistem Perancangan Dan Kawalan Bajet Elektronik (eSPKB)  Muat Turun
SPANM Bil 3/2003 Penutupan Akaun Awam Kerajaan Persekutuan Tahun 2003  Muat Turun
SPANM Bil 5/2003 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2004 Dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengannya  Muat Turun

Tahun 2002

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 2/2002 Peraturan Pelaksanaan Pembayaran Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan  Muat Turun
SPANM Bil 5/2002 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2003 Dan Peraturan-peraturan Yang Berkaitan Dengannya  Muat Turun

Tahun 2001

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 2/2001 Peraturan Pembayaran Imbuhan Bagi Tahun 2001 Kepada Pegawai Sektor Awam  Muat Turun
SPANM Bil 3/2001 Peraturan Pembayaran Bayaran Khas Prestasi Bagi Tahun 2001 Kepada Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Kumpulan Pengurusan Tertinggi Dan Setaraf  Muat Turun
SPANM Bil 4/2001 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2002 Dan Peraturan-peraturan Yang Berkaitan Dengannya  Muat Turun

Tahun 2000

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/2000 Peraturan Pembayaran Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Perumahan, Pelarasan Gaji 10% dan elaun-elaun berkaitan.  Muat Turun
SPANM Bil 2/2000 Penutupan Akaun Awam Kerajaan Persekutuan Tahun 2000  Muat Turun
SPANM Bil 3/2000 Tarikh pembayaran Gaji Bulanan Bagi tahun 2001 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengannya  Muat Turun
SPANM Bil 5/2000 Peraturan pembayaran imbuhan bagi tahun 2000 kepada Pegawai Sektor Awam  Muat Turun

Tahun 1999

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 2/1999 Peraturan Bayaran Insentif Tugas Kewangan  Muat Turun

Tahun 1995

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 4/1995 Peraturan Pembayaran Imbuhan Bagi Tahun 1995 Kepada Pegawai Sektor Awam  Muat Turun

Tahun 1994

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1994 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 13 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan TerimaanKerajaan Persekutuan

Tahun 1992

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1992 Kelulusan Mengujud Atau Meminda Sistem/Prosedur Perakaunan Jabatan-JabatanKerajaan Persekutuan  Muat Turun

Tahun 1989

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1989 Sistem Bayaran Pukal Kerajaan Persekutuan  Muat Turun

Tahun 1986

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 2/1986 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 13 Tahun 2014 -Tatacara Perakaunan TerimaanKerajaan Persekutuan

Tahun 1985

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1985 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 16 Tahun 2014-Pengurusan Pembayaran EmolumenPegawai Awam Persekutuan

Tahun 1984

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1984 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 17 Tahun 2014 -Tatacara Perakaunan Bayaran
SPANM Bil 2/1984 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 16 Tahun 2014-Pengurusan Pembayaran EmolumenPegawai Awam Persekutuan

Tahun 1983

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1983 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 17 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Bayaran
SPANM Bil 2/1983 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 13 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan TerimaanKerajaan Persekutuan
SPANM Bil 3/1983 Penyata Aliran Wang Tunai  Muat Turun
SPANM Bil 4/1983 Peraturan Sistem Perakaunan Tunai Ubahsuai Pada Akhir Tahun Kewangan 1983 BagiKerajaan Persekutuan Dan Negeri  Muat Turun
SPANM Bil 5/1983 Penutupan Akaun 1983  Muat Turun
SPANM Bil 6/1983 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 13 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan TerimaanKerajaan Persekutuan

Tahun 1982

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1982 Kemudahan Potongan Gaji Kakitangan Kerajaan Di Sabah Dan Sarawak Untuk MelaburDalam Sekim Amanah Saham Nasional  Muat Turun
SPANM Bil 2/1982 Penutupan Akaun 1981  Muat Turun
SPANM Bil 3/1982 Penyata Kewangan Tahunan - Format Baru  Muat Turun
SPANM Bil 4/1982 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 17 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Bayaran
SPANM Bil 5/1982 Skim Potongan Gaji Kakitangan Kerajaan Untuk Melabur Dalam Skim Amanah Saham Nasional  Muat Turun
SPANM Bil 6/1982 Peraturan Sistem Perakaunan Tunai Ubahsuai Pada Akhir Tahun Kewangan 1982 BagiKerajaan Persekutuan Dan Negeri  Muat Turun
SPANM Bil 7/1982 Penutupan Akaun Tahun 1982  Muat Turun

Tahun 1981

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1981 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 17 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Bayaran
SPANM Bil 2/1981 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 16 Tahun 2014 - Penngurusan Pembayaran EmolumenPegawai Awam Persekutuan
SPANM Bil 3/1981 Skim Potongan Gaji Kakitangan Kerajaan Dalam Pelaburan Skim Amanah Saham Nasional  Muat Turun
SPANM Bil 4/1981 Peraturan Sistem Perakaunan Tunai Ubahsuai Pada Akhir Tahun Kewangan 1981 Bagi KerajaanPersekutuan Dan Negeri  Muat Turun

Tahun 1980

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1980 Semakan Gaji Pegawai Sektor Awam - Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 1/2020- Tatacara Pengurusan Bayaran Emolumen Pegawai Awam Persekutuan
SPANM Bil 2/1980 Sistem Perakaunan Langsung  Muat Turun
SPANM Bil 3/1980 Peraturan Pengakaunan Pada Akhir Tahun Kewangan 1980 Bagi Kerajaan Persekutuan dan Negeri  Muat Turun
SPANM Bil 4/1980 Kadar Caruman K.W.S.P Yang Baru - Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 1/2020- Tatacara Pengurusan Bayaran Emolumen Pegawai Awam Persekutuan

Tahun 1979

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1979 Peraturan Pengakaunan Pada Akhir Tahun Kewangan 1979 Bagi Kerajaan Persekutuan dan Negeri  Muat Turun

Tahun 1978

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1978 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 17 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Bayaran
SPANM Bil 2/1978 Penggunaan Vaucer Bayaran Baru (KEW. 270A)  Muat Turun
SPANM Bil 5/1978 Peraturan Pengakaunan Pada Akhir Tahun Kewangan 1978 Bagi Kerajaan Persekutuan dan Negeri  Muat Turun

Tahun 1977

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1977 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil.16 Tahun 2014-Pengurusan Pembayaran EmolumenPegawai Awam Persekutuan
SPANM Bil 2/1977 Penggunaan Slip-Bayar Masuk Bank Penyata Pemungut Bentuk Baharu Bagi Kredit ke dalamAkaun-Akaun Jabatan-Jabatan Mengakaun Sendiridi Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur  Muat Turun
SPANM Bil 3/1977 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 16 Tahun 2014 - Pengurusan Pembayaran EmolumenPegawai Awam Persekutuan
SPANM Bil 4/1977 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 16 Tahun 2014 -Pengurusan Pembayaran EmolumenPegawai Awam Persekutuan
SPANM Bil 5/1977 Peraturan Pengakaunan Pada Akhir Tahun Kewangan 1977 Bagi Kerajaan Persekutuan dan Negeri  Muat Turun
SPANM Bil 6/1977 Dibatalkan dan diganti dengan SPANM Bil. 16 Tahun 2014 - Pengurusan Pembayaran EmolumenPegawai Awam Persekutuan

Tahun 1976

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1976 Penggunaan Slip-Bayar Masuk Bank Penyata Pemungut Bentuk Baharu Bagi Kredit ke dalam Akaun Besar. Akauntan Negara Malaysia di Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur  Muat Turun
SPANM Bil 2/1976 Peraturan Pengakaunan Pada Akhir Tahun Kewangan 1976 Bagi Kerajaan Persekutuan dan Negeri  Muat Turun

Tahun 1975

Carian:
Bil. Pekeliling Muat Turun
SPANM Bil 1/1975 Peraturan Pengakaunan Pada Akhir Tahun Kewangan 1975  Muat Turun

Hubungi Kami

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan No.1,
Persiaran Perdana, Presint 2 62594 Putrajaya
    +603-8882 1000
    +603-8889 5821
    korporat[at]anm[dot]gov[dot]my

Waktu Urusan Kaunter JANM Putrajaya
Isnin - Khamis : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 1.00 tengah hari - 2.00 petang)
Jumaat : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 12.15 tengah hari - 2.45 petang)
Sabtu, Ahad & Cuti Umum : Tutup